Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν και τεκμηριώνουν τι συμβαίνει με το εξασθενές χρώμιο στο Σχίνο Κορινθίας

 

 ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ (πρώτη ανάρτηση)

 

Ομιλία  του κ. Θανάση Παντέλογλου

Αγαπητοί  Φίλοι Καλημέρα σας.

Την προ- περασμένη εβδομάδα στην  συνέλευση του συλλόγου , μας καλέσατε να μιλήσουμε για ένα θέμα που  απασχολεί έντονα την περιοχή σας , το νερό «ανθρώπινης χρήσης» και την ποιότητα του.   Δυστυχώς δεν έγινε δυνατόν να κάνουμε τότε  την συζήτηση αυτή μετά της παρεμβολές της τοπικής εξουσίας. Ελπίζω σήμερα να «μας επιτραπεί» να την κάνουμε εκτενώς . Ώστε επιτέλους να καταλάβουν  :Γιατί  μιλάμε ;;, και Γιατί ζητάμε άμεσα καθαρό εγγυημένο νερό στης βρύσες των σπιτιών.

 Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2015 όλα «τα υδατικά συστήματα», υπόγεια και επιφανειακά, (Φυσικά και τα Ελλαδικά), πρέπει να έχουν διερευνηθεί πλήρως ,για την χημική και βιολογική ποιότητα των υδάτων τους. Πρέπει  να έχει αποτιμηθεί η κατάσταση τους για το αν είναι ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΜΑ.     Αν υπάρχει χημική ρύπανση , είτε μικροβιακή μόλυνση και να έχει εκτιμηθεί η δυνατότητα  και  η εφικτότητα του καθαρισμού τους. Να έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί  τρόποι και τα μέτρα καθαρισμού τους  σε συνάρτηση με  μέτρα προστασίας τους, ώστε να διατηρούνται με ασφάλεια υγείας κατά την χρήση  τους. Αυτά ορίζουν οι 2 Καθοδηγητικές οδηγίες για το πόσιμο νερό 2000/60/Ε.Κ και η αδελφή της για την προστασία υπογείων υδατων/2003.Και για μια τέτοια δουλειά το 2015 είναι το «αύριο» και ο σωστός χρόνος  παρέμβασης, για να πιαστούν τέτοιοι στόχοι έγκαιρα  ήταν «από χτες βράδυ» !!!

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα νερά Υπογείων υδροφόρων μεικτής χρήσης, έχουν αναγνωριστεί σαν φυσικός πλούτος, «αγαθό» που ανήκει στον κόσμο των τόπων ,αλλά αντιμετωπίζει ρίσκο και βρίσκεται σε κίνδυνο.  Έτσι η σωστή εκτίμηση της ρύπανσης και μόλυνσης τους, η χημική –βιολογική ποιότητα των υδάτων τους και η έγκαιρη επισήμανση των ποιοτικών και ποσοτικών «πιέσεων», που τα απειλούν και ασκούνται σε αυτά με ρίσκο καταστροφής τους ,αποκτά εξαιρετικό και επείγον ενδιαφέρον, ειδική επικαιρότητα και σημασία.   Αποτελεί ένα «φλέγον θέμα» που μπορεί και δημιουργεί πολλές αντιθέσεις με  πολιτικό-οικονομικές διαστάσεις , σε πολλούς τόπους. Στην Ε.Ε και φυσικά στην χώρα μας, η συζήτηση για τα κοινόκτητα αγαθά και  το νερό και η λήψη αποφάσεων για αυτά ,  έπρεπε να γίνεται  μόνο : σύμφωνα με την διαδικασία της Διεθνούς Σύμβασης του Aarhus, Νόμος 3422/2005 (ΦΕΚ305,Α,2005) με Δημόσια-ανοιχτή  Διαβούλευση  με θεσμική-ισότιμη συμμετοχή του κόσμου  που είναι  ο ιδιοκτήτης του αγαθού .Και με αυτόν  να  συζητούνται όλα  τα δεδομένα. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται!!.Αλλά και παραπέρα : Με ποια;; δεδομένα για τα  νερά;; προσπαθούν στην Ελλάδα να γίνεται η όποια διαχείριση τους;;.

Νομίζω πως είναι αιτιολογημένο ,από όσα θα συζητήσουμε σήμερα, να μιλάμε τουλάχιστον για λειψά  και κακό-ταιριασμένα δεδομένα  και ότι επίσης: Η όποια διαχείριση υδάτων,  η  παρούσα χρήση τους και η συν-υφασμένη διαχείριση υγρών και στερεών λυμάτων κρύβει πίσω της ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Σίγουρα. Η μέχρι σήμερα δουλειά δεν είναι  μια ειλικρινής καταγραφή πραγματικών και ολοκληρωμένων δεδομένων ,για τα νερά της πατρίδας , ώστε να υπάρχει η ομοιόμορφη ,διασφαλισμένη και συστηματικά κατοχυρωμένη εκτίμηση  και να  οδηγούμεθα   στην από κοινού  αποδοχή μιας σειράς πραγμάτων. Και αυτό καταλήγει να είναι ένα σοβαρό εμπόδιο στο   να μπορούμε  να συνεννοηθούμε επί του θέματος!!!.

1.Με βάση ποια δεδομένα λοιπόν  μιλάμε;; σήμερα εμείς:   

Συζητάμε παρουσιάζοντας τα τελευταία δεδομένα της ειδικής  αυτής μελέτης που κατάρτισε  και δημοσίευσε εντελώς πρόσφατα η Ελληνική Κυβέρνηση, Ιανουάριος 2012,  Η όποια περιλαμβάνει και την περιοχή GR06 Αττικής και  τον καλλικρατικό δήμο Λουτρακίου. Έχει φτιαχτεί  βασισμένη σε μετρήσεις- διαπιστώσεις του ΙΓΜΕ το χρονικό διάστημα 2006-2008!!!.  και δίνει ορισμένα μόνο  δεδομένα , (με την όποια ακρίβεια και την όποια βάσανο παρουσιάζονται).  Και μάλιστα   για μία τόσο σπουδαία από απόψεως υδάτων και υδατικής διαχείρισης  περιοχή,  που η οικονομία της  στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος στα  νερά της ,την φήμη τους και την εκμετάλλευση τους .

Μιας και το ακροατήριο λοιπόν, δεν έχει δει  αυτά τα κυβερνητικά δεδομένα,  επιτρέψτε μου την παρουσίαση τους και μια προσπάθεια  να κάνουμε  ανάγνωση και  σχολιασμό τους και μια  από κοινού εκτίμηση τους. Στο σημερινό μας ακροατήριο συγκαταλέγονται πολλοί οι οποίοι έχουν την ειδική επιστημονική γνώση και την εμπειρία για μια τέτοια θεώρηση  των υδάτων  στην περιοχή αύτη.  Και μπορούμε να  κρίνουμε  τα παρουσιαζόμενα κρατικά  δεδομένα, για την ακρίβεια τους, την πληρότητα  τους  και την σημασία τους.

2.Για ποια Υδατικά Συστήματα Μιλάμε; Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα περιοχής Καποδιστριακού Δήμου Λουτρακίου : Χάρτης 3

Πρόκειται για 2 θαλάσσια υδατικά συστήματα.  Ένα του κόλπου των Αλκυονίδων με κωδικό GR06-26c005N και ένα του Δυτικού Σαρωνικού Κόλπου, με κωδικό GR06-26C0011N. Και για 4 (τέσσερα) διακριτά  υπόγεια  υδατικά συστήματα, (υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες) που χαρακτηρίζονται με τον εθνικό  ταυτοτικό αριθμό GR06-00010,-00020-00030 και -00040,που όλοι ανήκουν στον Καλλικρατικό δήμο Λουτρακίου και  παρουσιάζονται στον πίνακα 8 και τον χάρτη 5 που ακολουθούν.

 

Άρα όταν μιλάμε για ιδιότητες –σύσταση-κατάσταση αντλούμενου νερού στον Καλικρατικό Δήμο Λουτρακίου είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε με τα συγκεκριμένα δεδομένα του κάθε ενός από τους τέσσερεις υδροφόρους!! (εάν τέτοια δεδομένα υπάρχουν) και όχι με αόριστα δεδομένα είτε μπερδεύοντας δεδομένα από έτερους υπόγειους υδροφόρους. Όπως  επίσης με την μεγάλη ακρίβεια πλέον των GPS  συστημάτων, πρέπει να οριστούν τα ακριβή όρια τους «επι εδάφους» καθώς και οι ακριβείς θέσεις των αντλήσεων και κύριων χρήσεων. Στον επόμενο  Χάρτη 6 των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων – διακρίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός τους , ως προς εκείνα τα υπόγεια συστήματα  για τα  όποια υπάρχει   περαιτέρω ανάγκη Χαρακτηρισμού τους:

 

 Γιατί άραγε την μελέτη αυτήν απασχολούν μόνο, τα υδατικά συστήματα -00010 Λουτρακίου  και -00040  ανατολικών Γερανείων-Μαυροβουνίου,   Γιατί ;;υφίσταται ανησυχία μόνο για αυτά ώστε: να χρειάζεται παραπέρα χαρακτηρισμός;; δηλαδή συλλογή νέων δεδομένων και Για ποιες;; παραμέτρους τους,  αναγκάζονται να βάζουν θέμα  περαιτέρω διευκρίνησης της κατάστασης   τους;; (δηλαδή: Τι;; είναι αυτό που συμβαίνει και βρίσκουν σήμερα που τους κάνει να ανησυχούν;;).   Δεν εξηγούν και δεν  λένε τίποτα.

Όπως επίσης γιατί τα -00020 και -00030 υπόγεια υδατικά συστήματα τους αφήνουν ικανοποιημένους είτε αδιάφορους  και δεν ασχολιούνται για παραπέρα χαρακτηρισμό τους;;

Τι;; συμβαίνει άραγε με αυτά;;

 1. Σε ποιο ;; καθεστώς ανήκουν;; Ο επόμενος χάρτης 7 μας πληροφορεί ότι:
 • Οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες GR06-00010.-00020-00040,είναι προστατευόμενοι και προορίζονται για χρήση πόσιμου νερού.
 • Ενώ ο διαμπερής υπόγειος υδροφόρος -00030 που βλέπει βόρεια ,στον «Κόλπο των αλκυονίδων –Κορινθιακό» περίπου στον οικισμό Βαμβακά-Μαυρολίμνης και νότια στον «δυτικό Σαρωνικό κόλπο» στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων -Σουσάκι-Καλαμάκι, είναι  εκτός προστατευόμενης περιοχής ποσίμου.
 • Άραγε γιατί;; Ποια;; η διαγνωσμένη κατάσταση του;;. και Τι;;  σημαίνει αυτό υδρογεωλογικά αλλά και από άποψη πιέσεων ρύπανσης για την όλη περιοχή

 

Αναφέρεται ότι Όλοι αυτοί οι υπόγειοι υδροφόροι είναι «καρσικοί ορίζοντες».

Ο οικισμός του  Σχίνου-Λουτρακίου , βρίσκεται  επάνω στον -0020 υπόγειο υδροφόρο, και το Βάθος πηγαδιών  είναι στα  8-30 μέτρα.

Η μελέτη αυτή είναι ασαφής για το τα;; συμβαίνει ποιο κάτω από τον ρηχό υπόγειο ορίζοντα. Άραγε:  Ποια;; είναι η υδροφορία και Ποια;; η κατάσταση των υδάτων στον βαθύτερο υδροφόρο ορίζοντα, στα 100-150-200 μέτρα βάθος ;;;..

Στον Χάρτης 9  που ακολουθεί Εμφανίζονται επίσης τα Προστατευόμενα επιφανειακά-θαλάσσια υδατικά συστήματα  σαν ύδατα  αναψυχής –ακτές κολύμβησης :

Ένα άμεσο ερώτημα που προβάλλει είναι: Γιατί τα Θαλάσσια  επιφανειακά Υδατικά συστήματα και οι ακτές Αγ. Θεοδώρων και Σχίνου, δεν εντάσσονται στα παρακολουθούμενα θαλάσσια υδατικά συστήματα και δεν διεκδικούν είτε δεν αποπειρώνται να διεκδικήσουν «Μπλε σημαία».Οι τοπικές εξουσίες που τόσο παιδεύονται για την διατήρηση του τουρισμού στην περιοχή τους, γιατί δέχονται οι  πανέμορφες περιοχές όπως του Σχίνου,  να είναι ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;;

Οικολογικά :Ο κόλπος Αλκυονίδων- Κορινθιακού, χαρακτηρίζεται πράσινος ,σε Καλή κατάσταση. Ενώ ο Δυτικός Σαρωνικός Κίτρινος σε Μέτρια Κατάσταση! Διότι λέει απειλείται από Γεωργικές  και κτηνοτροφικές  δραστηριότητες, οι οποίες προκαλούν Ευτροφισμό!! Και από-οξυγόνωση!!!Από πλευράς όμως χημικής σύστασης και  τα δυο αυτά  επιφανειακά υδατικά συστήματα  φέρονται σαν   ΑΓΝΩΣΤΟΥ Κατάστασης!!!,  Γιατί;; ποιες οι ασκούμενες «πιέσεις» χημικής ρύπανσης στον κόλπο Αλκυονίδων και ποιες στους Αγ. Θεοδώρους;; Είναι μήπως ασήμαντες και άνευ λόγου ώστε να της αγνοούν;;;

Στον Χάρτη 11 αναφέρεται ότι όλος ο χώρος των Γερανείων είναι χαρακτηρισμένη  σαν Προστατευόμενη Περιοχή ειδικής σημασίας. Και όμως:  Οι κρατικοί  ελεγκτές περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ ,με προκαταρκτικές εκθέσεις τους, αναφέρονται σε λαθραίες, σοβαρότατες επιφανειακές απορρίψεις  , τοξικών στερεών και υγρών αποβλήτων στα Γεράνεια και κανένας δεν συγκινείται!!!!.

Αν παρατηρήσουμε τον  παραπάνω χάρτη 12: Θα δούμε ότι για όλη την περιοχή αυτή, του Δήμου Λουτρακίου, δεν  υπάρχει  κανένα σημείο παρακολούθησης  επιφανειακών-Θαλάσσιων συστημάτων. Δηλαδή δεν μαζεύονται δεδομένα. Ίσως γιατί δεν τους ενδιαφέρουν ,ίσως γιατί ξέρουν τι;; γίνεται, ίσως….ίσως…

Αλλά πάντως: δεν είναι σε θέση να μας πουν με δεδομένα,   γιατί ;; οι θάλασσες της νότιας περιοχής του δήμου, είναι υποβαθμισμένες!!! Γιατί ;;της χαρακτηρίζουν « Μέτριας» ποιότητας και επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα πλέον, τον Δυτικό Σαρωνικό;; . Λένε:  Οικολογικά : ο Δυτικός Σαρωνικός Κίτρινος σε Μέτρια Κατάσταση! (δες και χάρτη 20 που παρουσιάζεται παρακάτω) Και αυτό λένε Διότι:………..   απειλείται από Γεωργικές  και κτηνοτροφικές  δραστηριότητες! ! ,  που προκαλούν ευτροφισμό στην θάλασσα!! και από-οξυγόνωση της. Νομίζω πως όλοι μας λοιπόν, μπορούμε να τους βεβαιώσουμε :Πως τέτοιες πιέσεις, εντατικής πηγής ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου είναι  ανύπαρκτες είτε ασήμαντες. Άλλωστε και η όλη μελέτη δεν επισημαίνει τέτοιες πιέσεις!!

Αν ήταν έτσι όπως τα αναφέρουν  τα πράγματα, όλες οι άλλες υπαρκτές και επι-σημαινόμενες από τους μελετητές  αιτίες……..  πιέσεων, που η ίδια η μελέτη  βάζει με εικονίδια στης περιοχές αυτές….,βγάζουν ροδόνερο!! Και  τελικά όλα όσα ισχυρίζονται μας αποπροσανατολίζουν από τους πραγματικούς λόγους και αιτίες υποβάθμισης της θάλασσας .Αναρωτιέμαι!!! Τι;; ζημιές πραγματικά γίνονται ;; Και ποιοι;; τις προκαλούν στον Δυτικό Σαρωνικό;;;; Κανένας δεν μας λέει και δεν ενδιαφέρεται να μαζέψει πραγματικά δεδομένα για να μας πει την αλήθεια ,στηριγμένος σε αυτά.

Για τα Δίκτυα Παρακολούθησης Υπόγειων Υδατικών συστημάτων της όλης περιοχής  του Καλικρατικού Δήμου Λουτρακίου: 

Μας παρουσιάζουν με τον Χάρτη 13, που παρουσιάζεται  ποιο  κάτω, τα σημεία,  οπού το εντεταλμένο για μετρήσεις ΙΓΜΕ ,παρακολουθεί και θα παρακολουθεί και στο μέλλον, την κατάσταση του νερού των υπογείων οριζόντων της όλης περιοχής .  Και φυσικά εκείνο που περιμένουμε  από έναν φορεα παρακολούθησης υπόγειου υδροφόρου που τροφοδοτεί με «νερό ανθρώπινης χρήσης» μεγάλα  εμφιαλωτήρια νερού αλλά και δημοτικά δίκτυα διανομής νερού (που τροφοδοτούνται  πολλάκις χωρίς ουδεμία επεξεργασία, αλλά με κατευθείαν άντληση από τον υπόγειο ορίζοντα και παροχή στο δίκτυο διανομής!!) Είναι : να μπορεί να επισημαίνει   έγκαιρα  «εκτροπές ποιότητας» και  την όποια μεταβολή των δεδομένων του συγκεκριμένου πάντα  υδροφόρου, (μολυσματικές είτε χημικές ρυπάνσεις ).  Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το περιμένουμε στον  καλλικρατικό δήμο Λουτρακίου. Και αυτό είναι σημαντικότατο και αξιοσημείωτο!!                                             Διότι: μόνο τον -00010 παρακολουθεί το ΙΓΜΕ.  Και μάλιστα αν δεχτούμε και την παρατήρηση της ΔΕΥΑΛ-Π ότι τα σημεία αυτά παρακολούθησης είναι δυο γειτονικά πηγάδια την παραλία του Ισθμού, σε άσχετη θέση και μακριά από την τοποθεσία Σκράπα των Γερανείων, (περιοχή αντλήσεων για την βιομηχανία  εμφιαλώσεων του Λουτρακίου στον -00010), τότε η όλη ιστορία της εγγύησης ποιότητος των εμφιαλωμένων νερών αξιολογούμε ότι: πάει περίπατο!! .

Και παραπέρα έρχονται οι επόμενες απορίες και ερωτήσεις:

Γιατί ο -00020 δεν έχει ενταχτεί στα παρακολουθούμενα Υδατικά Συστήματα;;Γιατί ο -00030 εξαιρείτε της όποιας παρακολούθησης;;; Γιατί ειδικότερα και ο -00040 ,που προορίζεται και για χρήση ποσίμου νερού στης περιοχές , δεν παρακολουθείτε;;                                          Φοβάμαι ότι απαντήσεις δεν υπάρχουν.Και απορώ: Πως;; οι τοπικές εξουσίες, παραγωγοί και πωλητές του νερού στα τοπικά εμφιαλωτήρια και στα  δημοτικά δίκτυα μιλούν για παροχή νερού «διασφαλισμένης ποιότητος»  και παροχή καθαρού-ακίνδυνου νερού ;;; Όταν: απλώς αυτοί «αντλούν νερό» από έναν άγνωστης ποιότητας υδροφόρο και χωρίς να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, επαρκή άνθρωπο-δομή και εργαστηριακά μέσα, εμφανίζουν τελικά  εαυτόν «ελεγκτή και ελεγχόμενο» για την διασφάλιση αυτής της καθημερινά!!. απαιτούμενης  ποιότητας νερού που παραγουν..

Και όταν μιλάμε για αρμόδιες εξουσίες για την προ-διασφάλιση ποιότητας νερού «ανθρώπινης χρήσης» σε μια τέτοια κομβική περιοχή, σίγουρα μιλάμε για την κεντρική κυβέρνηση Υπουργ.Υγειας Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Υγείας/ΥΠΕΚΑ ,Γενική Γραμματεία Υδάτων, αλλά και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια Πελοποννήσου με της αντίστοιχες διευθύνσεις τους. Διότι, υπάρχουν και αυτές, «δόξα τω θεώ» και διότι  η όλη περιοχή δήμου Λουτρακίου διοικητικά έχει ενταχτεί στην Πελοπόννησο και  Όχι στην Αττική, οπού και υδατικά ανήκει. Αυτό μας πληροφορεί ο χάρτης 14 που ακολουθεί.

 

4.Τι πιέσεις ;; αναφέρονται ότι ασκούνται πάνω στους υπόγειους υδροφόρους GR 06-00010,-00020,-00030,-00040 ΥΣ.Στον Καλλικρατικό Δήμο Λουτρακίου, Υπάρχουν πολύ σημαντικές βιομηχανικές μονάδες και μάλιστα με βαριά ρυπαντική επίδραση, που κατηγοριοποιούνται στην IPPC Καθοδηγητική οδηγία. Υποκείμενες θεωρητικά «σε συνολικό έλεγχο ρύπανσης» και  βρίσκονται παρατεταγμένες σε όλη την παράκτια περιοχή Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων , όπως δείχνει ο χάρτης 16. Όπου φυσικό είναι να υπάρχει σημαντικότατη βιομηχανική χρήση νερού . Και αυτό αναφέρεται ότι «αντλείται»  από τα τοπικά υπόγεια και επιφανειακά υδατικά  συστήματα. Η όλη αυτή δραστηριότητα δεν απεικονίζεται με GPS επακριβώς . Δεν  καταγράφεται-δεν μετριέται ποσοτικά σαν «η πίεση» αλλά αναφέρεται  συνολικά, «ότι παρατηρείται  υπέρ-άντληση τοπικών υδροφόρων»! Και σημειώνεται εντονότατη υφαλμύρωση και είσοδος θαλάσσιου ύδατος στον υδροφόρο.

Και παραμένει αναπάντητο κάθε σχετικό διευκρινιστικό ερώτημα. Δηλ. το κατά πόσον αυτό γίνεται με «γνωστές», «ελεγχόμενες», «αδειοδοτημένες» γεωτρήσεις-πηγάδια βιομηχανιών;;.Βέβαια: όταν σε ένα τέτοιο εργοστάσιο μπαίνει νερό, σίγουρο είναι ότι βγαίνει βιομηχανικό υγρό λύμα (του όποιου βαθμού επιβάρυνσης).Ποια είναι;; λοιπόν τα  Ισοζύγια Εισερχομένου-Νερού –Εξερχόμενων- Υγρών Αποβλήτων ανά εργοστασιακή Μονάδα.Τι;; γίνονται τα αντίστοιχα δημιουργούμενα Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα;;

Όλα αυτά δεν διερευνούνται ! Δεν μαζεύονται δεδομένα και έτσι μένουν αναπάντητα τα σχετικά  ερωτήματα, όπως:

 

Ποιο είναι;; το Τοπικό διάγραμμα ζήτησηςΚατανομής –σε Χρήσεις Νερού σε όλους τους  υδροφόρους του καλλικρατικού δήμου Λουτρακίου. Και σε κάθε έναν ξεχωριστά;;;

Ποιοι είναι ;;οι σημερινοί τρόποι κάλυψης και η διαχείριση  της συνολικής  αυτής ζήτησης υδάτων, κατά κατηγορία ανάλωσης στην περιοχή του δήμου Λουτρακίου. (σε Δίκτυα δημοτικά ύδρευσης, σε εμφιαλωτήρια και άλλες βιομηχανίες. Με αδειοδοτημένα πηγάδια και  Γεωτρήσεις, με εγκατεστημένα-λειτουργούντα!! αντλητικά συγκροτήματα .Είτε το χρησιμοποιούμενο για αρδευτική κτηνοτροφική χρήση.)     Αυτά τα τοπικά στοιχεία εκμετάλλευσης είναι απολύτως αναγκαία ,προκειμένου να φτάσουμε να κρίνουμε την «κάλυψη προτεραιοτήτων» από τα νερά των υπόγειων υδροφόρων αυτού  του τόπου και για να μπορέσουμε να μιλούμε για την κατ’ οικονομία χρήση των υδάτων τους.

 

Στην μελέτη, στον χάρτη 15, σημειώνεται ύπαρξη εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αστικών  λυμάτων στους Αγ. Θεοδώρους και είναι περισσότερο από βέβαιο ότι λειτουργούν και πλείστες όσες εργοστασιακές τέτοιες ,για επεξεργασία βιομηχανικών υγρών λυμάτων. (Και ας μην σημειώνονται στον χάρτη αυτόν), που λειτουργούν σαν υπαρκτές  «πήγες άσκησης πιέσεων» ρύπανσης .

Μα εκείνο που ξενίζει απόλυτα είναι ότι:  δεν υπάρχει ουδεμία ανάλυση για το αποχετευτικό σύστημα και την διαχείριση των δημιουργούμενων λυμάτων .Για το αν λειτουργεί η ΕΕΛ;;, (βιολογικός Αγ. Θεοδώρων). Δεν αναφέρονται Τι ;; υγρά απόβλητα οδηγούνται στον βιολογικό;; Ποιος;; τον λειτουργεί και Ποιος;; ελέγχει το πώς αποδίδει;; η εγκατάσταση αυτή  καθημερινά;; Ποιος;; ελέγχει, τι;; απόβλητα εισέρχονται με βυτία . Και αν  εισέρχονται όλα τα παραγόμενα στον τόπο;; Δεν απαντά αν φτάνει;; επαρκεί;; η εγκατάσταση,  Είτε: αν  κάμποσα υγρά απόβλητα πετιούνται από εδώ και από εκεί και αν απορρίπτονται λαθραία;;

Ακόμα δεν γνωρίζει η μελέτη και λεπτομέρειες καθοριστικές για το νερό των υπογείων υδροφόρων σε περιοχές κρίσιμες όπως οι Αγ. Θεόδωροι είτε και μικρότερες όπως π.χ. Σχίνος. Δεν απαντά για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των τοπικών υπογείων υδροφόρων ,(διεύθυνση κίνησης υδάτων του, ταχύτητα κίνησης τους, βάθος τους;; Οπότε: δεν μπορούν να βγουν και απλά ακόμη συμπεράσματα όπως: Τι βάθος  έχουν οι βόθροι  σε μια περιοχή  και πόσο βάθος τα πηγάδια άντλησης υδάτων για κάθε χρήση;;’

Ένα πάντως είναι το γεγονός:: Πουθενά στον κόσμο δεν έχει επιτευχτεί «καθαρό νερό» «εγγυημένης ποιότητας» από υπόγειους υδροφόρους (και μάλιστα όταν το νερό τους , οδηγείται  για  βιομηχανική –εμφιαλωτική εκμετάλλευση του,)  όταν δεν υπάρχει απόλυτος έλεγχος αποχέτευσης υγρών και στερεών λυμάτων!! στην επιφάνεια εδάφους πάνω από τους υδροφόρους αυτούς.

Από την μελέτη αυτής της κρατικής έκθεσης, δημιουργούνται συνεχώς  ερωτήματα  απολύτως σχετικά, με το ρίσκο και την ποιότητα διαχείρισης των υδάτων και προστίθενται και έτερα: που  παραμένουν αναπάντητα π.χ. Πόση;; λυμάτο-λάσπη παράγεται καθημερινά, σε όλες της εγκαταστάσεις, επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων  στην περιοχή του δήμου Λουτρακίου;;, Με ποιους κωδικούς κατά ΕΚΑ,  έχουν χαρακτηριστεί;;  Τι;; σύνθεση έχει αδειοδοτηθεί να έχουν;;  και ποια;; πραγματικά έχουν ;;  Ποιος  είναι;; ο τελικός τρόπος  διάθεση της και Ποιος;; ο αδειοδοτημένος .Ποιος;; την έχει ελέγξει  ποιοτικά και ποσοτικά;; και τι;; έχει βρεθεί για την σύνθεση της;;;

Όπως και : Που πάνε;; τα βιομηχανικά στερεά απόβλητα των βιομηχανικών-κτηνοτροφικών-Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τα αστικά στερεά απόβλητα του Καποδιστριακού Δήμου Λουτρακίου;; Ποιος φορέας;; παρακολουθεί της επιπτώσεις της τελικής διάθεσης τους, όπως διενεργείται στην όλη Δημοτική περιοχή που εξετάζουμε ;;  Και τελικά : Τι;; αποτελέσματα δίνει;;

Και αυτά όλα τα αναφέρουμε διότι η μελέτη μας επισημαίνει ότι στην περιοχή του δήμου αυτού επιμένει να εξακολουθεί να λειτουργεί εντελώς παράνομα ο μόνος(;;) Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης- απόρριψης Απόβλητων (ΧΑΔΑ) παντός είδους λασπών και στερεών αποβλήτων.( ενώ όλοι οι άλλοι ,θεωρητικά τουλάχιστον, σε όλη την Ελλάδα έχουν κλείσει και κάποιοι εξυγιαίνονται).Και  ακόμη υπάρχει και λειτουργεί ,στης ίδιες περιοχές, ξεχωριστός Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)!!!!. Όπως μας δείχνει ο χαρτης17 που ακολουθεί.

 

Στο σημείο αυτό και μέσα από αυτά που μας εικονοποιούν τα επόμενα δυο σχήματα  7 και 8 , της κρατικής αυτής έκθεσης για την κατάσταση των υπογείων υδατίνων φορέων και  του δήμου Λουτρακίου, Θα πρέπει να σχολιάσουμε τα εξής:                                                         

Είναι παγκοίνως αποδεκτό ότι : βρίσκεις ότι μετράς . Αυτό και μόνο μπορείς  να προσδιορίσεις!!Αυτό όμως πιθανότατα δεν είναι το μόνο υπαρκτό πρόβλημα. Τα άλλα όλα που δεν τα μετράς δεν θα τα βρεις ποτέ!!                                                                                                       

Για κοιτάξτε λοιπόν τι;; μετρούν. Και με βάση ποια κριτήρια προσπαθούν να κατατάξουν της χημικές –ρυπαντικές επιδράσεις στην περιοχή αυτή!

Μια περιοχή  έντονα ορεινή, με πολλές εγκατεστημένες βιομηχανίες και αστικές περιοχές στης στενές λουρίδες των παραλίων  της. Χωρίς να έχουν βρει και να  σημειώνεται ούτε μια εντατική εκμετάλλευση κτηνοτροφική-πτηνοτροφική, (όπως σε πλαϊνές περιοχές) . Και χωρίς να υπάρχει έντονη γεωργική απασχόληση και εκτατικές καλλιέργειες στον όλο δήμο Λουτρακίου!! Εκείνο που μετρούν είναι το Γεωργικό και Κτηνοτροφικό Άζωτο!!!! Και με βάση αυτές της εικόνες 7 και 8 ,που δίνουν, στα αντίστοιχα σχήματα, μιλούν για κτηνοτροφική-Γεωργική πίεση Ρύπανσης!! Και Τίποτα Άλλο!! Γιατί αρκούνται σε αυτά μόνο;; . Υπάρχουν εγκατεστημένες  στην περιοχή , μεγάλες και σημαντικές βιομηχανίες , καθώς και ετέρες δυνητικές «πιέσεις» ρύπανσης, π.χ. από ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, βιομηχανικές πήγες  (όπως ένα διυλιστήριο ένα εργοστάσιο αλατιού είτε ειδικών καλωδίων κ.λ.π  ακόμη και την εκτεταμένη βιομηχανία εμφιαλώσεως και τόσες άλλες μικρότερες). Όλες αυτές της αγνοούν!!!

 Πως ;;  είναι δυνατόν μετά να μιλούν για έλεγχο ποιότητας αντλούμενου νερού και πως;; θα εντοπιστούν έγκαιρα οι αιτίες π.χ. για την  διαπιστούμενη από ΔΕΥΑΛ-Π  εκτεταμένη υφαλμύρωση και υπέρ αυξημένη περιεκτικότητα σε χλώριο,  των υπόγειων οριζόντων, που δίνουν τελικά νερό με αγωγιμότητα  7500μs στους Αγ. Θεοδώρους και  η ΔΕΥΑ-Λουτρακίου αναγκάζεται να  σταματά ολόκληρο καλοκαίρι, με θερμοκρασίες 40-43 0 c την παροχή νερού στα δίκτυα της περιοχής!!

Νομίζω πως η όλη παρουσίαση  «της υπαρκτής κατάστασης» δεν τυγχάνει  σοβαρής αντιμετώπισης σε αυτήν την κρατική μελέτη. Διότι πάλι, η ίδια η μελέτη στο σχήμα 10 όταν συνθέτει όλες της αιτίες ρυπαντικών πιέσεων στην περιοχή του δήμου Λουτρακίου, με βάση πάλι της μετρήσεις του ΙΓΜΕ 2006-2008 μας δίνει μια μαύρη εικόνα!!  όμοια με της  Ελευσίνας-Ασπρόπυργου,  χωρίς  να επισημαίνει  όμως: Την αιτία προέλευση ς και τον «φταίχτη».  Δώρο άδωρον λοιπόν, αν όχι αποσιωπήσεις σκοπιμότητας!γιατί έτσι δεν επισημαίνονται και δεν γνωρίζει κανένας  ποια;; κατεύθυνση αντιρρύπανσης-και μέτρα απορρύπανσης να ακολουθηθούν!!!

 

Και το σχήμα 10 μας λέγει ακόμη ότι: παρά της ελλείψεις δεδομένων που επισημάναμε, στην περιοχή του  καποδιστριακού δήμου Λουτρακίου απεικονίζεται το γεγονός ότι:  ασκούνται υψηλοτάτες επίγειες ρυπαντικές πιέσεις ,τέτοιες  που της χαρακτηρίζουν   ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ για όλους τους υδροφόρους ορίζοντες του Λουτρακίου!!! (πράσινο σκούρο χρώμα)  και απλά χαρακτηρίζουν ΜΕΣΑΙΑ την κατάσταση στον Σχίνο.  Βάζοντας παραπλανητικότατα μια λουρίδα  κίτρινο στην έκταση της γης του!!. Αλλά, ο ενιαίος υπόγειος υδροφορος-00020  που  υδροδότει την έκταση του, βρίσκεται και κάτω από την σκούρα πράσινη περιοχή, Άρα είναι υποκείμενο  πολύ σημαντικών ρυπαντικών πιέσεων από ότι η κίτρινη λουρίδα υπονοεί!!.

5Τι μας ομολογεί τώρα ;; η Ελληνική Κυβέρνηση με βάση τα δεδομένα του ΙΓΜΕ 2006-2009 για τα Υδατικά Συστήματα του τόπου !

Για την Οικολογική Κατάσταση Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων: Για τον κόλπο των αλκυονίδων , λένε ότι είναι καλή(πράσινο) αλλά τον απειλεί η (Ανύπαρκτη!!!) γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα με ευτροφισμό!!!

Για τον Δυτικό Σαρωνικό  δίνει κίτρινο χρώμα ,οικολογικής κατάστασης αλλά με έλλειψη στοιχείων!!!!ενώ  και για την Χημική κατάσταση των υδάτων τους ,πάλι δεν ξέρουν τίποτα . Ότι αφόρα ζημιές  για της Θάλασσες και τις ακτές ,Όλα τους είναι άγνωστα!!!

Για την   Ποσοτική κατάσταση των ΥΠΟΓΕΙΩΝ υδατικών συστημάτων GR06-00010,GR06-00020,GR06-00030  και  GR06-00040: μας λένε μια σειρά από απόψεις:

 

 

Μας λένε, στον  Χάρτη  22, ότι Η ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδροφόρων της

Περιοχής είναι καλή. (πράσινο χρώμα) . Η όλη περιοχή, θα λέγαμε είναι πλούσια σε νερά !!. Στον πίνακα 13 δε, O GR-06-00020, φέρεται να δέχεται 15 εκατ. κυβικά  μέτρα νερό και σημειώνουν  ότι αντλούνται μόνο 1,5 εκατ. κυβικά!!   Ερώτημα λοιπόν! : Από που αιτιολογείται  , ο ισχυρισμός της ΔΕΥΑΛ-Π για ταπείνωση του-εξάντληση του –λόγο υπέρ άντλησης του από τους κατοίκους του Σχίνου  και μάλιστα σε τέτοια έκταση, που να δικαιολογείται  και  η «υφαλμύρωση του» με είσοδο θάλασσας κορινθιακού;;Ο δε -00040 σημειώνεται σαφώς ότι δέχεται 20 εκατ. κυβικά και αντλούνται 4,7.    

Να λοιπόν ,ένας «ξεκούραστος» πλούσιος τοπικός  υδροφόρος που είναι  προστατευόμενος για πόσιμο και μπορεί να προσφέρει και να καλύψει ανάγκες ποσίμου!!στον Σχίνο από χτες βράδυ!!Για τον -00030 καλύτερα να μην σχολιάσουμε!!!Μιας και σημειώνεται αντιφατικότητα ,όταν: φέρεται σαν ένας υπέρ-αντλούμενος υδροφόρος που όμως δεν έχει είσοδο θάλασσας!!!!και δήθεν, διατηρεί την καλή ποσοτική  κατάσταση του, παρά το ότι:  και αυτός, όπως όλοι οι άλλοι υδροφόροι της περιοχής, υφίσταται κυμαινομένη είσοδο βρόχινου νερού, ενώ οι αντλήσεις εξ αυτού, είναι σταθερές λόγο του είδους της  βιομηχανικής κυρίως, χρήσης των υδάτων του.Γιατί λοιπόν δεν επισημαίνεται με αστερίσκο;;   Όπως επίσης: πως;; ερμηνεύονται τα 7500μ -siemens που μετριούνται ( από την ΔΕΥΑΛ-Π) στον υδροφόρο αυτόν, και η υψηλοτάτη υφαλμύρωση του και η υπερβολική περιεκτικότητα του σε χλώριο;;;Άραγε αυτά: δεν είναι  εκτροπή «σε μια τουλάχιστον Παράμετρο;; υδροφόρου;;   Γιατί τον θεωρούν «Καλής» ποσοτικής κατάστασης;;; (πράσινο χρώμα και μάλιστα χωρίς αστερίσκο!!)   όταν αναγράφεται κιόλας ότι υπέρ-πιέζεται από εντατική άντληση( εισερχόμενο νερό 5 εκατομμύρια .κυβ. μέτρα –άντληση 3.8).Και όμως: οι εξουσίες μας, στην  Κρατική αυτή μελέτη, επιμένουν να  λένε πως υπολόγισαν της Πιέσεις: ΥΠΕΡΑΝΤΛΗΣΗ,  ΡΥΠΑΝΣΗ,  ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗ και κατέληξαν στους χαρακτηρισμούς αυτούς!!. Νομίζουμε  πως: κάποια πράγματα και μια σειρά δεδομένα  έχουν χαθεί (τυχαία είτε σκόπιμα) για τον -00030  και ο χαρακτηρισμός του  (στον παραπάνω πίνακα 13 όπως και στον πίνακα 14 που ακολουθεί) υποκρύπτουν σκοπιμότητα.

6.Και για την χημική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων GR06-00010 ,--00020,-00030,-00040 Τι;; λένε, βάση δεδομένων ΙΓΜΕ, Όπως τα καταγράφουν  στην κρατική  μελετη αυτή.                                                                                            

Να λοιπόν που και από χημική σύνθεση, μας λένε ότι: όλα είναι καλά και Πράσινα

Εδώ να σταθούμε λίγο: Ποιες προδιαγραφές χαρακτηρισμών υπόγειων υδροφόρων έβαλαν στους μελετητές το ΥΠΕΚΑ ;; Μόνο Δυο . Την «Καλή»,  χρώμα πράσινο, όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α Η.Π./51354/2641/ε103/2010, παραρτ.  Ι, και την «κατώτερη της καλής»- «κακή», «χρώμα κόκκινο» , η όποια αποδίδεται  σε έναν υδροφόρο,  όταν έστω και μια  παράμετρος του παραρτ. Ι της παραπάνω ΚΥΑ ,δεν ικανοποιείται!!!!(π.χ. όπως για τον 00050 Μεγάρων στον πίνακα.)

 • Που;; είναι λοιπόν, η αποτύπωση της υφαλμύρωσης;;. Που είναι;; η υπερβολική περιεκτικότητα σε χλώριο ;; που όλοι γνωρίζουν για τους υδροφόρους -00010,-00020,-00030 και η ΔΕΥΑΛ-Π λόγο αυτών ,κόβει παροχές λόγο ακαταλληλότητας αντλούμενου νερού;;;
 • Που είναι;; το υπερβολικό μαγνήσιο και χρώμιο;; που όλοι το ξέρουν από χρονιά για τους υδροφόρους αυτούς ορίζοντες!!!
 • Γιατί ;;την χαρακτηρίζουν λοιπόν σαν ΚΑΛΗ την χημική κατάσταση τους;;

Ωραία λοιπόν: Προσέξτε και κάτι άλλο !! οι εξουσίες μας, με αυτούς τους δυο χαρακτηρισμούς υδροφόρων,   εννοούν ότι υπάρχουν μόνο  αναστρέψιμες- ζημιές στο νερό των υδροφόρων !!!! που μπορούν να γιατρευτούν, με κόστος εξυγιαντικών έργων που θα πληρώνουν μετά όλοι οι χρήστες του υδροφόρου ώστε  το νερό τους να γίνει ξανά χρησιμοποιήσιμο για «Ανθρώπινες χρήσεις». Έτσι στο ειδικό τμήμα της όλης  μελέτης , μιλούν για αποκατάσταση της ζημιάς, και τιμή μονάδας  πωλούμενου νερού προκειμένου να υπάρξει «ανάκτηση ολικού κόστους αποκατάστασης υδροφόρου και χρήσης του νερού του».

Εδώ όμως έχουμε ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ, αφενός μεν με μη -αντιστρεπτή και πολλά δύσκολα αντιστρέψιμη ζημιά,  από εκτεταμένη συνεχή «υφαλμύρωση» μαζί με υπερβολικό χλώριο,  σε συνδυασμό  με μια συγκεκριμένη τοξική ρύπανση τέτοιας έκτασης,  που οι πάντες αποδέχονται σαν «ανθρωπογενή ρύπανση» εξασθενούς χρωμίου!!!και Άρα: Ακόμα και αν τεχνικά μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης αυτών των υδάτων, το προκύπτων νερό ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ!!!! .παρά μόνο για άρδευση και βιομηχανικές παραγωγές θα είναι κατάλληλο. Επειδή δε αυτές οι παρεμβάσεις τεχνικής βελτίωσης υδροφόρου  είναι πανάκριβες και μακροχρόνιες 30-50 χρονιά, στην πράξη- οικονομικά-κοινωνικά και πολιτικά πρόκειται για : μη-αντιστρεπτές» «ανθρωπογενής ζημιές, των υπογείων αυτών υδροφόρων.Πρόκειται λοιπόν για ανθρωπογενής ζημιές που προκαλούνται  από  «συγκεκριμένους  ρυπαντές», οι οποίοι  και  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ!!!!. Αποκλειστικά εκείνοι ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ!!!  (Άλλωστε ο ρυπαίνων  Πληρώνει).

Δηλαδή: πρέπει να γίνει κατανοητό ότι: οι όποιες αναλύσεις και μελέτες ρύπανσης των υδάτων όταν δεν επισημαίνουν την πραγματική φύση και σπουδαιότητα της ρύπανσης τους και δεν αποκαλύπτουν την πραγματική πηγή της ρύπανσης και τον δημιουργό της   τότε : πρακτικά αποκρύπτουν αυτόν/αυτούς που πρέπει να καλύψουν όλα τα έξοδα για να ξαναποκτήσουν οι τόποι και οι κάτοικοι νέο τοπικό τρόπο ασφαλούς  υδροδότησης,   με καθαρό-εγγυημένο νερό ανθρώπινης χρήσης!!!.μιας και  αυτοί κατέστρεψαν οριστικά το προϋπάρχον.   

7.Τι βρίσκουνε;;  Τι μετράνε;; οι Ενεργοί Πολίτες  στο εργαστήριο  και Τι;; εκτιμήσεις κάνουμε εμείς για αυτά τα αποτελέσματα  !!

 • Στο ξεχωριστό Δίκτυο ποσίμου νερού ,που καταλήγει στης 3 κοινές βρύσες του Σχινου- Λουτρακιου, από οπού παίρνουν πόσιμο νερό οι κάτοικοι του ,μετριέται  ολικό χρώμιο της τάξης 1-2 μγρ/λιτ. Και συμφωνούμε ότι είναι νερό στα όρια του πόσιμου, σχετικά ασφαλές , που φέρνει  ρύπανση «Φυσικού υπόβαθρου» σε χρώμιο. Αυτό το νερό , αντλείται αποκλειστικά από της γεωτρησεις ΔΕΥΑΛ-Π   Βερικόκα και Μπελουσι.(χαρτης1)
 • Στο έτερο, ξεχωριστό τοπικό «δίκτυο διανομής» νερού στης βρύσες των σπιτιών, που παροχετεύει νερό: κατά δήλωση της ΔΕΥΑΛ-Π,  «μη πόσιμο»  και  το ονομάζουν νερό «λάτρας»(μαγείρεμα, πλύσιμο, καθαριότητα κ.λ.π.), παροχετεύεται νερό από δεξαμενές δικτύου, στης οποίες αναμειγνύονται-αραιώνονται τα νερά των  παραπάνω αντλήσεων (που είναι λίγα ) με τα νερά της γεώτρησης Σερβέση και υδρευτικών πηγαδιών της ΔΕΥΑΛ-Π. Έτσι: Στης βρύσες του δικτύου αυτού, στα σπίτια του Σχίνου, μετριέται ρύπανση εξασθενούς χρωμίου από 15-33μγρ/λτ.( Χάρτης 3). Και η παροχέτευση τέτοιου νερού «ανθρώπινης χρήσης» και μάλιστα επι  πληρωμή, από την ΔΕΥΑΛ-Π.  εκτιμάμε ότι  είναι παράνομη και το παροχετευόμενο νερό ακατάλληλο και επικίνδυνο νερό ,για την υγεία των  κατοίκων- καταναλωτών!!
 • Τέλος στον Υδροφόρο -00020 και στα πηγάδια ,του επιφανειακού καρσικού βαθους 8-20 μέτρα, σειράς ολόκληρης ιδιωτών της περιοχής, όπως και στην τοπική γεώτρηση  άντλησης Σερβέση της ΔΕΥΑΛ-Π και τα νοικιαζόμενα πηγάδια υδροληψίας, (το νερό των όποιων πηγαίνει  για συμπλήρωση νερού, του τοπικού δικτύου διανομής «νερού λάτρας» στης βρύσες των σπιτιών),μετριούνται σοβαρότατες ποσότητες ρυπαντή εξασθενούς χρωμίου/ σε μέγιστα επίπεδα 427 μγρ/λτ, 407μγρ/λτ, 209μγρ/λτ,  145μγρ/λτ,Ενω  στην Γεώτρηση Γ-της ΔΕΥΑΛ-Π .τα αποτελέσματα μετρήσεων της   είναι 45μγρ/λτ εξασθενές χρώμιο.  Και μάλιστα το μετρούμενο εξασθενές είναι το 90-95% του μετρούμενου ολικού χρωμίου στα νερά αυτά όλων των πηγαδιών.  (Σχήμα 1)
 • Οι μετρήσεις αυτές και τα εκτεταμένα αυτά ανησυχητικά εργαστηριακά αποτελέσματα, εκτιμούνται και θεωρούνται ,από εμάς, πέραν πάσης αμφιβολίας,  ισχυρότατη ένδειξη –«ανθρωπογενούς» ρυπαντικής επίδρασης επι του υδροφόρου ορίζοντα -00020, με τον τοξικό ρυπαντή «εξασθενές χρώμιο». Ρύπανση που, με βάση την διεθνή εμπειρία, οδηγεί στην οριστική  αχρήστευση του Νερού, στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα GR-06-00020, για «ανθρώπινη χρήση» .
 • Οπότε : Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι : πρέπει να αλλάξει άμεσα το παρεχόμενο «νερό ανθρώπινης χρήσης»στο δίκτυο που φέρνει το νερό στης βρύσες των σπιτιών!!!
 • Και αυτό σημαίνει: Κατάργηση ανάμειξης νερού από Γεώτρηση Σερβέση και υδρευτικά πηγάδια . Και μετά από λεπτομερειακή Υδρολογική-υδροχημική μελέτη, εντατικοποίηση άντλησης από Μπελούσι-Βαρικόκα και οριστική επίλυση με νέες γεωτρήσεις νερού «Ανθρώπινης χρήσης-Πόσιμου» στον υδροφόρο -00040 που φαίνεται να ανήκουν οι πηγές αυτές.
 • Προσωρινά μπορεί να γίνεται ενίσχυση  ποσοτήτων από Νερά Πισσίων , που η ομώνυμη υδρευτική γεώτρηση  δίνει καθαρό νερό (ο,11μγρ/λτ ολικό χρώμιο).

 

Σχημα1

Η Παρουσία του εξασθενούς χρωμίου, αυτή καθ’ εαυτή, στο παρεχόμενο νερό «ανθρώπινης χρήσης» της περιοχής, και σε τέτοια έκταση, το κάνει τοξικό και επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων  και ουσιαστικά  την εφαρμογή νέων τρόπων  ύδρευσης  από την ΔΕΥΑΛ-Π. Η αλλαγή του τρόπου ύδρευσης της περιοχής μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί  χωρίς χρονοτριβή, ανεξάρτητα από την όποια ερεύνα για επισήμανση της  πηγής προέλευσης και την επισήμανση της αιτίας της παρουσίας του τοξικού ρυπαντή  στο νερό, η όποια μπορεί να εξελίσσεται παράλληλα..

Μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου ύδρευσης, και το σταμάτημα της τοξικής επίδρασης από το διανεμόμενο νερό, υπάρχει άπλετος χρόνος για επιστημονικές αναλύσεις και ερμηνείες,  για να επισημανθεί και να εξηγηθεί η προέλευση του εξασθενούς χρωμίου και να εκτιμηθεί εάν είναι δυνατόν να καθαρισθεί ο υδροφόρος.

Είναι λάθος λοιπόν, αυτό που πολλοί από της τοπικές εξουσίες κάνουν,( κάμποσο καιρό τώρα), όπου επιδίδονται: Κατ’ αρχήν, σε συνεχή άρνηση ύπαρξης ποιοτικού και ποσοτικού προβλήματος νερού «ανθρώπινης χρήσης» σε όλη την περιοχή του Σχίνου. Και μετά  αρκούνται «στην εκφώνηση» του επιχειρήματος   ότι: το ασφαλές όριο του ολικού χρωμίου στο νερό είναι 50 μγρ/λτ, και  οχυρώνονται πίσω από αυτό. Διότι η πραγματική κατάσταση του νερού στον υπόγειο υδροφόρο είναι πολλά σοβαρότερη από άποψη τοξικής  ρύπανσης από ότι αυτοί αντιλαμβάνονται και πέραν από κάθε «νόμιμο-ασφαλές όριο».Τέλος, είναι επικίνδυνο για την υγεία του κόσμου, το να μην ενεργούν άμεσα για την αλλαγή στην λειτουργία της τοπικής ύδρευσης, διότι το πρόβλημα του τοξικού παράγοντα στο νερό ανθρώπινης χρήσης   είναι ήδη εκεί, έχει υποστασιοποιηθεί. Περιέχεται  στα διανεμόμενα νερά και η συνύπαρξη –συμβίωση μαζί του είναι αδύνατη. Είναι λοιπόν  μάταιη τώρα και απλό χάσιμο πολύτιμου χρόνου, η   εικοτολογία  για την προέλευση του. Και ειδικά γίνεται απεχθής ταχτική ,όταν αφήνουν τον χρόνο τοξίνωσης να προχωρά ,επαναλαμβάνοντας θεωρίες για την  «Γαιο-γενή προέλευση του εξασθενούς»από τους χρωμίτες-οφιόλιθους των Γερανείων!!! σε τέτοιες μετρούμενες συγκεντρώσεις!!  .

Με την στάση τους αυτή, οι αρμόδιοι των εξουσιών, επωμίζονται πρόσθετες ποινικές, αστικές, διοικητικές ευθύνες (πέραν από της πολιτικές) διότι  παρατείνουν τον χρόνο τοξικής ρύπανσης των κατοίκων και ροκανίζουν την υγεία τους.

Μετά ταύτα : Ίσως τώρα γίνεται και καλύτερα αντιληπτό, η μονόπλευρη πολιτική στάση τους και το  γιατί ;; επιμένουν οι αρμόδιοι άνθρωποι των εξουσιών, ότι πρόκειται για  ρύπανση φυσικού  «Υποβάθρου»!!!!!! Και  ας είναι αναγνωριζόμενο ότι οι βράχοι  «εκεί που κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο τους» βγάζουν, όταν βγάλουν,  μόνο  τρισθενές χρώμιο σε επίπεδα «φυσικής ρύπανσης  υποβάθρου» τα όποια και  να δεχτούμε έστω!! 1-2μγρ/λτ!!.  Αν δεν υπάρξει «ανθρωπογενής παρέμβαση, και αιτία» δεν βγάζουν ουδέν παραπάνω!!!  Είναι ψέμα και επιστημονικός παραλογισμός , να επιμένουν να μιλούν ότι το εξασθενές ελευθερώνεται  ξαφνικά (κατάρα θεού στον τόπο!!) από τους «αιώνιους βράχους και τα χώματα» της περιοχής!!!  Και μάλλον ηχεί δυο φορές παράλογο το ότι:  σε ένα σημείο του βουνού, μπορεί να  βγαίνει άφθονο, αδιάλυτο στο νερό τρισθενές  χρώμιο και μετά αυτό (με διαόλου παρέμβαση) να μετατρέπεται ακαριαία!!!, σε τοξικό εξασθενές χρώμιο κατά 90% και να εμπλουτίζει τα νερά . Όπως παράλογο είναι: Να λέγεται ότι αυτό το έργο «θεού και διαβόλου»  μπορεί   να συμβαίνει μόνο σε έναν δοσμένο σημείο -τόπο με οφιόλιθο και χρωμίτες. Όταν  σε 1000 μέτρα απόσταση, στο ίδιο βουνό, λίγο  ποιο πέρα από τα όρια του υδροφόρου 00020, με τα ίδια πετρώματα παρόντα , μετριέται και   βγαίνει το 0,11-1,5 μγρ/λτ. Δηλαδή πρακτικά, η  τιποτένια ρύπανση υποβάθρου!!!!

Θεωρούμε λοιπόν και επιμένουμε και στην μόνη ερμηνεία του φαινομένου ότι : Είναι  «ανθρωπογενής» η μετρούμενη  ρύπανση με «εξασθενές  χρώμιο» των υδάτων της περιοχής.

8.Αραγε τα ευρήματα αυτά και οι αποκλίσεις αυτές  μετρώνται για πρώτη φορά;;Και αν όχι ,από πότε  είναι γνωστή η εκτροπή και  Ρύπανση με  Χρώμιο στον Υπόγειο Υδροφόρο της Περιοχής;;;

Στην  Κρατική  αυτή μελέτη ,στις σελίδες 82,83, γράφονται τα ακόλουθα, επαναλαμβάνοντας παλαιότερα δεδομένα από μελέτες του  ΙΓΜΕ.

 

Ενώ σε σχετικό άρθρο ,οι Μαντρεκας και έτεροι ερευνητές, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν προσφάτως στο συνέδριο για την διαχείριση«των τοξικών χημικών» στην Κρήτη και δημοσιεύουν στα πρακτικά του συνεδρίου τον παρακάτω χάρτη που δείχνει την διαπιστωμένη παρουσία χρωμίου από το 1983!!  στα νερά των  διάφορων υδατικών συστημάτων της ευρύτερης περιοχής δήμου Λουτρακίου  με βάση Στοιχεία του ΙΓΜΕ.

Ας προσέξουμε ότι η περιοχή του δήμου Λουτρακίου φέρεται από το 1983, να έχει περιεκτικότητες ολικού χρωμίου στα νερά της μεγαλύτερες από  100μγρ/λτ, (μαύρο στίγμα) , που είναι σαφέστατη ποιοτική εκτροπή για  τα νερά ανθρώπινης χρήσης!! (Όποια και αν είναι η αιτιογέννεση της) Και δεν λαμβάνεται το δεδομένο αυτό υπόψη ούτε στην εκμετάλλευση αυτών των νερών, τόσα χρονιά ούτε καταχωρείται στην κρατική μελέτη αυτή τώρα!!. Για μέτρο σύγκρισης η περιοχή Οινοφύτων-Θήβας  Βοιωτίας που δημιουργήθηκε και έχει τύχη επίσημης κρατικής  αναγνώρισης  το πρόβλημα  του  Χρωμίου/εξασθενούς χρωμίου στα νερά ανθρώπινης χρήσης,  σημειώνεται με κόκκινο στίγμα ,δηλαδή αναφέρεται ότι έχουν  (και μετρήθηκαν το 2007) περιεκτικότητες ολικού χρωμίου στα νερά από 50-100μγρ/λτ.

Τέλος από τον Ιανουάριο του 2012 το «κόμμα των «Οικολόγων- Πρασίνων» με επίσημο Δελτίο Τύπου - δημοσίευση του, ανακοινώσε ότι σε έρευνα που διενέργησαν βρεθήκαν σε εμφιαλωμένα νερά των εμφιαλωτηρίων του  Λουτρακίου, συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου απ 15-33 μγρ/λτ. Πρόκειται για εμφιαλωτήρια που τροφοδοτούνται, κατά επίσημη δήλωση της ΔΕΥΑΛ-Π, με νερά από της αντλήσεις της περιοχής ΣΚΡΑΜΠΑ του -00010 υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα  Λουτρακίου. Και το δεδομένο αυτό οδηγεί σε περαιτέρω ανησυχία, μιας και πλέον συνδυάζονται πιθανότητες  εξάπλωσης μιας τοξικής ρυπαντικής ουσίας και σε έτερο τοπικό υδροφόρο ,από τον οποίο όμως, πίνουν εμφιαλωμένο νερό πληθώρα καταναλωτών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

9 Τι σημαίνει;;  χρήση τοξινομένου νερού «ανθρώπινης χρήσης με εξασθενές χρώμιο;;

  Συνεχίζονται να λέγονται πολλά και διάφορα , από τους ανθρώπους των εξουσιών μας, για το εξασθενές χρώμιο στο  νερό «ανθρώπινης χρήσης», (Το οποίο και εξ ορισμού και κατά νόμο, οφείλει να έχει την ίδια σύνθεση με το πόσιμο και δεν υπάρχει περίπτωση να πουλιέται ξεχωριστά κάποιο άλλο, ετέρας ποιότητας για «λάτρα» μόνο!!! )καθώς αυθαίρετα μεταφράζουν ότι:  Το ισχύον ακόμη όριο των 50 μγρ/λτ  για το ολικό χρώμιο στο πόσιμο νερό, μπορεί να είναι και όριο για το εξασθενές!!.    Ένα όριο ολικού χρωμίου , που από το 1998 διατηρείται επίμονα ,στην νομοθεσία νερού την Ευρωπαϊκή και την Ελλαδική, παρά τα όσα νέα στοιχεία η τοξικολογία και η επιστήμη έχει συσσωρεύσει, από τότε  για τον ρόλο του καταπινόμενου εξασθενούς χρωμίου. Νέα τοξικολογικά δεδομένα, που επιβάλουν πλέον, τον ορισμό ξεχωριστού ορίου εξασθενούς χρωμίου στο νερό <<ανθρώπινης χρήσης>>. Όμως και εδώ: η σκοπιμότητα του πολιτικού «Κόστους-όφελους» έρχεται να βάλει το  αποτύπωμα της και στην περίπτωση αυτή και ο πεπαλαιωμένος νόμος να μην αλλάζεται.   Άλλωστε δεν είναι πρώτη φορά που τεκμηριώνεται απόσταση τρέχουσας επιστημονικής γνώσης και πεπαλαιωμένου νόμου, που διατηρείται σε ισχύ  από την όποια  σκοπιμότητα. Και εδώ,  για την παρουσία του  εξασθενούς  χρωμίου στο νερό, οι σκοπιμότητες είναι πολλές και τα συμφέροντα πολύ μεγάλα. Τόσα,  που τους φτάνουν να παραβλέπουν ότι έτσι ενεργώντας, κάνουν  τους ανθρώπους αναλώσιμους!!!Όμως: Θεωρούμε  ότι: το θέμα αυτό, στην προκειμένη περίπτωση έχει δυο όψεις :

Α) Στην περίπτωση του υπόγειου υδροφόρου -00020 των Δυτικών Γερανείων του Δήμου Λουτρακίου, δεν μιλάμε για μετρούμενες συγκεντρώσεις μόνο κάτω από 50μγρ/λτ στο νερό του υπόγειου υδροφόρου,  αλλά για τεράστιες –επικινδυνότατες συγκεντρώσεις στα υπόγεια νερά τους, τα όποια και συνεχίζουν να  αντλούνται, υπό άγνωστες συνθήκες –παροχετεύονται σε δίκτυα με ανεξέλεγκτες πρακτικές  και άγνωστες αναλογίες ανάμιξης, χωρίς να υπάρχουν εγκαταστάσεις και τεχνικά μέσα έλεγχου του όλου τρόπου  της διαχείρισης τους. Έτσι  φτάνουν εντελώς ανεξέλεγκτα και ανακατεύονται σε δίκτυο διανομής  για «ανθρώπινη χρήση»μετατρέποντας σε επικίνδυνο για την υγεία, όλο το παροχετευόμενο νερό. Μια τέτοια χρήση των υδάτων του υπόγειου υδροφόρου  και της   χρήσης του νερού  των πηγαδιών  αυτών, υποστασιοποιεί πιθανότατο –ενδεχόμενο κίνδυνο υγείας για τους  ανθρώπους  της περιοχής  και κατά την  ισχύουσα νομοθεσία  επιβάλλονται να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας. Όπως επίσης η ανίχνευση του στα εμφιαλωμένα  νερά, τα αντλούμενα από τον έτερο υδροφόρο -00010 του Λουτρακίου, αποτελεί συνδυαζόμενη αίτια ιδιαίτερου προβληματισμού και ανησυχίας  για θέματα δημοσιάς υγείας καταναλωτών.

Β) Σε παγκόσμιο επίπεδο , το ζήτημα αυτό  του ξεχωριστού «ασφαλούς ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο νερό ανθρώπινης χρήσης έχει τεράστιες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια διότι:

1. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία REACH,για τα τοξικά χημικά,  χαρακτηρίζει την κάθε μορφή υλικού που  αποδίδει –ελευθερώνει  εξασθενές χρώμιο(και σαν ρυπαντή νερού)  σαν ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες Κ.Μ.Τ. Δηλαδή: Καρκινογόνο-Μεταλλαξιογόνο –Τερατογόνο (παρεμβαίνει στην αναπαραγωγική διαδικασία των ανθρώπων).Με αυτή την κατάταξη σαν ΚΜΤ, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται  κανένα όριο συγκέντρωσης, σαν  ασφαλές όριο, απέναντι στην συνδυασμένη τριπλή αυτή επίδραση για το καταπινόμενο εξασθενές χρώμιο. Η μετάταξη δε όλων των υλικών αυτών, στην λίστα «υποκατέστησε το τώρα»! Της Διεθνούς Γραμματείας Χημικών υλικών ,αποτελεί την σαφή οδηγία προς την βιομηχανία ότι  τα ιδιαίτερα επικίνδυνα τοξικά αυτά υλικά,  προχωρούν για ολοκληρωτική απαγόρευση χρήσης τους και για πλήρη  υποκατάσταση τους,  με άλλα, ποιο ακίνδυνα και  ασφαλέστερης χρήσης.

 1. Ο ορισμός της συγκέντρωσης 0.02 μργ/λτ εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, στην Καλιφόρνια ΗΠΑ ,σαν Όριο  στόχος για την προστασία υγείας,  με τα νερά που προορίζονται για «ανθρώπινη χρήση»,  αποτελεί την ισχυρότερη  απόδειξη ότι : Για τον ανθρώπινο οργανισμό και τα ανθρώπινα όργανα του ,που είναι φυσικά  παντού ίδια και έχουν την ίδιες ανάγκες προστασίας, εάν θέλουμε να προστατέψουμε  την υγεία τους και να προλάβουμε  μαζικές ζημιές ,δεν πρέπει να  ξεπερνιέται μια τέτοια συγκέντρωση εξασθενούς στο νερό. Η έννοια του αποδεκτού ρίσκου  στην τοξικολογία ,συνίσταται για αυτήν την συγκέντρωση του ρυπαντή (τα 0,02μγρ/λτ)ότι : ένας χρήστης στο 1.000.000. ανθρώπους μπορεί να νοσήσει όταν χρησιμοποιεί ένα τέτοιο νερό για 70 χρονιά. Κάθε μεγαλύτερη συγκέντρωση του, στο νερό ανθρώπινης  χρήσης  πολλαπλασιάζει το ρίσκο θυματοποίησης  και είναι σαν να δέχονται να ασθενήσουν αναλογικά,  1 στους 100.000, είτε 1 στους 10. 000 κ.λ.π..  Για της μετρούμενες συγκεντρώσεις εξασθενούς ,στα συγκεκριμένα νερά «λάτρας -, Σχίνου Λουτρακίου», το ρίσκο πλέον πλησιάζει το τρομερό αριθμό 1 στους  1500 χρήστες – καταναλωτές των νερών αυτών  να πάθουν τέτοιες   ζημιές υγείας!!!.

3.Το θέμα του  καταπινόμενου εξασθενούς χρωμίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, έχει συνεχείς  εξελίξεις  με νέες αναγνωρίσεις του συνεπαγόμενου κινδύνου δημόσιας Υγείας. Οπού πλέον π.χ. στην Ιταλία, που έχει τέτοιο πρόβλημα ρύπανσης,  έχει ορισθεί  όριο συγκέντρωσης τα 6μγρ/λτ,. Με ελλαδικές δικαστικές αποφάσεις ,  έχει ορισθεί όριο συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου, στο πόσιμο-ανθρώπινης χρήσης ,τα 1,5-2 μγρ/λτ. σε περιοχές Οινοφύτων και Μεσσαπίας στην Εύβοια, οπού  και αποκαλύφθηκε πρώτον , η ύπαρξη τέτοιου προβλήματος!! Άρα υπάρχει «δεδικασμένο» και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει  «στην  Πράξη»  αναγνωρίσει το σχετικό πρόβλημα όταν υποκατέστησε το  παλαιό σύστημα υδροδότησης με νέο καθαρό νερό από Μόρνο, στα Οινόφυτα ,την Θήβα, την Μεσσαπία περιοχές , που είχαν επίπεδα ρύπανσης εξασθενούς από 15-65μγρ/λτ στο νερό ανθρώπινης χρήσης !!!! Άρα: υπάρχει η  επίσημη -πολλαπλή αναγνώριση (δικαστική, κρατική)του σχετικού προβλήματος  ρύπανσης και δεν είναι πλέον ένα θέμα που  μπορεί να παραγνωρίζεται  και να αγνοείται πλέον!!

 1. Τέλος: εκτός από πάμπολλα ιατρικά σώματα του εξωτερικού και στην Ελλάδα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι Θήβας, Χαλκίδας, Αθηνών, έχουν αναγνωρίσει τα δημιουργούμενα σχετικά προβλήματα υγείας με την ύπαρξη του εξασθενούς στο νερό «ανθρώπινης χρήσης» σε συγκεντρώσεις από 15-40 μγρ/λτ, όπως αυτές του Σχίνου Λουτρακίου! Και τελευταία, δημοσιεύτηκε και η σχετική επίσημη κρατική επιδημιολογική Μελέτη, της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Λινού και Συνεργατών , που ανακοινώθηκε στο διεθνές συνέδριο της Κορέας και  έφτασε να τεκμηριώσει της ολέθριες συνέπειες  του καταπινόμενου εξασθενούς χρωμίου με το  νερό, επι της ανθρώπινης υγείας.

Έτσι η επιμονή κάποιων από τους ανθρώπους της εξουσίας  και η συνέχιση της διακήρυξης του ακίνδυνου ,   τέτοιων  νερών στα μπουκάλια, στα δίκτυα  νερού ανθρώπινης χρήσης και στους υπόγειους αντλούμενους υδροφόρους  ορίζοντες , το λιγότερο , αποτελούν ενδείξεις  αγνοίας των δεδομένων, ενώ και η  ανακήρυξη τους, με ξεφωνητά και απειλές, σαν ασφαλέστατα, τέλεια και υγιεινότατα , όντας  λόγια σκοπιμότητας ,  εκφράζουν την προτίμηση των  εξουσιών  να «ροκανίζεται» από την χρόνια τοξίνωση η  υγεία των πολιτών της ατομικά και η δημόσια υγεία γενικότερα  παρά να  αλλάξουν αυτοί λογικές και τρόπους εργασίας με τα νερά, συντασσόμενοι, με βάση την «αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης» με τα συμφέροντα της κοινωνίας!!.

Πριν  Περάσω στα Συμπεράσματα –Προτάσεις-ζητούμενα : Θέλω να ξεκαθαρίσω δυο έννοιες.

 1. «Καρσικός»: ονομάζεται ένας υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας που χαρακτηρίζεται από μεγάλες ταχύτητες κίνησης ρυπαντών και μπορεί και τους μεταφέρει σε μεγάλες αποστάσεις. Όλοι οι υπόγειοι υδροφόροι της περιοχής είναι  αναγνωρισμένοι «καρσικοί». Οπότε η όποια υποβάθμιση των υπόγειων υδατικών συστημάτων, είναι ταχεία στην εξάπλωση της και φτάνει σε μεγάλη έκταση.
 2. Η «Υφαλμύρωση»: είναι σοβαρή υποβάθμιση υπογείων υδάτων, δυσμενής μεταβολή υδροφόρου συστήματος, (μόνιμη έως και δυσκολότατα αναστρέψιμη) Πρακτικά ,όταν μιλάμε για αποκατάσταση υδροφόρου ώστε το νερό του να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο, είναι αδύνατος ένας τέτοιος καθαρισμός, μιας και έχει υποστεί «υφαλμύρωση» ) δηλ: διαλυτοποίηση χημικών αλάτων διαφόρων μετάλλων και της οικογένειας των βαρέων μετάλλων  και  έχει γίνει πλέον ένα «κοκτέιλ χημικών», πολλά εκ των όποιων είναι τοξικά.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ:

1.Ειναι ανάγκη να ανοίξει : Σε όλο τον καλλικρατικο δήμο Λουτρακίου, άμεσα, διαδικασία  «Δημόσιας διαβούλευσης» για το νερό, κατά τα οριζόμενα στην σύμβαση του Aarhus - ν3422/2005 , για την διαχείριση του, τον τρόπο χρήσης και διάθεσης του νερού  των υπογείων υδροφόρων στον Δήμο.

 1. 2. Και είναι ανάγκη διότι: Ένα αυξανόμενο σώμα «αιτιολογημένων ενδείξεων» και μια σειρά λιαν ανησυχητικών «εργαστηριακών έγκυρων μετρήσεων» στοιχειοθετούν:

2Α) Τον «πιθανό και ενδεχόμενο» κίνδυνο υγείας  από το διανεμόμενο νερό μέσω του δημοτικού δικτύου νερού «ανθρώπινης χρήσης».

2Β) Αυτά τα ίδια μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι: το «οικονομικό καθεστώς», το «κοινωνικό καθεστώς» και το «περιβαλλοντικό καθεστώς» της διαχείρισης του νερού και της εκμετάλλευσης των υπόγειων υδροφόρων της περιοχής του καποδιστριακού δήμου Λουτρακίου, μπορεί να επιφέρει «πιθανούς κινδύνους υγείας» και να  έχει συνέπειες επι της  υγείας, στον τοπικό πληθυσμό και σε ευρύτερους κύκλους, έξω του τόπου καταναλωτών, αυτών των νερών, (μέσω  του «εμφιαλωμένου νερού»)που εντατικά παράγεται στον τόπο από τα νερά αυτών των υδροφόρων.

 1. Εκτιμάμε ότι είναι αιτιολογημένο επαρκώς πλέον το αίτημα: Οι υδροφόροι της περιοχής του καποδιστριακού δήμου Λουτρακίου, να περάσουν σε καθεστώς «ελεγκτικό και συμπληρωματικού έλεγχου» καθώς η νομοθεσία ορίζει (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, Δυ2/Γ.Π. οικ38295, Οδηγία 98/83 Ε.Κ) και όχι μόνο για την διαπίστωση τήρησης ορίων χημικών συστατικών και των συγκεντρώσεων τους στους διάφορους υδροφόρους και της αντλήσεις εξ αυτών αλλά:  με ευρύτερη προσέγγιση να εξεταστούν και να κριθούν σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στον νόμο «για την χρήση ύδρευσης». (αρθρ.10Ν3199/2003).  :  οι τρόποι και οι ποσοτικές αντλήσεις σε όλους  τους υπογείους  υδροφόρους, από όλους τους χρήστες. Οι αναμείξεις-αραιώσεις  υδάτων, οι μέθοδοι επεξεργασίας,  –αποθήκευσης και οι παροχετεύσεις που επιτελεί η ΔΕΥΑΛ-Π  προς «κάθε είδους» κατανάλωση ξεχωριστά, Όπως και  στα   δημοτικά δίκτυα –πωλούμενου νερού «ανθρώπινης χρήσης»,  που λειτουργεί η ΔΕΥΑΛ-Π .Να γίνουν τοπικά Ισοζύγια , για τα αντλούμενα  ύδατα  , σε κάθε διακριτή-μεγάλη  χρήση και για τα δημιουργούμενα  υγρά αστικά και βιομηχανικά  λύματα στην όλη περιοχή και για όλες της μεγάλες χρήσεις νερών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση