Επιστολή προς τον Δήμαρχο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας από την ΄΄ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄ με θέμα την σκάλα φόρτωσης στην Περιστερά

Παρακάτω η επιστολή που στάλθηκε στον Δήμαρχο  δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας από την οικολογική κίνηση Αντίκυρας ΄΄Η Άρτεμις΄΄.

Διαβάστε Περισσότερα

Αέρια ρύπανση από το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ στην Αντίκυρα. Πρέπει να μετριέται τελικά ή όχι;

Η οικολογική κίνηση Αντίκυρας ΄΄Η Άρτεμις΄΄, από το 2012 μάχεται για την εγκατάσταση ενός Ανεξάρτητου Σταθμού Μέτρησης Αέριων Ρύπων στην περιοχή της Αντίκυρας-Άσπρων Σπιτιών όπου λόγω του Αλουμινίου της Ελλάδας δέχεται την μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Διαβάστε Περισσότερα

Βιοσυσσώρευση αλουμινίου στη θαλάσσια βλάστηση Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers και Posidonia oceanica (L.) Delile και στα Μακροφύκη του κόλπου της Αντίκυρας

Αποτελέσματα

Οι μέσες τιμές και το τυπικό λάθος της μέσης τιμής συγκέντρωσης Αl στα φύκη Cymodocea nodosa, Posidonia oceanicα και σε κάθε είδος μακροφυκών, ανεξάρτητα από τις εποχές και τους σταθμούς δειγματοληψίας, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Βασιζόμενοι στη μέση τιμή (± SE) οι συγκεντρώσεις Al στα μακρόφυτα μειώθηκε με την εξής σειρά:

Χλωρόφυτα > Χρωμόφυτα > Ροδόφυτα >  P. oceanicα > C. nodosa

Διαβάστε Περισσότερα

Περιεχόμενο μετάλλων ορισμένων πράσινων και καφέ φυκιών του Κόλπου της Αντίκυρας

Π. Μαλέα1, Σ. Χαριτωνίδης1, Τ.Κεβρεκίδης2

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Βιολογίας, τμήμα Βοτανολογίας

2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Αποτελέσματα

Σε κάθε είδος που μελετήθηκε τα κυρίαρχα στοιχεία ήταν τα Ca, K, Mg, Na και ακολουθούν τα στοιχεία Fe και Pb. Στα περισσότερα είδη η περιεκτικότητα Cd  ήταν χαμηλότερη (Πίνακες 2,3). Τα πράσινα φύκια παρουσίασαν υψηλότερη περιεκτικότητα σε Fe, Cu, Pb, Na και Κ από τα καφέ φύκια, ενώ τα καφέ φύκια συγκέντρωσαν περισσότερο Cd, Ca και Mg (πίνακες 2,3).

Διαβάστε Περισσότερα

Απειλή νέας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στον κόλπο της Αντίκυρας Βοιωτίας και τον Κορινθιακό

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε τον Οκτώβριο του 2016 κατέθεσε περιβαλλοντική μελέτη Ανανέωσης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για ανανέωση της αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων, για τις εγκαταστάσεις της (χερσαίες και λιμενικές), στην θέση Περιστερά του όρμου της Αντίκυρας Βοιωτίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρώτη συνάντηση της ΑΛΚΥΩΝ και της Ένωσης - Σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στις 7 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ΑΛΚΥΩΝ με το Σωματείο Ένωση Εργαζομένων στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του σωματείου.

Διαβάστε Περισσότερα

Βιοσυσσώρευση μετάλλων από είδη Ροδόφυτων στον κόλπο της Αντίκυρας κοντά σε ένα εργοστάσιο αλουμινίου

(Αυτή η μελέτη είναι μέρος ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κωδικό αριθμό EV3V-0906)

Αποτελέσματα

Το φάσμα των συγκεντρώσεων μετάλλων στα εφτά είδη που μελετήθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα ΙΙΙ και το Σχήμα 2. Η σύγκριση των συγκεντρώσεων μετάλλων σε κάθε είδος στην ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο περισυλλογής έδειξε ότι σε όλα τα είδη τα κύρια στοιχεία (Ca, Mg, Na και Κ) επέδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις με τo Fe να ακολουθεί. Η αφθονία των υπόλοιπων μετάλλων έδειξε διαφορές ανάμεσα στα είδη. Τα Liagora viscida και Vidalia volubilis επέδειξαν χαμηλή συγκέντρωση Cd, τα Wrangelia penicillata και Laurencia obtusa χαμηλή συγκέντρωση Cu, ενώ το Pterosiphonia complanata χαμηλές συγκεντρώσεις Cu και Cd. Η σχετική πληθώρα των άλλων μετάλλων δεν καθορίστηκε ξεκάθαρα.

Διαβάστε Περισσότερα

Τοπική κατανομή και εποχιακή μεταβολή των συγκεντρώσεων Fe, Pb, Zn, Cu, Cd, Na, K, Ca και Mg στη θαλάσσια βλάστηση Cymodocea nodosa (UCRIA) Aschers στον Κόλπο της Αντίκυρας

P. MALEA & S. HARITONIDIS

Ανάλυση

Οι συγκεντρώσεις μετάλλων στο Cymodocea nodosa γενικά μειώθηκαν με την ίδια σειρά όπως οι συγκεντρώσεις που παρατηρήθηκαν στα φύκια Posidonia Oceanica και Halophila stipulacea στον κόλπο της Αντίκυρας (MALEA 1992, 1994, MALEA et al. 1994) και ήταν παρόμοιες με αυτές που καταγράφηκαν για φύκια σε άλλες περιοχές (π.χ. WOLFE et al. 1976, DRIFMEYER et al. 1980, SCHROEDER & THORHAUG 1980, JAGTAP 1983, BRIX & LYNGBY 1984, WAHBEH 1984, LACERDA & RESENDE 1986, WARD 1987, WARD et al. 1986).

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδραση της ρύπανσης στη φυκοχλωρίδα του Κορινθιακού

άρθρο του Χρήστου Ι. Κατσαρού Βιολόγου

Ο Κορινθιακός κόλπος, παρά το ότι είναι αρκετά ευρύς και ιδιαίτερα βαθύς, ως κλειστό σύστηµα επηρεάζεται από τις εκροές από τη χέρσο. Ιδιαίτερη επιβάρυνση αποτελεί η αποβολή των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου αλουµινίου που λειτουργεί στον Κόλπο των Αντικύρων.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση