Προτάσεις για την επίλυση του διοικητικού προβλήματος του Κορινθιακού και για την αναπτυξιακή του εξέλιξη προς την ορθή κατεύθυνση

     Αν κοιτάξουμε τον χάρτη του Κορινθιακού, τον γεωφυσικό αλλά και τον πολιτικό, θα διαπιστώσουμε αμέσως πως διαφεντεύεται από τέσσερεις διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, που είναι υπαγμένες σε τέσσερεις διαφορετικές αιρετές περιφέρειες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας απολύτως που να είναι διοικητικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρεωμένος με την εξέλιξη της απόλυτα συγκεκριμένης και λειτουργικά ενιαίας χωροταξικής ενότητας του Κορινθιακού.

     Η χωροταξική αυτή ενότητα (μια Μεσόγειος μέσα στην Μεσόγειο) που ορίζεται προς τον Βορρά από τις κορυφογραμμές της Ναυπακτίας, της Γκιώνας, του Παρνασσού, του Ελικώνα, των Γερανείων και της Ζήριας, του Χελμού και του Παναχαϊκού προς το Νότο, δεν μπορεί να εξαρτά την λειτουργία της από διοικητικές ή άλλες αυθαίρετες ανθρώπινες διαιρέσεις και συμπεριφορές χωρίς συνέπειες. 

     Προσαρμοζόμενος όμως σε πιο φυσιολογικές διοικητικές προσεγγίσεις, όχι αντίθετες δηλαδή με τους νόμους της φύσης, είναι βέβαιο ότι ο Κορινθιακός, σαν ολοκληρωμένη ενότητα θα αντιδράσει πολύ θετικότερα, τόσο σε ότι αφορά την εξέλιξη του φυσικού του περιβάλλοντος, όσο και ως προς την ανάπτυξη του πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντός του.

     Αυτή η ειδική χωροταξική ενότητα με τα περισσότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε έναν παράδεισο για τους κατοίκους της και σε μια σημαντική πηγή πλούτου για τους άλλους Έλληνες.

     Αυτές οι λίγες γραμμές δεν αποτελούν ρομαντικές ιστορίες ή υπεραισιόδοξες προσδοκίες αλλά περιγράφουν την πεζή πραγματικότητα από την οποία κάποιοι (πολλοί, πάρα πολλοί), επί μισό αιώνα και πλέον, αποπροσανατολίζουν το λαό του Κορινθιακού, «τις οίδε» έναντι ποίων ταπεινών σκοπιμοτήτων ή από ποία εγκληματική αμέλεια, αν όχι από αδιαφορία.

 

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

(περιληπτικά) 

  1. Τοπία ιδιαίτερου κάλλους (έχουμε μερικές εκατοντάδες).
  2. Παραλίες κατάλληλες για κολύμβηση (διαθέτουμε «ων ουκ εστίν αριθμός» και μάλιστα διαφορετικού προσανατολισμού – ανά 2 κ.μ.ο. χλμ. – ώστε η καθημερινή κολύμβηση και τα θαλάσσια σπορ να είναι εξασφαλισμένα).
  3. Άφθονα και άριστης ποιότητας νερά, σχεδόν παντού.
  4. Εδάφη και μικροκλίμα κατάλληλα για ειδικές καλλιέργειες (από ανθοκομία μέχρι αβοκάντο και από όλα τα αμπελοειδή, μέχρι όλα τα εσπεριδοειδή).
  5. Γειτνίαση με πολύ μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα (Αθήνα/Πάτρα).
  6. Άμεση πρόσβαση σε χιονοδρομικά κέντρα (Παρνασσός, Χελμός κ.λ.π.)
  7. Σε απόσταση ημερήσιας εκδρομής τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μνημεία του κόσμου (Ολυμπία, Δελφοί, Αθήνα, Μυκήνες), στα οποία τώρα θα προστεθεί και η Αρχαία Ελίκη, μαζί με άλλα 135 αρχαιολογικά μνημεία, όλα επί του Κορινθιακού. Και ας μην διαφεύγει της προσοχής μας ότι εκτός από την κλασική αρχαία Ελίκη αποκαλύπτονται και μοναδικά προϊστορικά ευρήματα, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή διαθέτει ιστορία 4000 χρόνων!!!

     Ενώ δηλαδή μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί με βάση το κάθε ένα από τα 7 αυτά συγκριτικά πλεονεκτήματα που όρισε ο Ο.Ο.Σ.Α (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως «Niche Market Development Strategy»), εμείς διαθέτουμε και τα 7 (!!!) και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό.

     Όμως με την απουσία ενδιαφέροντος, αν όχι με την κακή προαίρεση ορισμένων, όχι μόνο δεν αξιοποιούνται όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά αντίθετα, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, γίνονται τα αδύνατα δυνατά για την υποβάθμισή τους και την εν τέλει ακύρωσή τους. Όπως κατά το παρελθόν (1978-1986), με τις απόπειρες ανορθολογικών, αν όχι ιερόσυλων, εγκαταστάσεων, τόσο στην Βόρεια, όσο και στην Νότια ακτή του Κορινθιακού, που δυστυχώς επανέκαμψαν στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Αυτά παρά τις δικαιολογημένες αντίθετες προβλέψεις μας, αφού «Τύχη Αγαθή», ήδη από το 1996 υπάρχει μια καθ’ όλα άρτια Ειδική Χωροταξική Μελέτη (Ε.Χ.Μ.) για τον Κορινθιακό που περιγράφει με σαφήνεια όχι μόνον τις κατευθυντήριες αναπτυξιακές γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν αλλά εν πολλοίς και το τι θα πρέπει να αποφευχθεί.

     Δηλαδή παρά τα όσα αρνητικά, το πρώτο βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, έχει ήδη πραγματοποιηθεί από ορισμένους φιλότιμους επιστήμονες και δημόσιους λειτουργούς (αυτά τα είδη, αν και σπάνια – υπό εξαφάνιση θα λέγαμε – αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, ότι δεν έχουν εκλείψει ακόμα).

     Κάποιοι λοιπόν από τους παραπάνω, είχαν την πρωτοβουλία να συντάξουν την Ειδική Χωροταξική Μελέτη των Παράκτιων Περιοχών του Κορινθιακού Κόλπου , που άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1996, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ENVIREG (επισυνάπτουμε cd). Κάπου υπάρχει ακόμα φιλότιμο που δημιουργεί και το αντίστοιχο δέος ώστε να μην ανακόπτονται παντού τα πάντα.

     Χρειάζεται όμως επικαιροποίηση της μελέτης αυτής, ειδικότερες πραγματείες κατά τομείς ανάπτυξης και πιλοτικές εφαρμογές σε ορισμένες δυσχερείς περιπτώσεις όταν εμπλέκονται περιβαλλοντικά, ιδιωτικοοικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα με σημαντική οξύτητα, όπου είναι δυνατόν να προστρέξουμε ακόμα και στην συνδρομή ειδικών ξεχασμένων αν και θεσμοθετημένων μηχανισμών όπως είναι π.χ ο «Αστικός Αναδασμός».

     Το δεύτερο βήμα θεωρούμε ότι ήταν η σύσταση του ΑΡΙΩΝΑ, δηλαδή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης – των Δήμων – του Κορινθιακού) και της Ομοσπονδίας των Οικολογικών Οργανώσεων, με προπομπό των δύο, τον Σύνδεσμο Προστασίας του Κορινθιακού (1978), έστω και αν ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. αδράνησε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

     Το τρίτο βήμα και το πιο ουσιαστικό, κατά την άποψή μας, είναι η θεσμοθέτηση οργάνων διαπεριφερειακής συνεργασίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών. Ζητήματα που απαιτούν κοινή απόφαση των περιφερειών που γειτνιάζουν μεταξύ τους μπορεί να είναι η ανάπτυξη δικτύων υποδομών, προστασία κοινών θαλάσσιων οικοσυστημάτων κλπ. .

     Ο Κορινθιακός για την υπόθεση αυτή διαθέτει και ιδιαίτερα ευφυείς ανθρώπους και άριστα εξειδικευμένους επιστήμονες σε όλους τους τομείς, είτε ήδη απασχολούμενους εντός της ίδιας της χωροταξικής ενότητας του Κορινθιακού, είτε εν δυνάμει, ικανούς κατά πάντα να αναλάβουν αυτή την υπεραποστολή.

     Έτσι όχι μόνο ξεπερνάμε πολύ αποτελεσματικά την δυσμενέστατη διοικητική διαίρεση του Κορινθιακού (όπως ήδη αναφέρθηκε μας έχουν διασκορπίσει σε 6 Περιφερειακές Ενότητες και σε 4 Περιφέρειες) αλλά αποκτούμε με τον τρόπο αυτό και ένα πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι εμείς πλέον θα έχουμε απέναντί μας μια διηρημένη δημόσια διοίκηση και όχι η δημόσια διοίκηση έναν διηρημένο Κορινθιακό. Έτσι δεν θα υφιστάμεθα σε τόσο μεγάλο βαθμό  την γνωστή αναποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας μας.

     Εάν κωφεύσουμε ή ολιγωρήσουμε στο ύστατο αυτό κάλεσμα των καιρών, δεν θα έχουμε βλάψει μόνον τους εαυτούς  μας αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Μη κινούμενοι δηλαδή προς την ορθή κατεύθυνση, πρώτοι εμείς με την πιο πλούσια κληρονομιά που μας χάρισε και η φύση και η ιστορία μας, δεν θα έχουμε δώσει το καλύτερο παράδειγμα, που είναι η διοικητική διαίρεση της περιοχής που βρέχεται από τον Κ.Κ να είναι αντικείμενο δύο Περιφερειών (Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα).

     Από την πλευρά της πολιτείας ζητούμε, είτε με νομοθετική ρύθμιση, είτε με διυπουργική απόφαση να ανατεθεί σε ΜΙΑ από τις υπάρχουσες αιρετές Περιφέρειες:

Το Δικαίωμα/Υποχρέωση ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ προκειμένου για οποιαδήποτε κατασκευή ή για ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας που θα ακύρωνε έστω και μερικώς τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα του Κορινθιακού και όταν συμβαίνει το συνολικό κοινωνικό όφελος να υπολείπεται του συνολικού κοινωνικού κόστους (πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, τουριστικές και αστικές αξίες καθώς και οικιστικοί ιστοί). Σε αντίθεση δηλαδή με ορισμένες γνωστές πλέον, COST/BENEFIT μελέτες – μαϊμούδες – αφού η οικονομική επιστήμη είναι σε θέση, ήδη από δεκαετίας και πλέον να προσδιορίζει και να αξιολογεί ακόμα και τις μη χρηστικές αξίες.

     Τέλος να επιμεληθούν οι αρμόδιοι Υπουργοί για τις υπόλοιπες διαδικασίες επικαιροποίησης και έγκρισης της παραπάνω Ε.Χ.Μ. προκειμένου η μελέτη αυτή να καταστεί το συντομότερο δυνατόν νόμος του κράτους, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ενδεχόμενες μελλοντικές αμετροέπειες και να διευκολυνθεί το έργο του αρμοδίου παραπάνω Γενικού Γραμματέα.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΙΑΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση