• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ – ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΓΟΥΛΑ ΔΩΡΙΔΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Περίληψη έκθεσης απο τη Macalister Elliott & Partners (MEP) περί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοτνικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την προτεινόμενη επέκταση της ισχθυοκαλλιέργειας στον Κορινθιακό κόλπο στις ΠΑΥ Β.3 (Ερατεινή), Β.4 (Γαλαξίδι) και Β.5 (Αντίκυρα) των Π.Ε. Φωκίδας και Βοιωτίας

Διαβάστε Περισσότερα

Ντοκιμαντέρ για τις ιχθυοκαλλιέργειες βιομηχανικής κλίμακας

Τον τελευταίο χρόνο, η Καθετή, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rauch, ξεκίνησε μια σειρά ερευνητικών προσπαθειών για να βοηθήσει στην εκπαίδευση της κοινότητας σχετικά με την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών βιομηχανικής

Διαβάστε Περισσότερα

Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ – ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΓΟΥΛΑ ΔΩΡΙΔΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανασκόπηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έκθεση αξιολόγησης για την λειτουργία υδατοκαλλιέργειας στον Κορινθιακό Κόλπο στην Περιοχή Ανάπτυξης (Π.Α.) Β.3. (Ερατεινή), Β.4 (Γαλαξίδι) και Β.5 (Αντίκυρα) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Φωκίδας και Βοιωτίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόψεις επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεω (ΣΜΠΕ) απο την ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ), στις Π.Α.Υ. Β.3 (Ερατεινή), Β.4 (Γαλαξίδι και Β.5 (Αντίκυρα και Δίστομο), των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας κα

Διαβάστε Περισσότερα

Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ – ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΓΟΥΛΑ ΔΩΡΙΔΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «ΑΛΚΥΩΝ»

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση