NEA

ANAΚΑΛΕΣΤΕ κ.ΥΠΟΥΡΓΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΕΣ

                                     

                                                                                                                                        αρ. πρωτ. 99/2017

                                                                                                                                       ΑΙΓΙΟ  31/10/2017

 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ:  Θέσπιση διαχειριστικού σχεδίου για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα που σύρεται από σκάφος

            α) Απόφασή σας με αριθ. 1769/146097/2016 ΦΕΚ 4348 Β' /30.12.16

            β) Έγγραφό σας με αριθμό 306/72648/09.08.07

 

Κύριε Υπουργέ

Με την παραπάνω απόφασή σας επιχειρείται η επιστροφή στο καθεστώς διαχείρισης των αλιευτικών πόρων στην περίοδο πριν το 94' όπου για όσους θυμούνται, η δραστηριότητα του υπόψη αλιευτικού εργαλείου είχε προκαλέσει σωρευτικά σοβαρές επιπτώσεις στα αποθέματα τις παράκτιας ζώνης με αποτέλεσμα τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις εκ μέρους της συντριπτικής πλειοψηφίας των ψαράδων της μικρής παράκτιας αλιείας, περιβαλλοντικών οργανώσεων , κοινωνικών φορέων κλπ.

Με την έκδοση της απόφασης αυτής:

α. Έχουν παραβιαστεί ευθέως οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 9, 13 και 19 του ΕΚ 1967/2006

β. Έχουν παραβιαστεί οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 10 του ΝΔ 420/70, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του Νομοθετικού Διατάγματος 1740/87 προκειμένω να αποφευχθούν οι σοβαρές επιπτώσεις στην ευαίσθητη παράκτια ζώνη από τη ζημιογόνο δράση του υπόψη αλιευτικού εργαλείου .

 

Στηρίζουμε τον αγώνα των αλιέων που κάνουν απεργία πείνας διότι αγωνίζονται για μια ζωντανή θάλασσα που είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές και όχι για μια νεκρή θάλασσα που εγγυάται η συνέχιση χρήσης βιντζότρατας και άλλων  καταστρεπτικών εργαλείων όπως έχει δείξει  η πέραν κάθε αμφισβήτησης εμπειρία των   άλλων Ευρωπαϊκών κρατών. 

ΖΗΤΑΜΕ την άμεση ανάκληση της απόφαση αυτής, πριν είναι πολύ αργά, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                              ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τους κινδύνους των φραγμάτων εξορυκτικών αποβλήτων

Μια νέα έκθεση του ΟΗΕ που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Γενεύη καλεί τα κράτη και την εξορυκτική βιομηχανία να βάλουν τέλος στις θανατηφόρες και καταστροφικές διαρροές εξορυκτικών αποβλήτων.

 

Η κοινή έκθεση UNEP (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ) και GRID Arendal (Περιβαλλοντικός Οργανισμός με έδρα τη Νορβηγία) με τίτλο «Aποθήκευση μεταλλευτικών αποβλήτων: Η ασφάλεια δεν είναι ατύχημα» αναδεικνύει πάνω από 40 αστοχίες αποβλήτων εξόρυξης την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων οκτώ «σημαντικών» αστοχιών μόνο από το 2014 και μετά. «Παρά τις καλές προθέσεις και τις επενδύσεις σε βελτιωμένες τεχνικές, οι μεγάλες εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων συνεχίζουν να διαρρέουν ή να καταρρέουν».

Αυτές οι αστοχίες έχουν σκοτώσει περίπου 341 ανθρώπους από το 2008, έχουν κατέστρεψει εκατοντάδες χιλιόμετρα ποταμών, έχουν επηρεάσει τις πηγές του πόσιμου νερού και έχουν θέσει σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης πολλών κοινοτήτων.

Κατά τους συγγραφείς, έναυσμα για την αναφορά ήταν «οι καταστροφές με απόβλητα εξόρυξης και οι αυξανόμενες παγκόσμιες ανησυχίες για την ασφάλεια, τη διαχείριση και τις επιπτώσεις της αποθήκευσης και διαχείρισης μεγάλων όγκων εξορυκτικών αποβλήτων». Παραθέτουν παραδείγματα όπως η κατάρρευση του φράγματος Ajka-Kolontár στην Ουγγαρία το 2010 (MAL Ουγγρικό Αλουμίνιο), η καταστροφή του Mount Polley στον Καναδά το 2014 (Imperial Metals), η διαρροή στο Buena Vista Del Cobre στο Μεξικό το 2014 (Grupo Mexico), η μαζική αστοχία του φράγματος Samarco στη Βραζιλία το 2015 (Vale και BHP Billiton) και η πολύ πρόσφατη διαρροή στο μεταλλείο Tonglvshan στην Κίνα το 2017 (China Daye Ltd.). Κατά το UNEP και το GRID-Arendal υπάρχουν χιλιάδες φράγματα εξορυκτικών αποβλήτων παγκοσμίως που αποτελούν δυνητική απειλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον:

 

«Ο αυξανόμενος αριθμός και το μέγεθος των φραγμάτων εξορυκτικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο μεγεθύνει το πιθανό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος των επιπτώσεων μιας καταστροφικής αστοχίας, καθώς και τους κινδύνους και το κόστος της διαχείρισης στο διηνεκές. Αυτοί οι κίνδυνοι αποτελούν πρόκληση για αυτή τη γενιά, και εάν δεν τους αντιμετωπίσουμε τώρα, αυτό το χρέος θα το αφήσουμε στις επόμενες γενιές.»
Περίληψη της Έκθεσης Αξιολόγησης των UNEP-GRID Arendal, Οκτώβριος 2017

UNEP και GRID Arendal κάνουν δυο γενικές συστάσεις:

  • Η περιβαλλοντική και ανθρώπινη ασφάλεια πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα διαχειριστικές δράσεις και τις επιτόπιες επιχειρήσεις που αφορούν εγκαταστάσεις απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα πρέπει να αξιολογούνται χωριστά από τους οικονομικούς παράγοντες και το κόστος δεν θα πρέπει να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα.
  • Να συσταθεί ένα φόρουμ των ενδιαφερόμενων μερών εντός του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεθνής ενίσχυση της ρύθμισης των φραγμάτων αποβλήτων.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν:

  • τη δημιουργία μιας προσβάσιμης στο κοινό, παγκόσμιας βάσης δεδομένων μεταλλείων και εγκαταστάσεων απόθεσης αποβλήτων
  • την έρευνα στον τομέα της απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και της διαχείρισης ενεργών, αδρανών και εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων
  • τη νομοθετική πρόβλεψη για ανεξάρτητη παρακολούθηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων και την επιβολή οικονομικών και ποινικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση
  • την αποφυγή μεθόδων κατασκευής φραγμάτων που είναι γνωστό ότι είναι υψηλού κινδύνου και τη συνεχή και λεπτομερή αξιολόγηση πιθανών τρόπων αστοχίας, κινδύνων και κόστους διαχείρισης των εγκαταστάσεων
  • την επιβολή υποχρεωτικών χρηματοπιστωτικών εγγυήσεων για όλη τη ζωή του μεταλλείου, τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος χρηματοοικονομικής διασφάλισης για μεταλλεία και τη χρηματοδότηση ενός παγκόσμιαυ ασφαλιστικού μηχανισμού.

Τα ευρήματα και οι προτάσεις στην έκθεση του ΟΗΕ είχαν θετική ανταπόκριση από οργανώσεις όπως το London Mining Network, Earthworks, MiningWatch Canada και Amnesty International Canada.

«Οι καταστροφικές αστοχίες των φραγμάτων εξορυκτικών αποβλήτων αυξάνονται παγκοσμίως και σε όλες τις ηπείρους. Αυτές οι περιβαλλοντικές καταστροφές πλήττουν αδιακρίτως τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες και φαίνεται ότι οδηγούνται από οικονομικούς παράγοντες, όχι τεχνικούς. Αυτή η έγκαιρη και πολύ αναγκαία έκθεση του UNEP θα πρέπει να λειτουργήσει ως έκκληση για αφύπνιση για όλα τα κράτη που εμπλέκονται στη ρύθμιση της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Η ασφάλεια πρέπει να έρχεται πριν από το κόστος», δήλωσε ο Ugo Lapointe του MiningWatch Canada.

 

Οι πληθυσμιακές εκρήξεις των μεδουσών και το μέλλον των ωκεανών

Το συγκλονιστικό βιβλίο της Lisa-Ann Gershwin, Stung! On Jellyfish Blooms and the Future of the Oceans που περιγραφεί πως οι μέδουσες θα κυριαρχήσουν στις "διαταραγμένες"θάλασσες όπως ο Κορινθιακός.

Περίληψη:

Οι ωκεανοί μας γίνονται ολοένα και περισσότερο αφιλόξενοι στη ζωή-η αύξηση της τοξικότητας και της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υπεραλίευση έχουν οδηγήσει πολλά υδάτινα είδη στο χείλος της καταστροφής. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα είδος που ευημερεί και αναπτύσσεται σε αυτό το άρρωστο θαλάσσιο περιβάλλον: οι όμορφες, επικίνδυνες και τώρα πια πολυάριθμες μέδουσες. Όπως περιγράφει στο βιβλίο της Stung! η πλέον ειδικός στις μέδουσες Lisa-Ann Gershwin, η άνθιση του πληθυσμού των μεδουσών είναι ιδιαιτέρως ενδεικτική της τραγικής κατάστασης των νερών των ωκεανών του πλανήτη, ενώ συγχρόνως αποκαλύπτει και εξετάζει την απίστευτη ανθεκτικότητα αυτών των πλασμάτων. Πρόσφατα ντοκιμαντέρ για κοπάδια γιγαντιαίων μεδουσών που εισβάλλουν στα ιαπωνικά αλιευτικά πεδία και καλοκαιρινοί τίτλοι ειδήσεων για αρμάδες μεδουσών που τσιμπάνε(τσούχτρες) στη Μεσόγειο και στο Chesapeake είναι μόνο η αρχή-οι μέδουσες πραγματικά καταλαμβάνουν τους ωκεανούς. Παρά τη συνήθως ιδιαίτερή τους εμφάνιση, οι μέδουσες είναι απλά πλάσματα με απλές ανάγκες: κυρίως, λιγότερους θηρευτές και ανταγωνιστές, ζεστότερα νερά που βοηθούν στην ταχύτερη αναπαραγωγή τους και περισσότερα μέρη που οι προνύμφες τους μπορούν να εγκατασταθούν και να μεγαλώσουν. Γενικά, οι ωκεανοί που είναι λιγότερο ευνοϊκοί για τα ψάρια είναι ευνοϊκότεροι για τις μέδουσες, και αυτές είναι συνθήκες που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε μέσω της μηχανικής τράτας, της υποβάθμισης των οικοτόπων, της παράκτιας κατασκευής, της ρύπανσης και της αλλαγής του κλίματος. Παρά το ρόλο τους ως προάγγελοι  θαλάσσιας καταστροφής, οι μέδουσες είναι πραγματικά εντυπωσιακά πλάσματα από μόνα τους και στο Stung!, η Gershwin λέει ιστορίες για τις μέδουσες τόσο ελκυστικές όσο και θανατηφόρες, ενώ κάνει σαφή πολλά ενδιαφέροντα και ασυνήθιστα γεγονότα σχετικά με τις συμπεριφορές τους και τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Πηγαίνει τους αναγνώστες πίσω στην Πρωτεροζωϊκή εποχή, όταν οι μέδουσες ήταν ο κορυφαίος θηρευτής στο θαλάσσιο οικοσύστημα - σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ψάρια, θηλαστικά και χελώνες· και ερευνά το ρόλο που έχουν οι μέδουσες ως προάγγελοι της καταστροφής, καθώς κινούνται γρήγορα σε ευάλωτα οικοσυστήματα. Η ιστορία της μέδουσας, όπως καθιστά σαφές η Gershwin, είναι επίσης η ιστορία των ωκεανών του πλανήτη, και το Stung! παρέχει μια μοναδική και αναγκαία ματιά στις αδιάσπαστες ιστορίες τους καθώς και στο μέλλον. 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΑΛΚΥΩΝ στις 29/10/2017

Στις 29 Οκτωβρίου 2017 στο Ρίο Αχαΐας θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών-συλλόγων της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η ΑΛΚΥΩΝ". Θα συζητηθούν τα μεγάλα θέματα της θάλασσας και των στεριανών περιοχών του Κορινθιακού. Θα αποφασιστούν δράσεις και εκδηλώσεις που θα γίνουν το έτος 2018.

                                          Γραμματεία ΑΛΚΥΩΝ

Ηχηρό ΟΧΙ στην εξόρυξη βωξίτη στη Μεγαρίδα-Γεράνεια Όρη

 Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων, έγινε η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας των κατοίκων των Μεγάρων, ενάντια στην προοπτική λειτουργίας ορυχείου βωξίτη στην Μεγαρίδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο πρόληψης ζημιών από είδη της άγριας πανίδας

Το πρόγραμμα «Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων – Πρόγραμμα After-LIFE», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, εξέδωσε και κυκλοφορεί τεχνικό φυλλάδιο 36 σελίδων, με τίτλο: «Τεχνικό φυλλάδιο πρόληψης ζημιών από είδη της άγριας πανίδας».

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΧΙ στα Ορυχεία Βωξίτη στη Μεγαρίδα

Επισημαίνοντας το γνωμοδοτικό χαρακτήρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής είπε «ΟΧΙ», κατά των ορυχείων βωξίτη, στηρίζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων.

 

Στη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου, αρκετοί κάτοικοι των Μεγάρων και της Κινέττας βρέθηκαν προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι τάχθηκαν υπέρ του περιβάλλοντος της Αττικής και κατά της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» από την Ανώνυμο Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.». Λευκό ψήφισε ο Θάνος Τζήμερος, δηλώνοντας «άγνοια», συγκεκριμένα ότι το περιφερειακό συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να κρίνει τεχνικά ζητήματα και μελέτες.

Το «ΟΧΙ» του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι μια γνωμοδοτική απόφαση, δεν έχει οριστικό χαρακτήρα. Η τελική απόφαση κρίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που θα κληθεί να αποφασίσει την αδειοδότηση για να ξεκινήσει η εταιρεία γεωτρήσεις.

Το περιφερειακό συμβούλιο στήριξε το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων, μα αυτό είναι μόνο ένα βήμα ακόμα στην πορεία του αγώνα. Χαρακτηριστικά οι περιφερειακοί σύμβουλοι μίλησαν για «καρκίνωμα 50.000 στρεμμάτων» και βασικό επιχείρημα που απασχόλησε την εισήγηση της υπηρεσίας της περιφέρειας ήταν η εγγύτητα των γεωτρήσεων με κατοικήσιμες περιοχές. Η παρουσία συμπολιτών-ακόμα και αν δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί εντυπωσιακή- δείχνει ότι η αγωνιστική διάθεση των πολιτών κατά του βωξίτη παραμένει και χρειάζεται να συνεχιστεί γιατί ο αγώνας για το περιβάλλον της Μεγαρίδας έχει διάρκεια.

Όπως επεσήμανε και από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης «κινητοποιούμεθα από τώρα γιατί έχουμε συνέχεια προκειμένου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θα είναι η αποτροπή των ορυχείων. Η περιοχή που έχει σημαδευτεί για να γίνουν τα ορυχεία 50.000 στρέμματα δεν είναι απλά δίπλα στην πόλη, περικλείει ολόκληρους οικίσκους».

Για το πλήρες ρεπορτάζ δείτε http://enimerosi-news.gr/ena-ochi-akoma-sto-perifereiako-symvoulio-attikis/

Κορινθιακός:Διεθνής γεωσεισμική έρευνα με το πλοίο-γεωτρύπανο Fugro Synergy

Το πλοίο-γεωτρύπανο Fugro Synergy, στο οποίο επιβαίνουν ξένοι και Έλληνες γεωεπιστήμονες, μόλις ξεκίνησε να κάνει τεκτονικές και παλαιοκλιματολογικές έρευνες στον Κορινθιακό κόλπο, οι οποίες θα διαρκέσουν σχεδόν οκτώ εβδομάδες, έως τα μέσα Δεκεμβρίου....

Το πλοίο θα ανασύρει γεωλογικά δείγματα (πυρήνες), κάνοντας γεωτρήσεις σε τρία διαφορετικά σημεία στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού, σε βάθος έως 750 μέτρων κάτω από τον βυθό της θάλασσας.
Οι πυρήνες αυτοί θα προέρχονται από εναπόθεση ιζημάτων ηλικίας ενός έως δύο εκατομμυρίων ετών, αποτελώντας έτσι γεωλογικά «αρχεία» για τη γεωλογική και την κλιματολογική ιστορία του Κορινθιακού.
Αφού πέρασε κάτω από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και παρέμεινε για λίγο διάστημα στο λιμάνι της Κορίνθου, το εξειδικευμένο πλοίο γεωτεχνικών ερευνών "DV Fugro Synergy" ξεκίνησε για την αποστολή του μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι έρευνες γίνονται στο πλαίσιο της «Αποστολής 381» του Διεθνούς Προγράμματος Ανακάλυψης των Ωκεανών (IODP), με επιστημονικά υπεύθυνες τις καθηγήτριες Λάιζα ΜακΝιλ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον και Ντόνα Σίλινγκτον του Γεωπαρατητηρίου Lamont-Doherty του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης.
Η διεθνής επιστημονική αποστολή θα φωτίσει τις τεκτονικές διαδικασίες ταφρογένεσης που λαμβάνουν χώρα στον Κορινθιακό κόλπο, μια από τις πιο ενεργές σεισμικά περιοχές της Ευρώπης.
Η διάνοιξη των υποθαλάσσιων τάφρων (ταφρογένεση) είναι βασική γεωλογική διαδικασία με την οποία δημιουργούνται πολλές νέες λεκάνες στο βυθό των θαλασσών. Ταυτόχρονα, αποτελούν ενεργές ζώνες με μεγάλο δυναμικό για την πρόκληση σεισμών.
Ένα τέτοιο «εργαστήριο» της φύσης, το οποίο μάλιστα είναι εύκολα προσβάσιμο λόγω του σχετικά μικρού βάθους του, αποτελεί ο Κορινθιακός, γι' αυτό προσελκύει το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον.
Από γεωλογική άποψη, η τάφρος του Κορινθιακού, κατά μήκος της λεκάνης του κόλπου, είναι πολύ νέα, καθώς σχηματίζεται εδώ και περίπου πέντε εκατομμύρια χρόνια.
Οι ερευνητές θα εστιάσουν τις μελέτες τους σε τέσσερις τομείς: στις δυνατότητες της τάφρου να «δώσει» μελλοντικούς σεισμούς, στον τρόπο και στην ταχύτητα που εξελίσσεται διαχρονικά η γεωλογική δομή της τάφρου και πώς αυτή αλλάζει με κάθε νέα σεισμική δραστηριότητα, καθώς επίσης στον τρόπο που το επιφανειακό τοπίο μεταβάλλεται μετά τις εκάστοτε τεκτονικές και κλιματικές αλλαγές. Ακόμη, θα επιχειρηθεί η ανακατασκευή του αρχαίου κλίματος στον Κορινθιακό και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τα προηγούμενα έως έως δύο εκατομμύρια χρόνια.
Η συμπλήρωση του παζλ
Η αποστολή σχεδιαζόταν επί πολλά χρόνια από πολλούς επιστήμονες. Όπως δήλωσε η ΜακΝιλ, «οι ερευνητές εργάζονται στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου εδώ και πολλές δεκαετίες, εξετάζοντας ιζήματα και ίχνη ενεργών ρηγμάτων που είναι ορατά στην ξηρά, καθώς επίσης χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια γεωφυσική για να απεικονίσουν τη λεκάνη της τάφρου και τη δομή της κάτω από το βυθό.
Όμως υπάρχουν ακόμη πολύ λίγες πληροφορίες για την ηλικία των ιζημάτων και για το περιβάλλον της τάφρου κατά τα τελευταία ένα έως δύο εκατομμύρια χρόνια. Με τις γεωτρήσεις μας, ελπίζουμε να ανακαλύψουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι του παζλ. Θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε την αλληλουχία των γεγονότων, καθώς η τάφρος εξελίσσεται και -πράγμα σημαντικό- να δούμε πόσο γρήγορα ολισθαίνουν τα ρήγματα, τα οποία συχνά προκαλούν καταστροφικούς σεισμούς».
Από την πλευρά της, η Σίλινγκτον ανέφερε ότι «η αποστολή θα παρέχει πληροφορίες-κλειδιά που λείπουν σήμερα, σχετικά με την χρονική εξέλιξη και την ταχύτητα της δραστηριότητας των ρηγμάτων στην τάφρο της Κορίνθου.
Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο για την κατανόηση των ρηγμάτων και των φυσικών κινδύνων σε αυτή τη ζώνη, αλλά θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και άλλες ενεργές και αρχαίες τάφρους ανά τον κόσμο».
Μετά τις επιτόπιες υποθαλάσσιες έρευνες, θα ακολουθήσει η ανάλυση των γεωλογικών δειγμάτων που θα έχουν συλλεχθεί, η οποία θα γίνει στη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2018, στο Κέντρο Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Ερευνών MARUM του Πανεπιστημίου της Βρέμης της Γερμανίας, όπου θα μεταφερθούν οι πυρήνες που έχουν ανασυρθεί από το υπέδαφος.
Από ελληνικής πλευράς, στην επιστημονική ομάδα που διεξάγει τις έρευνες και θα αναλύσει στη συνέχεια τα στοιχεία, συμμετέχουν ερευνητές από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ο ιζηματολόγος Σπύρος Γεωργίου και η μικροπαλαιοντολόγος Μαρία Γεραγά), από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών (η μικροπαλαιοντολόγος Κατερίνα Κούλη), από το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ στα Χανιά (ο πετροφυσικός Γιώργος Μίχας), καθώς επίσης η ελληνίδα ιζηματολόγος Σοφία Πεχλιβανίδου από το Τμήμα Γεωπιστημών του νορβηγικού Πανεπιστημίου του Μπέργκεν.


Πηγή πληροφοριών: ΑΜΠΕ

Από το 1980 οι αλιείς της Κορινθίας ανησυχούσαν για την υπεραλίευση των ιχθυοαποθεμάτων του Κορινθιακού (Πριν 40 χρόνια!!!!)

Από το site perahora.gr, ιστορικές πλέον αποδείξεις ότι οι αλιείς της περιόχης είχαν όχι μόνο εντοπίσει εδώ και σχεδόν 40 χρόνια αλλά και είχαν προσπαθήσει να ενημερώσουν τους πολίτες και να δώσουν λύση στο χρόνιο ζήτημα της υπεραλίευσης του Κορινθιακού αλλα και της επακόλουθης καταστροφής του οικοσυστήματος του.

Διαβάστε Περισσότερα

Κερδίθηκε η μάχη των Κερκυραίων για την προστασία της Ισσού

Ο αγώνας για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του νησιού κατέγραψε σημαντική νίκη, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ απέσυρε την προσφυγή του και η περιοχή Ισσος δεν πρόκειται να εκποιηθεί.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση