Καταγγελία - αίτημα απάντησης για παράνομο μπάζωμα (108 στρ) θάλασσας από την τότε ΄΄ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ΄΄ (S&B – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ) δίπλα στο λιμάνι των Δελφών

Η ευρύτερη περιοχή των Δελφών κατέχει νευραλγικό ρόλο σε κάθε σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό του Κορινθιακού Κόλπου μιας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  για την διεθνή αγορά και η παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής αυτής είναι Εθνικής εμβέλειας.  Σε αυτή την περιοχή όμως  από το 2010 μέχρι και το 2014 μέσα από δεκάδες παρεμβάσεις Φορέων και πολιτών αναδείχτηκε μία πλήρως τριτοκοσμική πραγματικότητα.

Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την πραγματικότητα κατέχουν οι  εγκαταστάσεις βωξίτη συμφερόντων Οδυσσέα Κυριακόπουλου (πρώην ιδιοκτησίας S&B) στο λιμάνι των Δελφών τις οποίες αγοράζει σήμερα η ΕΛΜΙΝ. Περίπου 670 στρέμματα που παρουσιάζουν την χείριστη δυνατή αντιτουριστική εικόνα, στην βιτρίνα των Δελφών και   μνημείου της UNESCO, στην καρδιά του προστατευόμενου Δελφικού Τοπίου, δίπλα στο λιμάνι τους  στην πόλη της Ιτέας, σε μήκος τριών χιλιομέτρων παραλιακού μετώπου  εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού. Από το 2010 μέχρι και το 2014 καταγγέλθηκε με κάθε δυνατό τρόπο σε κάθε αρμόδια αρχή το πως και το γιατί οι εγκαταστάσεις αυτές   αναπτύχθηκαν παράνομα τουλάχιστον από το 1972 μέχρι σήμερα. Οι καταγγελίες αυτές αγνοήθηκαν και εκδόθηκε σκανδαλωδώς εκ νέου άκυρη κατ’ εμάς άδεια λειτουργίας χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε ολοκλήρωση του σκανδάλου, στα σε εξέλιξη Χωροταξικά σχέδια, με μόνο τον  ισχυρισμό του «Νομίμως προϋπάρχοντος» για αυτές τις εγκαταστάσεις, επιχειρείτε η παραλία και λιμάνι των  Δελφών να χαρακτηριστούν εκ του μηδενός    «μεταλλευτικής προτεραιότητας»  στην θέση του Δελφικού Τοπίου όπου από την δεκαετία του 80’ απαγορεύεται για τους χιλιάδες κατοίκους της περιοχής ακόμη και η κατασκευή μικρών τουριστικών ή αγροτικών μονάδων! Αποτέλεσμα που επιπλέον της ζημιάς στο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των Δελφών,  θα καταδικάσει κάθε προοπτική ανάπτυξης της περιοχής με πολύ σοβαρές  αρνητικές επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει καταγγελθεί από το 2011 ότι αυτές οι εγκαταστάσεις είναι παράνομες, άρα και η άδεια λειτουργίας που δόθηκε το 2013 άκυρη, είναι ότι περιλαμβάνουν 108 στρέμματα θάλασσας που η εταιρία βωξίτη έχει μπαζώσει παράνομα από το 1972. Επανερχόμαστε αναλυτικά θέλοντας να πιστεύουμε  πως  αυτή την φορά τα ερωτήματα και αιτήματά μας θα απαντηθούν, έστω και απορριπτικά εφόσον υπάρχει η ανάλογη τεκμηρίωση. 

Στις εγκαταστάσεις βωξίτη συμφερόντων Κυριακόπουλου Οδυσσέα  στο Λιμάνι των Δελφών, περιλαμβάνεται και ένα τμήμα μπαζωμένης θάλασσας 108 στρεμμάτων (συν.18), η άκυρη παραχώρηση της οποίας έληγε το 2011. Μετά από αιτήσεις τοπικού Συλλόγου (συν.1 και συν.35.1) το Αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο παρουσίασε ως μόνο έγγραφο σχετικά με την Νομιμότητα του μπαζώματος και τον καθορισμό των αρμοδίων για την διαχείρισή του την απόφαση 2895/1972 (συν.23) και δήλωσε άγνοια (συν.35.2) για την ύπαρξη της απόφασης Γ8115/17-3-72(συν.24).  Η πρώτη απόφαση του Υπ. Δημοσίων έργων αφορά μόνο μία από τις επιμέρους εγκρίσεις που έπρεπε να πάρει η S&B προκειμένου να πάρει την άδεια για το μπάζωμα, όταν δε υπογράφηκε δεν είχε καν εγκριθεί ακόμα η μελέτη μπαζώματος . Στην  απόφαση 2895/1972 αναφέρονται οι όροι χρήσης του χώρου που θα προκύψει από το μπάζωμα ,ο σκοπός χρήσης που είναι μόνο η απόθεση βωξίτη και τέλος η απόφαση αυτή καθιστά το Λιμενικό Ταμείο αρμόδιο να επιβλέπει την εφαρμογή των όρων της απόφασης και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η δεύτερη απόφαση Γ8115/17-3-72 η οποία εκδόθηκε από την Δ/νση Λιμενικών Έργων του ίδιου Υπουργείου 2 μήνες περίπου μετά  την πρώτη   αναφέρει με έμφαση ότι   αφορά «έγκριση μόνο από τεχνικής άποψης» της μελέτης μπαζώματος και ότι « Η άδεια κατασκευής του έργου δοθήσεται αρμοδίως κατόπιν συγκαταθέσεως και των λοιπών ενδιαφερομένων Αρχών. Τελική άδεια για την κατασκευή δεν δόθηκε ποτέ αλλά η εταιρία μπάζωσε τελικά παράνομα την θάλασσα το 1972 προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή (η έκταση αποτελούσε διβάρι, ιχθυοαναπαραγωγικό σταθμό κ.λ.π.). Κατά την συζήτηση ανανέωσης της παραχώρησης των 108 στρεμμάτων από την Λιμενική Επιτροπή το 2011  αγνοήθηκαν απ’ αρχής σειρά καταγγελιών σχετικά με το ότι το μπάζωμα είναι παράνομο κ.α. οπότε τα καταγγελλόμενα τους γνωστοποιήθηκαν τελικά   με εξώδικο (συν.41) το οποίο και πάλι αγνόησαν. Μία άλλη από τις καταγγελίες που δεν αναφέρθηκαν στο εξώδικο αλλά επιβεβαιώνονται ότι κατατέθηκαν από τα σχετικό διαθέσιμο βίντεο (συν. 42), αφορούσε την κατά παράβαση της πρώτης απόφασης  2895/1972 διαμόρφωση δύο ανοιχτών λεκανών καθίζησης των βιομηχανικών λυμάτων πάνω στη μπαζωμένη επιφάνεια (συν. 19 αεροφωτογραφία 2008  και απόσπασμα από τοπογραφικό S&B όπου γίνεται σαφή αναφορά για την χωροθέτηση λεκανών καθίζησης στο σημείο) οι οποίες μάλιστα καταγγέλθηκαν   και ως μη στεγανές επιτρέποντας τα λύματα να διαχέονται στην θάλασσα. Η Λιμενική  Επιτροπή   αγνόησε όλα τα προαναφερόμενα και ενέκρινε  την ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης για άλλα δέκα χρόνια (συν.43) με καταγγελλόμενο ως σκάνδαλο ακόμα και το ύψος του μισθώματος. Την απόφαση επικύρωσε στην συνέχεια η Περιφέρεια αγνοώντας και αυτή τις καταγγελίες  (συν.44) πιστοποιώντας ψευδώς κατ’ εμάς ότι  έχει ελεγχθεί η Νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Αιτούμαστε:

1)Να μας απαντήσετε το συντομότερο απλά και γραπτά στην απλή ερώτηση, εάν το προαναφερόμενο μπάζωμα των 108 στρεμμάτων της θάλασσας είναι Νόμιμο. Εάν είναι Νόμιμο , να μας το δηλώσετε ευκρινώς ώστε να γίνει κατανοητό , γνωρίζοντάς μας και την σχετική Νομοθεσία που  μας διαφεύγει.

Εάν το μπάζωμα είναι παράνομο:

2)Να ακυρώσετε-ανακαλέσετε   άμεσα την σχετική 74/2011 απόφαση ανανέωσης παραχώρησης της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Φωκίδας και   κατ’ επέκταση  την   άδεια συνέχισης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών ενημερώνοντας σχετικά όλες τις αρμόδιες και συναρμόδιες αρχές. Το ότι έχουν γίνει σχετικές προσφυγές   (οι οποίες εκκρεμούν και θα εκκρεμούν απ’ ότι φαίνεται για πολλά χρόνια ακόμα)   δεν αποτελεί λόγο μη άμεσης ανάληψης των ευθυνών του παρελθόντος και μη εξασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος από περαιτέρω «βολικά λάθη» που θα επιτρέψουν την εξέλιξη του σκανδάλου.  

3)Να ενημερώσετε κατεπειγόντως  την φερόμενη σήμερα ως αγοράστρια των εγκαταστάσεων αυτών εταιρία ΕΛΜΙΝ για να μην εγείρει μελλοντικά αξιώσεις από τις άκυρες αποφάσεις της Πολιτείας.

4)Να διερευνήσετε και να μας ενημερώσετε για τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που ως υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης είχαν την κατά το νόμο ευθύνη να έχουν ληφθεί υπόψη η σχετικές καταγγελίες  (καταγγ.60 συν.20 και συν.42)  από το 2011. 

5)Τον πλήρη έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και   πιθανής σκοπιμότητας των   σχετικών «λαθών» και «παραλήψεων» , ή στην καλύτερη περίπτωση (για αυτούς)  έλεγχο  ικανότητας να κατέχουν θέση στο Δημόσιο, για όλους τους εμπλεκόμενους στο προηγούμενο  αιτήματα (4). Εφόσον προκύπτουν λόγοι,   επιβολή όλων των διοικητικών ή και ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε όλους τους εμπλεκόμενους, αντίστοιχα αυστηρά της κατάστασης που βιώνουν σήμερα όλοι οι Έλληνες εξαιτίας του καταστροφικού αποτελέσματος αυτών των μηχανισμών και συμπεριφορών.   

6)Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως το συντομότερο δυνατό   στα αιτήματά μας ή για τις  ενέργειές σας προκειμένου   να απαντηθούν όσα απαιτούν περισσότερο  χρόνο (προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους).

Σε όποιες επαφές έχουμε από το 2015 μέχρι σήμερα με το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων σας, για πρώτη φορά μετά από πέντε  χρόνια,  έχουμε διακρίνει ειλικρινείς  θετικές προθέσεις. Όπως όμως και εσείς έχετε επανειλημμένα αναφέρει δημόσια,   αυτό που απαιτείτε πλέον κατεπείγοντος στην Ελλάδα  είναι έργα.  Απευθυνόμαστε σε εσάς   συνολικά ως καθ’ ύλην Αρμόδιοι ή συναρμόδιοι,  διότι α) πιστεύουμε ότι το θέμα του βωξίτη στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών είναι ανάλογης διάστασης β) είναι κατά την άποψή μας σημαντικό να έχετε όλοι όσο το δυνατόν πιο σφαιρική εικόνα του θέματος γ) σας προαναφέραμε την αρνητική ανταπόκριση των υφιστάμενων υπηρεσιών σας και προκατόχων σας στα ίδια αιτήματα.     

Με την πεποίθηση ότι προσφέρουμε συγκεκριμένα και   αξιοποιήσιμα στοιχεία στον δύσκολο αγώνα σας, στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

   

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση