• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Αντέχει ο Κορινθιακός Κόλπος τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες βιομηχανίες του ομίλου Μυτιληναίου στην Αντίκυρα Βοιωτίας;

Πως θα μπορέσει  ο Κορινθιακός κόλπος,  η θάλασσα των Μύθων,  της Ιστορίας,  της Παράδοσης , της Προσφοράς,  αλλά  και της Συμβολής στη σύγχρονη οικονομία  της χώρας, να έχει μέλλον για τους ανθρώπους του τόσο στην θάλασσα όσο και στην στεριά; Υπάρχουν  άραγε άλλα όρια στην περιβαλλοντική αντοχή ενός περίκλειστου οικοσυστήματος  όπως  ο όρμος της Αντίκυρας  αλλά και ο Κορινθιακός Κόλπος; ΟΧΙ !!!  ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ !!!!!

Ποιο είναι το τίμημα που πληρώνουν ήδη οι ντόπιοι αλλά και οι παροικούντες του Κόλπου;

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τα δύο εργοστάσια της ‘’ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε ‘’ παράγουν περί τις 170.000 τόνους αλουμινίου ετησίως και πολλαπλάσια ποσότητα αλουμίνας. Αποβάλλει κυρίως Ερυθρά ιλύ, Διήθημα αποξήρανσης ερυθράς ιλύος, φθόριο και πλήθος ανεξέλεγκτων αέριων ρύπων. Εχουν μελετηθεί εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε καρκινογόνους Πολικυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες στα θαλάσσια ιζήματα.

         

Η Ηλεκτροπαραγωγή ΣΗΘΥΑ ισχύος 334MW. Από το 2010 απορροφά θαλασσινό νερό για ψύξη και αποβάλλει υπέρθερμο θαλασσινό νερό στον Όρμο της Αντίκυρας (22.000 m3 την ώρα),ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί χημικό μέσο (MEXEL) καθαρισμού των αγωγών απόρριψης. Εκπέμπει επιπλέον αέριους ρύπους . Λόγω των θερμών νερών έχουν αναπτυχθεί στον βυθό του Όρμου θερμόφιλα ξενικά είδη.

Η Ηλεκτροπαραγωγή ΑΣΗ ισχύος 445 MW χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα ψύξης με συστοιχία πύργων. Αποβάλλει εκτός των άλλων τόνους υγρασίας και θερμότητας που εξαιτίας του περίκλειστου γεωγραφικού περιγράμματος του όρμου της Αντίκυρας μεταβάλλει το μικροκλίμα. Αποβάλλει επίσης όλο το φάσμα των αέριων ρύπων μιας ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου.

          'Ετσι οι ρύποι και των τεσσάρων μονάδων επιδρούν σωρευτικά στο περιβάλλον της περιοχής.       

 « ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ»  ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ

 • Ανθρακικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής (Υπάρχει θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ)
 • Τρίτη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. (έχει υποβληθεί στο σχεδιασμό της εταιρίας στη ΡΑΕ)
 • Πλωτός παράκτιος σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).
 • Νέο εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας.
 • Συνεχείς επεκτάσεις στις υφιστάμενες δραστηριότητες
 • Επέκταση του Λιμένα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 1. Απαγόρευση διάθεσης του διηθήματος αποξήρανσης της ερυθράς ιλύος στην θάλασσα.
 2. Ορθολογική διαχείριση της ερυθράς ιλύος στην ξηρά και όχι απλά απόθεσή της, όπως γίνεται τώρα.
 3. Εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για την περιοχή με χρηματοδότηση από την ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
 4. Εγκατάσταση στην περιοχή της Αντίκυρας και των Ασπρων Σπιτιών ανεξάρτητων Σταθμών μέτρησης των Αέριων Ρύπων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε με δυνατότητα  online  24ωρης παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο.
 5. Απορρύπανση του όρμου της Αντίκυρας από την κόκκινη λάσπη έτσι ώστε να επανέλθει σε μια περιβαλλοντικά αποδεκτή κατάσταση.
 6. Απόσυρση των αγωγών απόρριψης της ερυθράς ιλύος από τον Βυθό του Κορινθιακού Κόλπου.
 7. Αλλαγή του ανοιχτού συστήματος ψύξης της ΣΗΘΥΑ 334 ΜW σε κλειστό ανακυκλούμενο.
 8. Πραγματικό έλεγχο της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής από ερευνητικά ιδρύματα  του Δημοσίου με χρηματοδότηση της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
 9. Εκπόνηση μελέτης από ανεξάρτητους φορείς και Δημόσια ιδρύματα για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Κορινθιακού  κόλπου.
 10. Όχι στην κατασκευή νέων βιομηχανικών Εγκαταστάσεων στην περιοχή του Όρμου της Αντίκυρας.

 

               Κορινθιακός, προστατευόμενη θάλασσα ζωής, επικοινωνίας και πολιτισμού

 

 

 

 

 

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση