NEA

Από το 1980 οι αλιείς της Κορινθίας ανησυχούσαν για την υπεραλίευση των ιχθυοαποθεμάτων του Κορινθιακού (Πριν 40 χρόνια!!!!)

Από το site perahora.gr, ιστορικές πλέον αποδείξεις ότι οι αλιείς της περιόχης είχαν όχι μόνο εντοπίσει εδώ και σχεδόν 40 χρόνια αλλά και είχαν προσπαθήσει να ενημερώσουν τους πολίτες και να δώσουν λύση στο χρόνιο ζήτημα της υπεραλίευσης του Κορινθιακού αλλα και της επακόλουθης καταστροφής του οικοσυστήματος του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ηχηρό ΟΧΙ στην εξόρυξη βωξίτη στη Μεγαρίδα-Γεράνεια Όρη

 Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων, έγινε η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας των κατοίκων των Μεγάρων, ενάντια στην προοπτική λειτουργίας ορυχείου βωξίτη στην Μεγαρίδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο πρόληψης ζημιών από είδη της άγριας πανίδας

Το πρόγραμμα «Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων – Πρόγραμμα After-LIFE», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, εξέδωσε και κυκλοφορεί τεχνικό φυλλάδιο 36 σελίδων, με τίτλο: «Τεχνικό φυλλάδιο πρόληψης ζημιών από είδη της άγριας πανίδας».

Διαβάστε Περισσότερα

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος - το έργο και η δράση των ΜΚΟ (στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής)

Δείτε από το 43ο  λεπτό και μετά την παρέμβαση του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών ''ΠΕΛΑΓΟΣ'' , για τα κητώδη του Κορινθιακού στην συνεδρίαση της υποεπιτροπής υδατικών πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στις 25/4/17.

Διαβάστε Περισσότερα

Η Λίμνη Καλλιδρόμου (κοντά στον Μπράλλο) για μια φορά ακόμα στις ρόδες των ανεγκέφαλων τζιπάδων

Στέφανος Σταμέλλος 
Μου έστειλε ένας φίλος πριν από λίγο δύο βίντεο που αναρτήθηκαν σήμερα στο facebook του californiaclub4x4. Δείτε εδώ και εδώ Δεν μπορούσα να φανταστώ χειρότερες εικόνες, ειλικρινά. .....
Τεράστια τζιπ να οργώνουν την Λίμνη Καλλιδρόμου από άκρη σε άκρη! Τη λίμνη που πριν λίγες μέρες είχα απολαύσει και φωτογραφίσει.
Αυτή λοιπόν είναι η τύχη της Λίμνης Καλλιδρόμου. Τα ίδια λέγαμε πριν λίγα χρόνια αλλά η κατάσταση δυστυχώς συνεχίζεται. Δεν μπορεί το πιο όμορφο μέρος του βουνού να βιάζεται μ’ αυτό τον τρόπο, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι δεν ξέρουν τί σημαίνει σεβασμός. Πρέπει με κάθε τρόπο και σε όλους τους τόνους να διατυπωθεί ότι το βουνό ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ. Το βουνό δεν ανήκει σε πέντε - δέκα τζιπάδες, που εκτονώνουν τη μαγκιά τους μ' αυτό τον τρόπο.

Διαβάστε Περισσότερα

Κερδίθηκε η μάχη των Κερκυραίων για την προστασία της Ισσού

Ο αγώνας για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του νησιού κατέγραψε σημαντική νίκη, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ απέσυρε την προσφυγή του και η περιοχή Ισσος δεν πρόκειται να εκποιηθεί.

Διαβάστε Περισσότερα

Κορινθιακός βυθός: οικολογικές ιδιαιτερότητες, πιέσεις και προοπτικές

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Εξαιρετικά χρήσιμη κρίνεται η εκτενής αναφορά αλλά και η καταγραφή των προβλημάτων του Κορινθιακού Κόλπου, έτσι όπως έγιναν στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε το απόγευμα του Σαββάτου στο Αίγιο, το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης “ΑΡΙΩΝ”, τον δήμο Αιγιάλειας, τον δήμο Κορινθίων και τον Ναυτικό Όμιλο Αλεποχωρίου. Πολλά νέα στοιχεία προέκυψαν σε ό,τι αφορά το πώς δημιουργήθηκαν τα προβλήματα αυτά, ενώ κατέστη επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων από την πολιτεία, για την αντιμετώπισή τους, προτού να είναι πολύ αργά…

Διαβάστε Περισσότερα

Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών των ορειβατικών πεζοπορικών μονοπατιών

Υπουργική Απόφαση Αριθ. 151344/165/2017

ΦΕΚ 206/Β/30-1-2017

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών πεζοπορικών μονοπατιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 9 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 9 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159), με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 45 έως 61 του ν. 998/1979 και συγκεκριμένα το άρθρο 56 αυτού περί ορειβατικών καταφυγίων.

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 19 του ν. 998/1979 και τις διατάξεις του π.δ. 67/1981 «περί προστασίας της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ Α΄ 23/ 3011981 και 43/1821981).

4. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 60).

5. Το αρθρ. 57 παρ. 13 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως διορθώθηκε με την παρ. 14 του αρθρ. 6 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 60), καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 24).

6. Την σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη (Σύμβαση Βέρνης), που κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (ΦΕΚ Α΄ 32).

7. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207).

8. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).

9. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147).

10. Τον ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EEL 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148).

11. Τα άρθρα 100 και 280 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως ισχύουν.

12. Το ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216).

13. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 33318/ 3028/11121998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄ 1289), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Η.Π. 14849/853/Ε103/04042008 «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 33318/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β΄ 1289) και (ΦΕΚ Β΄ 992), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/104 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Β΄ 645).

14. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε/103/01.09.2010 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της» (ΦΕΚ Β΄ 1495), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103/1722012, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» (ΦΕΚ Β΄ 1495), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

15. Την υπουργική απόφαση 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21092011» (ΦΕΚ Β΄ 21), Παράρτημα Ι, Ομάδα 1η, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 37674/2772016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2471 ).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66102/970/2321995 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 170) περί «Ρυθμίσεως θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της Χώρας».

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 115973/6088/27102014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β΄ 2961).

18. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 132576/6266/19112015 απόφασης του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος με θέμα «Υποδείγματα για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) Πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα».

19. Της απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7102009 "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων" (ΦΕΚ Β΄ 2234).

20. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167).

21. Το π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21).

22. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων με τα οποία το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 114).

23. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

24. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

25. Την υπ’ αριθ. Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ Β΄ 3722).

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

η συνέχεια στο https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/upourgike-apophase-151344-165-2017.html

 

Νέες παράνομες άδειες προς την Ελληνικός Χρυσός προαναγγέλλει ο κ. Σταθάκης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτίθεται να προβεί στην αδειοδότηση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, παράλληλα με την προσφυγή σε διαιτησία που θα κρίνει αν η εταιρεία παραβιάζει τη σύμβασή της με το Δημόσιο. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης στο Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Αριστοτέλη που τον επισκέφτηκαν στις 31.1.2017. Η πληροφορία είναι διασταυρωμένη με πολλούς από τους δημοτικούς συμβούλους που παρευρίσκονταν στη συνάντηση και θεωρούμε οτι είναι αληθής. Και όλες οι μάσκες έχουν πλέον πέσει.

Ο Υπουργός δήλωσε οτι έχει τις εξής επιλογές: α) την ακύρωση της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 201745/2011 και καταγγελία της σύμβασης, που “είναι ενέργεια πολιτικά και οικονομικά μη συμβατή”, β) την προσφυγή στη διαιτησία με θέμα την παραβίαση της μεταλλουργίας flash smelting και γ) την αποδοχή των θέσεων της εταιρείας με πλήρη αδειοδότηση της επένδυσής της. Δήλωσε επίσης: “Οι κεντρικές άδειες του έργου έχουν ήδη δοθεί περίπου σε ποσοστό 75% μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να μην δώσουμε και τις άλλες».

Σε ΑΝΑΦΟΡΑ που κατέθεσε σήμερα το “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” στον Υπουργό κ. Σταθάκη αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε άλλη ενέργεια πλην του (α) είναι παράνομη και στρέφεται κατά του δημοσίου συμφέροντος.
Όπως αναφέρεται, το κρίσιμο ζήτημα είναι το αν η Ελληνικός Χρυσός είναι σε θέση να τηρήσει τη βασική συμβατική της υποχρέωση της παραγωγής καθαρών μετάλλων μέσω μεταλλουργικής επεξεργασίας. Ήδη όμως, με την απόφαση Σκουρλέτη της 2.11.2016 έχει τεκμηριωθεί τεχνικά και επιστημονικά οτι η μεταλλουργία που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί και άρα παραβιάζεται το άρθρο 3.2 της σύμβασης. Ως διοικητική πράξη, η απόφαση Σκουρλέτη μπορεί να κριθεί μόνον από το ΣτΕ, στο οποίο έχει προσφύγει η εταιρεία με αίτηση ακυρώσεως. Οποιαδήποτε θετική για την εταιρεία απόφαση της διαιτησίας θα είναι εκ των πραγμάτων άκυρη σε περίπτωση που το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο εν συνεχεία επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της απόφασης Σκουρλέτη.

Μέχρι την έκδοση της οριστικής κρίσης του ΣτΕ, η απόφαση Σκουρλέτη είναι ισχυρή και το ίδιο το ΣτΕ έχει αποφανθεί τι πρέπει να γίνει: ανάκληση της ΚΥΑ ΕΠΟ που παραβιάζεται και νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όσο είναι ισχυρή, η απόφαση Σκουρλέτη δρα απαγορευτικά στην έκδοση νέων αδειών. Κάθε νέα τυχόν αδειοδότηση θα παραβιάζει σωρευτικά τη σύμβαση, την ΚΥΑ ΕΠΟ και τις αποφάσεις του ΣτΕ 1492/2013 και 223/2016 που ορίζουν οτι το Επενδυτικό Σχέδιο είναι ενιαίο και αδιαίρετο, με κεντρικό κορμό τη μεταλλουργία. Η παραγωγή καθαρών μετάλλων είναι αυτή που θα αποφέρει φορολογικά έσοδα στο Δημόσιο και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία για το ξεκοίλιασμα της Χαλκιδικής.

Με την προσφυγή στη διαιτησία ο κ. Σταθάκης επιδιώκει να υπονομεύσει την απόφαση του προκατόχου του και να δώσει ένα επίχρισμα νομιμότητας στην παράνομη «επένδυση» που από τις 2.11.2016 είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Με την προαναγγελία έκδοσης νέων παράνομων αδειών εγκαταλείπει όλα τα προσχήματα και κάνει σαφές οτι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας ήταν ειλημμένη απόφαση από την ημέρα που ανέλαβε το ΥΠΕΝ – δική του και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ο αγώνας ενάντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής συνεχίζεται.

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση