NEA

Δήμος Αιγιαλείας-Η μεγάλη κοροϊδία με την μηχανική διαλογή των απορριμμάτων

Εδώ και πολλά χρόνια οι οικολογικές οργανώσεις της Αιγιάλειας με επιστημονικά τεκμηριωμενες θέσεις και παρουσία στα όργανα του δήμου έχουν παρουσιάσει την πρότασή τους για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Αιγιάλεια.

Διαβάστε Περισσότερα

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας-Η θέση του για τα μεγάλα θέματα της περιοχής

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

Παραλίας Ακράτας

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/8/18& ώρα 20:00

στην Πλατεία της Παραλίας

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ :

  • Οι Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι Ακράτας – Αιγείρας
  • Οι Εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών & Πολιτιστικών Συλλόγων Ακράτας – Αιγείρας
  • Τα Μέλη & Φίλοι του Συλλόγου

 

Κυρίες & Κύριοι,

Όπως είναι σε όλους γνωστό, διανύσαμε ήδη μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο, από το καλοκαίρι του 2017 μέχρι σήμερα, καθώς :

  • Παρά τις υποσχέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων τοπικών φορέων δεν δημοπρατήθηκε εντός του 2017 η κατασκευή των τοπικών αποχετευτικών δικτύων των πυκνοδομημένων παραλιακών οικισμών της Ανατολικής Αιγιάλειας, που προβλέπεται να μεταφέρουν τα λύματα στον αναβαθμισμένο Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου, μέσω του μεγάλου Συλλεκτήριου Αγωγού Λυμάτων, η κατασκευή του οποίου ήδη ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, ορίσθηκε η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ως ο νέος φορέας εκτέλεσης του αποχετευτικού έργου των παραλιακών οικισμών (με προϋπολογισμό έργου 22εκ.€) και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου πριν το καλοκαίρι του 2019, σύμφωνα με τις προβλέψεις των στελεχών της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.
  • Συνεχίσθηκε η υπεραλίευση στον Κορινθιακό Κόλπο και η επιβάρυνση της θάλασσας μας από ποικίλα απόβλητα,με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού των ψαριών και την εμφάνιση, πέρυσι, μεγάλου αριθμού τσουχτρών, γεγονός που υποβάθμισε την τουριστική και οικονομική ζωή της περιοχής μας, αλλά κυρίωςδημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή όλων όσων ζούμε μόνιμα ή παραθερίζουμε στην παραλιακή ζώνη Ακράτας – Αιγείρας.
  • Δεν υπήρξε καμία βελτίωση των υποδομών και των παροχών στην περιοχή μας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας (συνεχίσθηκε η ελλιπής αστυνόμευση, η ηχορύπανση σε κεντρικά σημεία της Παραλίας μέχρι τις πρώτες πρωϊνέςώρες, η έλλειψη διαμορφωμένων χώρων αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου).
  • Παρέμεινε κλειστός για περισσότερες από 100 ημέρες, μετά από συνεχείς κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων της Ανατολικής Αιγιαλείας, ο υπερκορεσμένος χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αιγείρας, που επί σειρά ετών δέχεται απορρίμματα από την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας.

Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ κατασκευάσθηκε εσπευσμένα και άρχισε να λειτουργεί, με σοβαρές ελλείψεις, τον Νοέμβριο του 2006 για να καλύψει τις ανάγκες μόνο των πρώην Δήμων Ακράτας – Αιγείρας – Διακοπτού και στην συνέχεια, όταν το 2011 δημιουργήθηκε ο Καλλικρατικός Δήμος Αιγιαλείας, με Πρωτεύουσα το Αίγιο, άρχισε να δέχεται απορρίμματα από όλες τις περιοχές του διευρυμένου Δήμου, με αποτέλεσμα σταδιακά να υπερκορεσθεί, με σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον την Ανατολικής Αιγιαλείας.                                                         

Είναι άλλωστε αξιοσημείωτα τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε πρόσφατα το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την οποία σε δείγμα καφέ - κίτρινου συσσωρευμένου υγρού που συνέλεξαν οι κάτοικοι σε χαμηλότερο υψόμετρο (200 μέτρα βορειοανατολικά του ΧΥΤΑ) και το έστειλαν για ανάλυση, ανιχνεύθηκαν σε υψηλή συγκέντρωση οργανικές ενώσεις (π.χ. αιθανόλη, φαινόλη, ναφθαλένιο, ακεναφθένιο, ακετόνη, ανθρακένιο, χλωροφόρμιο κ.α.) που «ανιχνεύονται σε στραγγίδια ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία». Επιπλέον στην έρευνα του Πανεπιστημίου αναφέρεται ότι «πολλές από τις ενώσεις ή στοιχεία που ανιχνεύθηκαν είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τερατογόνες. Επομένως οι κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία, σε περίπτωση ρύπανσης των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων από την ανεξέλεγκτη, όπως φαίνεται, διαφυγή στραγγιδίων, είναι προφανείς».  

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι για την προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείραςέχουν ήδη επιβληθεί δύο βαρύτατα πρόστιμα στον Δήμο Αιγιαλείας από την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ένα πρόστιμο από την Ανεξάρτητη Αρχή των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, χωρίς όμως να επιβληθεί, μέχρι σήμερα, από  την Περιφέρεια η οριστική διακοπή της λειτουργείας του, παρά το γεγονός ότι η κανονική άδεια λειτουργίας του έληξε ήδη από το 2014 και η παράταση της αδείας του έληξε τον Φεβρουάριο του 2018.

Η αρνητική εξέλιξη της «ζωής» του ΧΥΤΑ Αιγείρας ήταν αναμενόμενη και είχε επισημανθεί αλλεπάλληλες φορές στην Δημοτική Αρχή από όλους τους Περιβαλλοντικούς Φορείς της Αιγιαλείας, αφού εξαρχής κατά την κατασκευή του ΧΥΤΑ δεν εφαρμόσθηκε το σύνολο των προδιαγραφών της εγκεκριμένης μελέτης του. Για παράδειγμα ουδέποτε κατασκευάσθηκε το υπόγειο δίκτυο για την διοχέτευση και εκτόνωση του βιοαερίου που εκκρίνεται από τα απορρίμματα που εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει ποτέ (!!!) ο πυρσός καύσης του αερίου, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους να προσκληθούν ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιές στην περιοχή, χωρίς καμία προειδοποίηση. Μάλιστα, έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα γεωϋφάσματα που προφυλάσσουν το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα από τα διασταλλάγματα των απορριμμάτων. Στην συνέχεια τα κατεστραμμένα γεωϋφάσματα αντικαταστάθηκαν, εκτός όμως από την περιοχή του ΧΥΤΑ όπου είχαν ήδη εναποτεθεί απορρίμματα. Οπότε είναι άγνωστον αν στα συγκεκριμένα σημεία τα γεωϋφάσματα που βρίσκονταν κάτω από τα απορρίμματα, καταστράφηκαν ή όχι από την πυρκαγιά και αν συνέχισαν να συγκρατούν τα διασταλλάγματα των απορριμμάτων.

Εν τούτοις ο ΧΥΤΑ Αιγείρας συνέχισε να δέχεται απορρίμματα με σοβαρές ελλείψεις και αποκλίσεις σε σχέση με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας του.Είναι γνωστό ότι ενώ έχει προγραμματισθεί να δέχεται 7.500 τόνους απορριμμάτων τον χρόνο από τους πρώην Δήμους Ακράτας – Αιγείρας – Διακοπτού, κατέληξε να δέχεται αρχικά 32.500 τόνους απορριμμάτων από τον ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας, που πρόσφατα, λόγω κρίσης, μειώθηκαν σε 26.000 τόνους τον χρόνο, χωρίς βέβαια να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του υπερκορεσμού. Επίσης, ενώ είχε προγραμματισθεί να εξυπηρετεί 10.000 κατοίκους κατέληξε να εξυπηρετεί 50.000 κατοίκους.

Σήμερα πλέον η κατάσταση είναι εξαιρετικά προβληματική, παρά τις όποιες προσπάθειες των αρμόδιων για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Στην επίλυση του προβλήματος σίγουρα δεν προσφέρουν τίποτα οι συλλήψεις των κατοίκων που αντιδρούσαν στην επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας, χωρίς να έχει προηγηθεί νέα γεώτρηση για να ελεγχθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και χωρίς να έχει υπολογισθεί αν ο όγκος των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στον ΧΥΤΑ, έχει υπερβεί ή όχι τα επιτρεπόμενα όρια.

Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις των κατοίκων προκύπτει ότι στον ΧΥΤΑ Αιγείρας έχουν ήδη εναποτεθεί περισσότερα από 200.000 κυβ. μέτρα απορριμμάτων, ενώ η εγκεκριμένη μελέτη του ΧΥΤΑ προέβλεπε ότι δεν θα εναποτεθούν περισσότερα από 135.000 κυβ. μέτρα απορριμμάτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος όσο και η Δημοτική Αρχή της Αιγιάλειας πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους, να διακόψουν οριστικά την λειτουργία του υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ και να οργανώσουν, έστω και πολύ καθυστερημένα, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αιγιάλεια.      

 Αγαπητοί φίλοι από εμάς εξαρτάται να πιέσουμε τους αρμόδιους για την λύση των προβλημάτων μας. Η συμμετοχή όλων μας στην συγκέντρωση του Συλλόγου μας, αποτελεί μοχλό πίεσης για την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μας.

 

Για Το Δ.Σ.

Του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος                                                                                                                            Η Γ. Γραμματέας

Ν. Καψάνης                                                                                                                           Φ/Κλ. Περεσιάδου

Δνση : Συγκρότημα “Μαργαρίτα”                                                                                                                                                        κιν. : 6946-507987

Αιγαίου 36 – ΚράθιοΑκράτας

 

Γιατί μας αρέσουν τα βουνά …

Γιατί υπάρχουν τα βουνά,  

 

Γιατί υπάρχει η απεραντοσύνη των κορυφών,

Γιατί η φύση μας περιμένει, να αφεθούμε στην αγκαλιά της, για να κατανοήσουμε ότι είναι μεγάλη και αιώνια, ενώ εμείς μικροί και εφήμεροι.

Γιατί υπάρχει η ελπιδοφόρα ανατολή και η μελαγχολική δύση,

Γιατί υπάρχουν οι πλαγιές σκεπασμένες από χιόνια ή από άνθη,

Γιατί υπάρχουν τα κελαηδίσματα των πουλιών,

Γιατί απολαμβάνουμε την ομορφιά της φύσης και γνωρίζουμε την ευταξία και το μεγαλείο της,

Γιατί μας συναρπάζει η συγκίνηση, το δέος και η μεγαλοπρέπεια του ορεινού τοπίου,

Γιατί μας συναρπάζει η αίσθηση της περιπέτειας και του απρόσμενου που μας επιφυλάσσουν τα βουνά,

Γιατί μαθαίνουμε να αγαπάμε τη φύση και το περιβάλλον,

Γιατί μαθαίνουμε να λειτουργούμε με συντροφικότητα και αλληλεγγύη, να θέτουμε και να κατακτούμε στόχους,

Γιατί μπορούμε να γνωρίσουμε και να χαρούμε άγνωστα αλλά ενδιαφέροντα μέρη της πατρίδας μας,

Γιατί η Ορειβασία είναι άθλημα και αγώνας εσωτερικός που εξυψώνει την ψυχή και χαλυβδώνει σώμα και θέληση.

Γιατί η Ορειβασία δεν εμπεριέχει ανταγωνισμούς και πρωταθλητικές επιδόσεις, αλλά συμμετοχή και αλληλοβοήθεια, χωρίς νικητές και ηττημένους.

Γιατί η Ορειβασία μπορεί να αποτελέσει «μοχλό» αντίστασης, επειδή σφυρηλατεί χαρακτήρες και δημιουργεί ήθος.

 

Γιατί τα βουνά είναι αιώνια σύμβολα αντίστασης και ελευθερίας

ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ( ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ ) ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΕΥΡΩ;

Οι σύλλογοι της Αιγιάλειας ( περιβαλλοντικοί, φιλοδασικοί, οικολογικοί ) επανέρχονται στο θέμα των αμμοληψιών της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ από τις κοίτες των ποταμών μετά την Υπουργική απόφαση ( ΥΠΕΚΑ κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ) για  έγκριση της νέας   Μ.Π.Ε. της εταιρείας. Ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ  έκλεισε τα μάτια και τα αυτιά του στις εναλλακτικές  προτάσεις των φορέων όλης της Βόρειας Πελοποννήσου. Γιατί αυτή η συμπεριφορά του ΥΠΕΚΑ;

Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας του συλλόγου ελεύθερων και αυτόνομων δυτών του νομού Φωκίδας ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ

Ο σύλλογός μας γιορτάζοντας τα 20 χρόνια ζωής διοργανώνει έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας σε συνεργασία με το λιμενικό ταμείο ν. φωκίδος στη Ιτέα στη παραλία  ΜΑΙΑΜΙ

Διαβάστε Περισσότερα

Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου: Γενική Συνέλευση και διενέργεια εκλογών στο Ρίο στις 28-4-2018

                             

                 

                                                         Ρίο 9-4-2018

Θέμα : Γενική Συνέλευση και διενέργεια εκλογών.

 

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά

και σας ανακοινώνουμε την προκήρυξη εκλογών .

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει Γενική Συνέλευση στις 22 Απριλίου 2018 για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη νέων οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή).

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 11.30 π.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου την ίδια ώρα 11.30 π.μ. και στον ίδιο χώρο. Η Τακτική αυτή συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα παρευρίσκονται.

Δικαίωμα  ψήφου  έχουν  τα   ταμειακώς   εντάξει   μέλη   του   Συλλόγου. Οι οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να εκπληρωθούν και λίγο πριν τις εκλογές.

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ως τη μέρα των εκλογών.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας

 

Δ. Χαραλαμπόπουλος                                             Γ. Σιβροπούλου

ΕΤΑΙΡΕIΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΙΟΥ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγικής Ανασυγκρότηση Δυτικής Ελλάδας

ΕΤΑΙΡΕIΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35 ΡΙΟ 26504
Τηλ. 6973376410 Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρίο 7-01-2018
Αρ. Πρ. ……
Προς : Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Ελλάδας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
για το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγικής Ανασυγκρότηση Δυτικής
Ελλάδας
Τα προβλήματα στον τεως Καποδιστρικό Δήμο Ρίου , τα πιο σημαντικά , από τα πολλά
που έχει είναι τα παρακάτω:


1. Αποχετευτικό Δίκτυο.
Πριν από τρία χρόνια κατασκευάστηκε το δίκτυο των σωλήνων αποχέτευσης στην
περιοχή του Ρίου, το οποίο προβλεπόταν να συνδεθεί με το υπάρχον αποχετευτικό
δίκτυο της Πάτρας που καταλήγει στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής Παραλίας
Πατρών.
Να σημειωθεί δε ότι στην τότε δημοπρασία και εκτέλεση του έργου εξαιρέθηκε η
περιοχή του Ακταίου.
Η κακή κατασκευή του δικτύου αναφορικά με την εκσκαφή των ασφαλτοστρωμένων
δρόμων και την επαναφορά τους στην αρχική κατάσταση είχε σαν αποτέλεσμα την
καταστροφή των δρόμων σε πάρα πολλά σημεία-περιοχές λόγω της συνεχόμενης
καθίζησης του επιχώματος πλήρωσης.
Η σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο της Πάτρας δεν έχει γίνει και για τον πρόσθετο λόγο
ότι καθυστερεί το έργο επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή της
Παραλίας Πάτρας που είναι αναγκαία για την υποδοχή των αποβλήτων της περιοχής
μας σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη.
Αποτέλεσμα είναι, το δίκτυο αποχέτευσης να μην λειτουργεί, το οδικό δίκτυο να έχει
υποστεί σημαντικές καταστροφές και το ίδιο το έργο να έχει πιθανά υποστεί
σημαντικές ζημιές εξαιτίας αυθαίρετης σύνδεσης ιδιοκτησιών με αυτό.


2. Δίκτυο ύδρευσης.
Δεκάδες χρόνια τώρα το Ρίο στερείται νερού κατάλληλου για πόση και για τις ανάγκες
χρήσης σε ένα σπίτι με αποτέλεσμα συχνές καταστροφές των σωληνώσεων και των
κατασκευών παροχής νερού. Πριν από οκτώ περίπου χρόνια , για την επίλυση του
προβλήματος αυτού, κατασκευάστηκε έργο με δίκτυο μεταφοράς νερού, δεξαμενές
κ.λ.π. από τις γεωτρήσεις στις περιοχές Αργυράς και Πιτίτσας κόστους τουλάχιστον
4,0 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
Μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει νερό στην περιοχή του Ρίου , Ακταίου κ.λ.π. και το λίγο
που τροφοδοτεί το δίκτυο αυτό με ευθύνη της τότε διαχειρίστριας του έργου Δημοτικής
αρχής τροφοδοτεί άλλες περιοχές, όπως μας έχει γίνει γνωστό, εκτός από αυτές για
τις οποίες κατασκευάστηκε.
Αποτέλεσμα ένα έργο κόστους τεσσάρων εκκατομυρίων ευρώ απόλυτα
αναγκαίο για την περιοχή μας να μην επιτελεί το σκοπό για τον οποίο
κατασκευάστηκε.


3. Προστασία θαλάσσιας περιοχής Ρίου και συνολικά Κορινθιακού Κόλπου.
Το φαινόμενο της εμφάνισης των μεδουσών στην περιοχή μας και στον
Κορινθιακό κόλπο κατά την άποψή μας δεν ήταν τυχαίο και δεν είναι παροδικό.
Ελπίζουμε ο φορέας διαχείρισης του Κορινθιακού κόλπου που συστάθηκε
πρόσφατα σε συνεργασία με φορείς που αγωνίζονται για την προστασία του , να
φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.


4. Λειτουργία ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε.
Στην παραλία Ακταίου, κοντά στο κάστρο του Ρίου και την ανατολική
αποβάθρα , όπου πλήθος κόσμου κάνει μπάνιο του το καλοκαίρι, υπάρχει προ
πολλών ετών (1952) εγκατάσταση δεξαμενών αποθήκευσης και εμπορίας υγρών
καυσίμων. Η εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηση για έγκριση ανανέωσης μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αλλαγής επωνυμίας από ΧΡΥΣΟΙΛ ΑΕΠ σε
ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε.
Ο Σύλλογος μας εκφράζοντας και τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής ,έχει
προβάλλει αντιρρήσεις για την λειτουργία της, για τους παρακάτω λόγους: α) Η
εγκατάσταση βρίσκεται πλησίον της παραλίας, ο δρόμος που μεσολαβεί , είναι
πολυσύχναστος με μεγάλη αύξηση κυκλοφορίας το καλοκαίρι από λουόμενους
και η λειτουργία της μονάδας θα αυξήσει δραματικά την κυκλοφορία και το
κίνδυνο ατυχημάτων λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων μεταφοράς
καυσίμων. β) βρίσκεται σε αστική περιοχή , πλησίον του ιστορικού κάστρου ,
με μεγάλη σημασία για τη Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. γ) Στην περιοχή αυτή
η υπό έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Ακταίου προβλέπεται η μεταφορά των
εγκαταστάσεων του θέματος και η απόδοση της έκτασης σε κοινόχρηστες-
κοινωφελείς λειτουργίες.
Η πρότασή μας είναι να καθοριστεί άμεσα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο
χρόνος απομάκρυνσης της επιχείρησης, και να εγκριθεί ζώνη υποδοχής της
δραστηριότητας αυτής.


5. Χώρος πρώην Εργοστάσιο ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο.
Το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της εταιρείας "ΑΜΙΑΝΤΙΤ" στο Δρέπανο
Αχαΐας, έκλεισε το 2000, λειτούργησε ξανά λίγο καιρό αργότερα, αλλά τελικά
κήρυξε πτώχευση λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Ιδιοκτήτης του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου και του περιβάλλοντος χώρου
εκτάσεως 135 στρεμμάτων είναι η Εθνική Τράπεζα και η εταιρεία Κτηματική Α
Ε. Παρά τις συνεχιζόμενες οχλήσεις, διαμαρτυρίες και επερωτήσεις στη βουλή
οι ανωτέρω εταιρείες δεν εκτελούν τις αποφάσεις της πολιτείας για καθαρισμό
κι εξυγίανση του χώρου με δικά τους έξοδα. Το 2011 η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με απόφαση της ζήτησε
από τους ιδιοκτήτες την απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων και την
εξυγίανση και αποκατάσταση του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών
εγκαταστάσεων της "ΑΜΙΑΝΤΙΤ". Η ιδιοκτήτες δεν προέβησαν σε καμία
ενέργεια αλλά προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση
της απόφασης. Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή των ιδιοκτητών (δημοσίευση
απόφασης αρχές Νοεμβρίου 2017). Αμέσως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως
όφειλε, κάλεσε τους ιδιοκτήτες του ακινήτου να εφαρμόσουν την απόφασή της
5266/95937/7-11-2011.
Ο Σύλλογος μας ζητάει την επιτάχυνση της διαδικασίας εφαρμογής της
απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ιδιαίτερα του πρώτου σταδίου
αυτής.


6. Προστασία παραλιακής ζώνης.
Να εφαρμόζεται ο νόμος για τους χώρους που δικαιούνται τα καταστήματα
αναψυχής να τοποθετούν ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσματα στις παραλίες ,
ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην παραλία . Να γίνονται συνεχείς έλεγχοι
από την αρμόδια υπηρεσία για την καλή λειτουργία των καταστημάτων σχετικά
με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων.


7. Ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Ο ΧΥΤΑ της Πάτρας είναι προφανές ότι δεν θα αντέχει σέ λίγο των όγκο των
σκουπιδιών. Πρέπει επιτέλους να γίνουν εγκαταστάσεις σύγχρονες στην περιοχή
του Φλόκα, όπως προβλέπεται για την μείωση των οργανικών ουσιών και την
παραγωγή ωφέλιμων προϊόντων (βιαέριο-κομπόστ).


8. Διαχείριση προϊόντων από κλαδέματα.
Στην περιοχή μας υπάρχει πρόβλημα από τα κλαδιά που εναποτίθενται στους
δρόμους γιατί η περιοχή έχει πολύ πράσινο. Υπήρχε στον τ. Δήμο Ρίου
μηχάνημα κλαδοθρυμματιστή η λειτουργία του οποίου θα λύσει το πρόβλημα
και θα έχει και οικονομικό όφελος. Πρέπει σε συνεργασία Δήμου και Πολιτείας
να λυθεί το πρόβλημα.


9. Φράγμα Πείρου-Παραπείρου.
Η ολοκλήρωση και λειτουργία του μεγάλου αυτού έργου είναι επιβεβλημένη.
Θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αγροτική οικονομία και θα λύσει προβλήματα
ύδρευσης σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του τ.
Δήμου Ρίου. Δημοτικές ενότητες και Κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστούν για
την σωστή διαχείριση του νερού ως κοινωνικού αγαθού προς όφελος των
πολιτών.

Τέλος θεωρούμε και είναι βασικό αυτό, ότι η ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με
την προστασία του περιβάλλοντος.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Δ. Χαραλαμπόπουλος Ιω. Σιβροπούλου

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση