• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Όχι άλλος θερμοηλεκτρικός σταθμός στην Αντίκυρα Βοιωτίας!!

Είναι γνωστό ότι από την δεκαετία του 1960 λειτουργεί στον Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας το βιομηχανικό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και

είναι γνωστές επίσης και οι τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πολύχρονη λειτουργία της βιομηχανίας στον Κορινθιακό κόλπο. Δηλαδή Ερυθρά ιλύς και απόρριψη της στον Κορινθιακό κόλπο, Ξηρά απόθεση της στη στεριά, Απόρριψη διηθήματος στον Κορινθιακό, εκπομπές φθορίου, ΧΥΤΕΑ, υπερβάσεις στις εκπομπές αερίων ρύπων κ.α. 

Από τον ανωτέρω όμιλο επιχειρήσεων  έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στον ίδια περιοχή  δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος  780MW (Σ.Η.Θ. 334MW και Α.Σ.Η. 445MW) με καύσιμο φυσικό αέριο. Με την εγκατάσταση της νέας ηλεκτροπαραγωγής η συνολική παραγόμενη ενέργεια στο περίκλειστο κόλπο της Αντίκυρας  θα ανέλθει στα 1.500MW (1,5GW).                                                

Η λειτουργία των δύο μονάδων - επιπλέον του εργοστασίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. - επιβαρύνει υπέρμετρα περιβαλλοντικά και αθροιστικά την περιοχή, τόσο σε αέριους ρύπους που εκπέμπονται ως αποτέλεσμα καύσης ορυκτού καυσίμου, όσο και στο θαλασσινό περιβάλλον αφού ως μέσο ψύξης τους χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό (22.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα) που απορρίπτεται – μετά την χρήση του - στη θάλασσα, ενώ για τον καθαρισμό των αγωγών πρόσληψης και απόρριψης χρησιμοποιούνται χημικά  πρόσθετα.

Ζητάμε από  την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να ανακαλέσει την 744/2018 απόφασή της και καλούμε τους εκπροσώπους της να διαβουλευτούν με τους  φορείς των πολιτών του Κορινθιακού Κόλπου.

Η ένταξη  του Κορινθιακού Κόλπου στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών <<Natura 2000>> πρέπει να γίνει η αφορμή για να αναστρέψουμε τις ζημιές που του έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και όχι να του επιφέρουμε νέες.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μετατρέψει την θάλασσά μας και την ατμόσφαιρα του τόπου μας σε χαβούζα. Οι αντιλήψεις που καλλιεργούνται από ορισμένους <<εθνικούς εργολάβους>>, ότι  <<επένδυση να είναι και ότι νάνε <<ή>> για ακόμη και  μία νέα θέση εργασίας πρέπει να θυσιάσουμε το υγιές μέλλον των παιδιών μας>>, δεν  μπορούν να βρουν αποδέκτες στις κοινωνίες των ΠΟΛΙΤΩΝ του Κορινθιακού Κόλπου.

H μονάδα αυτή ηλεκτροπαραγωγής να λειτουργήσει σε άλλη περιοχή. Όχι στον κορεσμένο Κορινθιακό.

Καλούμε σε εγρήγορση όλους τους συλλογικούς φορείς πέριξ του Κορινθιακού Κόλπου, για να αποτραπεί το εκκολαπτόμενο έγκλημα σε βάρος του τόπου και της ζωής μας.

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση