Ν. 4685/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΝ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ


 Ν. 4685/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000


Κύριε υπουργέ,
Μετά από τις διαβεβαιώσεις σας και την επιχειρηματολογία σας πριν οκτώ μήνες ότι ο νέος νόμος 4685/2020 θα εκσυγχρονίσει και θα φέρει αλλαγές στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των «προβληματικών» Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 δημιουργώντας νέα όργανα διοίκησης και διαχείρισής τους, ακόμη δεν έχετε προχωρήσει στις αλλαγές που νομοθετήσατε και οι προστατευόμενες περιοχές είναι απροστάτευτες.
Έχουμε ένα πλήρες συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης των Π.Π. που δεν λειτουργεί στην πράξη.
Με την ΚΥΑ 50743/15.12.2017 έγινε αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και ορίστηκαν επτά (7) νέες προστατευόμενες περιοχές, ανάμεσά τους κι αυτή του Κορινθιακού κόλπου με κωδ. GR2530007.
Εως τις αρχές του 2020 οι νέοι Φορείς Διαχείρισης αφέθηκαν στη τύχη τους με πλήρη έλλειψη χρηματοδότησής τους από την Πολιτεία. Προφανώς λόγω σχεδίου σας. Σήμερα Δεκέμβρης του έτους 2020 είμαστε μπροστά στην δυσάρεστη πραγματικότητα τα νέα διοικητικά όργανα , ΟΦΥΠΕΚΑ να μην έχουν ακόμη στελεχωθεί , το σύστημα διακυβέρνησης Π.Π. σε περιφερειακό επίπεδο να μην έχει συγκροτηθεί, η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών – βασική παράμετρος αποτελεσματικής διαχείρισης Π.Π. – έχει αποδυναμωθεί πλήρως..
Η Ομοσπονδία μας και η κοινωνία των πολιτών του Κ.Κ. ζητούν να μας δώσετε σαφείς και ακριβείς απαντήσεις στα παρακάτω εύλογα ερωτήματά μας.
1. Πότε ο ΟΦΥΣΕΚΑ θα παράγει έργο με πρακτικό αντίκρισμα στην προστασία των Π.Π.
2. Πότε θα λειτουργήσει το σύστημα διακυβέρνησης Π.Π. σε Περιφερειακό επίπεδο. Δηλ. 2 οι μονάδες διαχείρισης Π.Π. ( ΜΔΠΠ) του άρθρου 34.
3. Πότε θα οριστεί η τοπική επιτροπή διαχείρισης για την Π.Π. του Κορινθιακού κόλπου. Με ποιο τρόπο θα οριστούν τα μέλη της , έχοντας γνωμοδοτικό χαρακτήρα πάντα κατά τον Ν. 4685/2020.
4. Έχετε εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους και από πού για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της ανωτέρω Π.Π.
5. Θα καλέσετε σε διαβούλευση τους 14 Δήμους και τις 4 περιφέρειες που Διοικητικά απαρτίζουν τον Κορινθιακό Κόλπο;
6. Έχετε συμπεριλάβει στον σχεδιασμό σας να καλέσετε σε διαβούλευση τους Οικολογικούς και Περιβαλλοντικούς Συλλογικούς Φορείς του Κορινθιακού όπως και την Ομοσπονδία μας που τους εκπροσωπεί;
Την καθυστέρηση στον ορισμό των οργάνων διοίκησης στην Π.Π. του Κορινθιακού πολλοί επιβουλεύτηκαν για καθαρά οικονομικούς λόγους βάζοντας περαιτέρω εμπόδια στην βιωσιμότητα του οικοσυστήματός του.
Περιμένουμε την απάντησή σας και σας εκφράζουμε με τιμιότητα και υπευθυνότητα την αγωνία και τις σκέψεις μας για το μέλλον του Κορινθιακού Κόλπου.
Από το έτος 1978 η Ομοσπονδία μας δηλώνει παρούσα στα μεγάλα θέματα του Κορινθιακού Κόλπου καταθέτοντας μέσα από διάλογο προτάσεις και λύσεις, στα πλαίσια μιας αξιοβίωτης προοπτικής για τους κατοίκους που διαμένουν και δραστηριοποιούνται  στην περιοχή μας.
Υποσημείωση : Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ηλεκτρονικά τον αρ. πρωτοκόλλου της υπηρεσίας σας για την επιστολή μας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

22/12/2020

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση