Στην Αχαία, ο Δήμος Αιγιάλειας και η ΔΕΥΑ θέλουν να υδρεύσουν το Αίγιο και τα πεδινά Δ.Δ διαμερίσματα από τα επιφανειακά νερά του ποταμού Σελινούντα

Η ΑΛΚΥΩΝ υπέβαλε ένσταση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδας.

 

                                                                    ΕΝΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ : ΜΠΕ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ‘ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤAMO ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ’

Α) ΜΠΕ

Η  ΔΕΥΑ Αιγίου  κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) με τίτλο « ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ».

Στην ουσία η ΔΕΥΑ Αιγίου  και κατ΄επέκταση  ο Δήμος Αιγιάλειας θέλει να υδρεύσει την πόλη του Αιγίου και τα διπλανά χωριά με τα επιφανειακά νερά του ποταμού Σελινούντα.

Από θέση αρχών της επιστήμης της υδρογεωλογίας τα νερά των γεωτρήσεων είναι ασύγκριτα ποιοτικά υπέρτερα των επιφανειακών.

 Η Υδροδότηση  από επιφανειακά νερά είναι η έσχατη λύση και  δη σε περιπτώσεις που έχουμε  μεγάλες  πληθυσμιακές συγκεντρώσεις κατοίκων σε μικρά γεωγραφικά όρια.

Στον Δήμο Αιγιάλειας δεν συνάδει τίποτε από τα ανωτέρω.

Γνωρίζουμε ότι τα νερά του ποταμού Σελινούντα  παρουσιάζουν σε ετήσια βάση μεγάλη διαφορά  στην ποσότητά τους  καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες σε σύγκριση με αυτή του χειμώνα και της άνοιξης. Τα στοιχεία μέτρησης λένε ότι τους φθινοπωρινούς μήνες έχει το 5% της ποσότητας του χειμώνα.

Επίσης γνωρίζουμε ότι κατά μήκος των απορροών των χειμάρρων προς το ποταμό έχουμε καλλιέργειες αγροτικές μονοετείς  και πολυετείς με χρήση της συμβατικής γεωργίας για πάνω από 50 χρόνια. Δηλαδή εντατική χρήση  χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων τα οποία  είτε επίγεια είτε υπόγεια καταλήγουν στα νερά της κεντρικής κοίτης του ποταμού. Οσο  δε η ποσότητα του νερού του Σελινούντα λιγοστεύει τόσο μεγαλώνει η περιεκτικότητά του σε χημική επιβάρυνση. Τα αποτελέσματα στην υγεία των κατοίκων είναι η αύξηση των καρκινογενέσεων κλπ.

Αρα γιατί η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας και κατ΄επέκταση η Δημοτική Αρχή του Δήμου  Αιγιάλειας θέλει να  υδρεύσει την πόλη του Αιγίου  με επιφανειακά νερά όταν  έχουμε δεδομένα τα ανωτέρω;

Από ομιλίες του κ. Δημάρχου σε προηγούμενα  Δημοτικά Συμβούλια, απαντώντας σε ερωτήματα Δημοτικών Συμβούλων, έθεσε τα κάτω επιχειρήματα.

« Το νερό των γεωτρήσεων, από τις οποίες υδρεύεται ως τώρα ο Δήμος, κοστίζει πολύ ακριβά. »  

« Η ποσότητα του νερού από τις γεωτρήσεις δεν φθάνει »

« Το νερό των γεωτρήσεων του Δήμου παρουσιάζει  συνεχώς ανεβασμένους δείκτες χημικών ενώσεων » 

΄Οσον αφορά τον πρώτο ισχυρισμό του Δημάρχου, λέμε ότι  τίποτα σ΄αυτή την ζωή δεν μετράει παραπάνω από την υγεία των πολιτών που εξασφαλίζεται πρώτα  από την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού.

Για τον δεύτερο ισχυρισμό προτείνουμε την ανόρυξη  νέων γεωτρήσεων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών του Αιγίου και των γύρω χωριών.

Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι  στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας υπάρχουν πάμπολλες φυσικές υπόγειες δεξαμενές  με άριστης ποιότητας νερό.

Είμαστε  υδρογεωλογικά από τις πιο ευνοούμενες περιοχές της χώρας μας στην ποσότητα και ποιότητα των υπόγειων υδάτων.

Για το τρίτο επιχείρημα του Δημάρχου και της ΔΕΥΑ ( το οποίο έχει διοχετευτεί πολλές φορές από την Τοπικό τύπο ), γνωρίζουμε από  τους επιστήμονες υδρογεωλόγους ότι όταν μία γεώτρηση ύδρευσης έχει γίνει σωστά, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επηρεαστεί με χημικούς ή οργανικούς ρύπους που προέρχονται από τα ανώτερα γεωλογικά στρώματα.

Παρόλα  αυτά, αν υπάρχει θέμα με κάποιες από τις γεωτρήσεις ύδρευσης, υπάρχουν δύο (2)

εναλλακτικές λύσεις:

  1. Να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις του αρδευτικού

    οργανισμού, με κατάλληλη προετοιμασία. Εχουν νερό πολύ καλής ποιότητας.

  1. Να διανοιχτούν νέες στα ανάντη της λεκάνης απορροής του Σελινούντα.

    Το κόστος ανόρυξης και λειτουργίας αυτών θα είναι  δεκαπέντε φορές μικρότερο από αυτό

    του  Διυλιστηρίου  επιφανειακών υδάτων. Συν τα οφέλη από την ποιότητα του νερού.

Γιατί άραγε τέτοια κατασπατάληση  οικονομικών πόρων και με ρίσκο στην υγεία των πολιτών;

Η ΑΛΚΥΩΝ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της  στην  ύδρευση του Αιγίου και των γύρω Δημοτικών Διαμερισμάτων από τα επιφανειακά νερά του ποταμού Σελινούντα όταν έχουμε  σε μεγάλες ποσότητες άριστης ποιότητας υπόγεια νερά.

Τα αποτελέσματα στην υγεία των κατοίκων τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ επιβαρυντικά. Αν λάβουμε υπόψη ότι το δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Αιγίου  σε ποσοστό άνω του 80% είναι από αμιαντοσωλήνες, που συνεχώς  σπάζουν και έχουμε εν δυνάμει  είσοδο ρινισμάτων αμιάντου στο πόσιμο νερό, με την είσοδο και των επιφανειακών υδάτων  θα έχουμε  επιπλέον επιβάρυνση της ποιότητας του.

Στο νερό υπάρχουν δύο χιλιάδες ενώσεις και από αυτές μετρούνται στα καλύτερα εργαστήρια της γης  μόνο  οι εξήντα. Στην Ελλάδα μετρούνται μόνο 16 ενώσεις. Αρα τα αποτελέσματα της ποιότητας του νερού ύδρευσης  ανιχνεύονται μόνο στατιστικά σε μακρές χρονικές περιόδους και αφου στον ίδιο τόπο έχουμε  την χρήση για ξεχωριστές  περιοχές  χρήση υδάτων από τον ίδιο υδροφορέα  στην μια περίπτωση επιφανειακών και στην άλλη υπόγειων υδάτων του.   

Το εν λόγω έργο δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε μερικά θέματα πάνω στην ΜΠΕ.

Αναλήθειες στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

 - Στη εισαγωγή  της ΜΠΕ ,παράγραφος 1.2 Α αναφέρεται στην εκτροπή των επιφανειακών νερών 0,25 μ3 /s  για την περίοδο 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου εκάστου έτους ήτοι 8 συνεχούς μήνες, βασιζόμενη στην δυναμική συγκέντρωσης υδάτων, σε στοιχεία περιόδου από 1961 μέχρι 1968 ( σελ.182-191 ). Οι ανωτέρω μετρήσεις είναι μακράν της σημερινής πραγματικότητας, όπως αποδεικνύεται από τα συμπεράσματα του 9ου Συμποσίου  Ωκεανογραφίας 13-16 /5 2009 στην Πάτρα, όπου έγινε αναφορά για περίπου 50 %  μείωσης των βροχοπτώσεων  σε σχέση με τις δεκαετίες 50-60. Δέστε τα επίσημα στοιχεία υδρολογίας από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας. Επίσης από το διδακτορικό του Κου Κ. Νίκα Κων/νου υδρογεωλόγου υπεύθυνο του ΙΓΜΕ σε θέματα υδρογεωλογίας για την βόρεια Πελοπόννησο, με τίτλο ‘’ Υδρογεωλογικές συνθήκες ΒΑ τμήματος  νομού Αχαΐας ( περιοχές Αιγιαλείας – Καλαβρύτων ) ‘’ Διδακτορική διατριβή 2004 στο Πανεπιστήμιο Πατρών 9ο Κεφάλαιο σελ.288 ) όπου τεκμαίρεται με βάσει την μελέτη της  περιόδου 1996-1999 ότι έλλειμμα νερού παρουσιάζεται στην ανωτέρω περιοχή από τον μήνα Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο. Αναπλήρωση της εδαφικής υγρασίας έχουμε  το μήνα Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον μήνα Νοέμβριο και πλεόνασμα  νερού εμφανίζεται  τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Επιπλέον οφείλουμε να λάβουμε  υπόψη την περαιτέρω μείωση των βροχοπτώσεων και κυρίως των χιονοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής που είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια, αλλά και  την ολική καταστροφή των δασών της ορεινής Αιγιαλείας μετά  την  πυρκαγιά του 2007. Ο σχεδιασμός λοιπόν στο κεφάλαιο της οικονομικής μελέτης για εξοικονόμηση ενέργειας με βάση το μοντέλο  8 μήνες λειτουργίας του διυλιστηρίου και  4 μήνες από γεωτρήσεις, χρίζει σοβαρής αμφισβήτησης και περαιτέρω ουσιαστικής μελέτης λόγω ελλιπών και ανεπίκαιρων στοιχείων που παραθέτονται στην ΜΠΕ  ( Διδακτορικό κ. Νίκα ΙΓΜΕ  σελ. 123-129) επισυνάπτεται.

  - Ο Αρδευτικός Οργανισμός Σελινούντα με βάσει το καταστατικό του λειτουργεί από 1η Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου ήτοι 5 μήνες και 15 ημέρες . Με δεδομένο ότι, κυρίως τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, έχει ήδη πρόβλημα στη άρδευση λόγω μείωσης της ποσότητας των επιφανειακών υδάτων, χρησιμοποιεί και τις υπάρχουσες δώδεκα ( 12) γεωτρήσεις του. Η ταυτόχρονη άντληση των υδάτων τόσο από την ΔΕΥΑ όσο και από τον Οργανισμό του Σελινούντα θα παρατείνει την περίοδο μηδενικής ροής  υδάτων στον ποταμό  μετά την υδρομάστευση του Οργανισμού στην θέση Π. Κουλούρα Δ.Δ. Κουλούρας Αιγιάλειας ως τις εκβολές του ποταμού. Η παροχή του νερού στην περίοδο αυτή είναι της τάξης των  500-600 m3 σελ. 151 ( επισυνάπτεται)  διδακτορικό Νίκα  ( ΙΓΜΕ )

Άρα τα οικοσυστήματα που βρίσκονται κατάντη των δύο υδρομαστεύσεων ΔΕΥΑ και Αρδευτικού Οργανισμού  Σελινούντος ,θα αντιμετωπίσουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης.

  ΖΗΤΑΜΕ την διασφάλιση μέσα από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κάτωθι:

Α) Το νερό που φτάνει στον αναβαθμό Μύλοι Αγγελόπουλοι όπου είναι η υδρομάστευση του αρδευτικού οργανισμού να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες άρδευσης.

 Β) Να εξασφαλίζει ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων έως τις εκβολές του ποταμού. Αυτό ορίζεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Γ) Να εξασφαλιστεί η ποσότητα του νερού που φεύγει από την κοίτη και καταλήγει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα για τον εκ νέου εμπλουτισμό του.

Άρα στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να οριστούν οι τρεις ανωτέρω αναγκαιότητες, με μετρήσεις από την προτεινόμενη θέση αναβαθμού της ΔΕΥΑ (Ιερά Μονή Ταξιαρχών) έως τον αναβαθμό Μύλοι Αγγελόπουλοι, θέση υδρομάστευσης του αρδευτικού Οργανισμού Σελινούντος (επισυνάπτεται αεροφωτογραφία από Google earth, σημεία Γ-Δ).

 

Β) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

      ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

      Υποβάλλουμε ένσταση στην οριοθέτηση του ποταμού όπως κατατέθηκε με την Μ.Π.Ε.

     Στην εν λόγω περιοχή όπου προτείνεται η κατασκευή του διυλιστηρίου το πλάτος της ενεργής κοίτης του ποταμού είναι τετραπλάσιο από αυτό που προτείνεται για οριογραμμή στην Μ.Π.Ε. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τους δασικούς χάρτες του 1945 , 1975, αλλά και από αεροφωτογραφία του GOOGLE EARTH πρόσφατης περιόδου που σας καταθέτουμε ( Αεροφωτογραφίες G1,G2 G3) . Η προτεινόμενη οριοθέτηση του ποταμού είναι μόνο στην λογική κάλυψης της ζώνης πλημμύρας, αδιαφορώντας για τα ποτάμια οικοσυστήματα εκατέρωθεν αυτού, και είναι καταστροφική. Δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και γίνεται η βάση για μελλοντικές νέες καταπατήσεις της δημόσιας περιουσίας από ιδιώτες και υποβάθμισης των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων.

     Σήμερα η πολιτεία έχει τα επιστημονικά εκείνα τεκμήρια, ώστε να οριοθετήσει τον ποταμό με βάσει τα ιστορικά δεδομένα και  την σημερινή πραγματικότητα.

     Στη χαρτογράφηση της μελέτης αναφέρεται ως χωματόδρομος η προσωρινή προσπέλαση του ιδιοκτήτη του σπαστηροτριβείου, που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα στη περιοχή αυτή και εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες. Αυτός δεν μπορεί να προσδιορίζει κανένα γεωγραφικό χώρο εντός της ενεργής κοίτης του ποταμού, ούτε  τις (μη υπάρχουσες ανάγκες) των κατοίκων της περιοχής. Για τον ανωτέρω χωματόδρομο στην αεροφωτογραφία που σας καταθέτουμε, το μήκος του  προσδιορίζεται από τα σημεία Α έως Β στην G3.( Στην προτεινόμενη οριοθέτηση η αποτύπωσή της βρίσκεται στους αριθμούς σχεδίων 2.1 και 2.2 με τίτλο ‘πρόταση καθορισμού οριογραμμών’.

    Ζητάμε:

1) Tην εκ νέου οριοθέτηση της οριογραμμής του ποταμού στο μήκος που προσδιορίζεται από την Μ.Π.Ε.. Επίσης ζητάμε συνάμα με αυτήν και οριοθέτηση  του ποταμού προς βορρά ως την θέση Μύλοι Αγγελόπουλου στη Π.Κουλούρα του Δ.Δ.Κουλούρας, όπου  και καταλήγει ο προτεινόμενος αγωγός της Μ.Π.Ε. έτσι θα κουμπώσει η ανωτέρω οριοθέτηση με τις υπάρχουσες ή προτεινόμενες οριοθετήσεις μέχρι τις εκβολές του ποταμού στον Κορινθιακό.

     2)Την γνωμάτευση του νέου Φ.Δ.Π.Π. Χελμού-Βουραικού στα όρια του οποίου βρίσκεται η προτεινόμενη οριοθέτηση και μάλιστα στον πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής.

Επισυνάπτεται χάρτης ζωνών προστασίας από την ΕΠΜ της περιοχής natura 2000    « ΟΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ , ΚΛΩΚΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ»  ΕΘΙΑΓΕ 12/2000 (Επισυνάπτεται  Χάρτης G4 ).

     

Τέλος, λόγω του λίγου χρόνου που έχει δοθεί για δημόσια διαβούλευση για ένα τόσο σύνθετο και μεγάλου τεχνικό έργο που αφορά το μέλλον χιλιάδων πολιτών, σας ενημερώνουμε ότι θα καταθέσουμε συμπληρωματικά και επιπλέον στοιχεία που θα ισχυροποιούν τις απόψεις μας. 

 

Με τιμή

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση