15. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ – ΔΙΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

Σύμφωνα με την Απόφαση 187395/8-11-2011 της ΕΑΡΘ που τροποποιεί την ΑΕΠΟ 170931/30-3-2011, η Εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να απορρίπτει στον Κορινθιακό Κόλπο, μέσω του υφιστάμενου υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης της ερυθράς ιλύος, το διήθημα που προκύπτει από τη διεργασία αφυδάτωσης των καταλοίπων βωξίτη.

Η Ομοσπονδία των Οικολογικών Οργανώσεων του Κορινθιακού Κόλπου Η ΑΛΚΥΩΝ που αγωνίζεται για την προστασία του Κορινθιακού, επειδή από κανένα έγγραφο δεν προκύπτει ενημέρωση σχετική με το διήθημα, υποβάλλει στην Υπηρεσία σας τα ακόλουθα ερωτήματα :

 

- Ποιά είναι η χημική σύσταση του διηθήματος ανά μονάδα μέτρησής του.
- Πόση η ημερήσια απορριπτόμενη ποσότητα αυτού.

- Ποια η διασπορά του στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

- Ποια η εφαρμογή των Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011 ), και 4042/2012 (ΦΕΚ  24/τΑ /2012 στην αδειοδότηση της ως άνω εταιρείας.

- Ποιές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον Κορινθιακό Κόλπο.
  Το ερώτημα αυτό τίθεται με το σκεπτικό ότι καμία αδειοδότηση δεν χορηγείτε 
χωρίς τεκμηριωμένη  Μ.Π.Ε., πολύ δε περισσότερο για μια βιομηχανική μονάδα με ανόργανους ρύπους. επιτρέποντας να ρίχνονται σε κλειστή θάλασσα όπως ο κορινθιακός κόλπος .

Ενόψει της νέας τροποποίησης της ΑΕΠΟ, ζητάμε την αυστηρή εφαρμογή των Νόμων,

τον ορισμό περιοδικών ελέγχων κατά τακτά χρονικά διαστήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο βιομηχανικό συγκρότημα, αλλά και στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου και τέλος σε καθορισμένο χρόνο να διακοπή πλήρως η απόρριψη του διηθήματος στην θάλασσα.

Περιμένουμε τις  απαντήσεις  σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Προς

ΥΠΕΚΑ      

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ                   

                                                                                                    ΑΙΓΙΟ   13/01/2013                                                           

 

 

 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση