Καταγγελία-αίτημα ακύρωσης απαράδεκτης έγκρισης της ΜΠΕ εγκ/σεων βωξίτη της S&B δίπλα στο λιμάνι των Δελφών από την Περιφέρεια Στερεάς

Το   2011- 2012 έγινε η προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση για την έγκριση της ΜΠΕ σχετικά με την συνέχιση της λειτουργίας  των εγκαταστάσεων βωξίτη δίπλα στο λιμάνι των Δελφών (δίπλα στην Ιτέα) συμφερόντων Οδυσσέα Κυριακόπουλου S&B (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ σήμερα της ΕΛΜΙΝ-ΚΕΡΝΕΟΣ). Η  μελέτη θεωρητικά ελέγχθηκε και μετά εγκρίθηκε   από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 24-10-2011. Η απόφαση  αυτή χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια ως   τεκμήριο Νομιμότητας και   πρόφαση υποχρεωτικής αποδοχής των εγκαταστάσεων αυτών ως έχουν από τα υπόλοιπα Συμβούλια που γνωμοδότησαν σχετικά (με εκτενή χρήση και αναφορά σε αυτή την απόφαση κάθε φορά που η συζήτηση ερχόταν στις δικές τους ευθύνες).

 

Η έγκριση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος έγινε με το μέλος της επιτροπής Κο Πανουργιά Παπαιωάννου,  εργολάβου της S&B (συν.1.1),  να συμμετέχει στην συζήτηση και μάλιστα να υποκαθιστά πρακτικά τον Πρόεδρο και τον εισηγητή. Αφού ο εργολάβος της S&B αποκάλεσε φωτομοντάζ τις φωτογραφίες   που προσκόμισαν οι αντιδρώντες και αγνόησε όλα τα στοιχεία των καταγγελιών που κατατέθηκαν, υπέδειξε στην Επιτροπή   τι πρέπει να ψηφίσει και η Επιτροπή το ψήφισε. Το  συν.1.2 είναι οι ψηφιακές διευθύνσεις των βίντεο όλης της συνεδρίασης. Το  συν.1.3 βίντεο με αποσπάσματα με τον Κο Παπαιωάννου. Προτείνουμε να δείτε τουλάχιστον  το σημείο 07:27 και μετά του συν1.3 με τον Κο Παπαιωάννου να απαντά μαζί με τους εκπροσώπους της S&B για λογαριασμό της εταιρίας και στο επόμενο απόσπασμα   να  «ασκεί πίεση» αποχώρησης από το  Συμβούλιο  για  ενδιαφέροντες λόγους. Η απόφαση πάρθηκε χωρίς να προσκομιστούν ποτέ τα απαραίτητα για κάθε αδειοδότηση στοιχεία(συν.2.2 και συν.2.3) και χωρίς να απαντηθούν οι σχετικές ενστάσεις (συν.2.1) και καταγγελίες

         Το άρθρο 172 (συν.3) του Νόμου του Καλλικράτη αποτελεί το μόνο άρθρο που προστατεύει την Αυτοδιοίκηση από   την διαπλοκή και την διαφθορά. Λέει απλά και κατανοητά «Ο περιφερειακός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει σε μία συζήτηση, … , εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη.». Στην περίπτωσή μας δηλαδή δεν είχαμε πιθανή συγγένεια με κάποιον και πιθανό συμφέρον. Είχαμε  υποδειγματική και  επιδεικτική καταπάτηση   του άρθρου 172 από τον εργολάβο της S&B να αποφασίζει για την S&B.

         Το γεγονός καταγγέλθηκε άμεσα στις 2-11-2011 αλλά και επαναλαμβανόμενα σε διάρκεια 5 μηνών  στην Κα Γερακούδη (συν.10 τρείς επιστολές). Όλες αναφέρουν το σαφές αίτημα   επιβεβαίωσης της ακυρότητας της απόφασης λόγω του αρθ. 172 του Καλλικράτη. Η Κα Γερακούδη είχε πολύ καλή γνώση του θέματος και της διαδικασίας  μιας και λίγους μήνες πριν στις 5-7-2011 είχε ακυρώσει (μετά από καταγγελία επίσης)   με έγγραφό της  (συν.25) ανάλογη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Ιτέας για την S&B λόγο  συμμετοχής δύο συμβούλων με σχέση με την S&B.   Η Κα Γερακούδη αρνήθηκε να πράξει το αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση στέλνοντας λόγω της επιμονής των καταγγελλόντων δύο απαντήσεις η μία με λάθος θέμα κι η άλλη εκτός θέματος.  Το γεγονός καταγγέλθηκε και στον Εισαγγελέα Άμφισσας και καταγράφηκε τελικά ως μηνυτήρια αναφορά (συν.5) χωρίς κανένα επίσης αποτέλεσμα. Στην συνέχεια   κατατέθηκε σχετική ερώτηση στην βουλή η απάντηση της οποίας (συν.12) ήταν εκτός θέματος και πάλι δεν υπήρξε  κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στο απλό και ξεκάθαρο αίτημα περί ακύρωσης της απόφασης λόγω του αρθ. 172 του Καλλικράτη. Οι αποφάσεις του Υφυπ. Πολιτισμού που ενέκρινε τελικά την ΜΠΕ καθώς και η τελική απόφαση του ΥΠΕΚΑ (συν.11  στα «Έχοντας υπόψη»  19γ) αναφέρουν την απόφαση της Περιφέρειας ως εν ισχύ.

 

          Τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης  είναι οι βάσεις που σήμερα έχουν οδηγήσει  τα τοπικά ΓΠΣ και το Περιφερειακό Χωροταξικό σχεδιασμό να παρουσιάζουν ως υποχρεωτική την αποδοχή αυτών των εγκαταστάσεων και να προτείνουν  τους Δελφούς  (λιμάνι και ευρύτερη περιοχή γύρω από το Δελφικό Τοπίο) ως περιοχή προτεραιότητας εξόρυξης βωξίτη υπέρ των συμφερόντων του εργοδότη του Κου Παπαιωάννου αλλά εις βάρος (όπως καταγγέλλεται αναπάντητα)  της τοπικής και της  Εθνικής Οικονομίας, της παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς των Δελφών κ.λ.π..

 

Αιτούμαστε:

            1)Απλά και ξεκάθαρα την αρχή επαναφοράς στην Ελλάδα της πεποίθησης ότι ισχύουν οι Νόμοι επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η απόφαση έγκρισης της ΜΠΕ της S&B από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι άκυρη βάση του άρθρου 172 ή την ενημέρωσή μας σχετικά με την Νομοθεσία που μας διαφεύγει και καθιστά το αίτημά μας άτοπο.

Εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί μας:

            2)Την ενημέρωση όλων των αρμόδιων και συναρμόδιων αρχών για την ακύρωση όλων των περαιτέρω εγκρίσεων που βασίστηκαν σε αυτή.

           3)Την ακύρωση της Άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών  και για αυτό το λόγο  εφόσον η έγκριση της Περιφέρειας  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Εάν δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, να μας ενημερώσετε ποιο είναι τελικά το σύμφωνα με τον Νόμο υπεύθυνο όργανο της Πολιτείας για να ελέγξει την ΜΠΕ, την Νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών (άκρως απαραίτητη νομική προϋπόθεση για την έκδοση τελικής άδειας συνέχισης λειτουργίας), τις περιβαλλοντικές, οικονομικές  επιπτώσεις κ.λ.π..

           4)Να ενημερώσετε κατεπειγόντως  σχετικά την φερόμενη σήμερα ως αγοράστρια των εγκαταστάσεων αυτών εταιρία ΕΛΜΙΝ (ΚΕΡΝΕΟΣ) για να μην εγείρει μελλοντικά αξιώσεις από τις άκυρες αποφάσεις της Πολιτείας.

          5)Να μας ενημερώσετε εάν με το ισχύον Νομικό καθεστώς  μπορεί ο κάθε αιρετός σε απ’ ευθείας συνεργασία με οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρία που έχει συγκρουόμενα συμφέροντα με το Ελληνικό Δημόσιο να κάνουν τέτοιες επιδεικτικές καταπατήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας χωρίς καμία προσωπική επίπτωση  για τους αιρετούς και χωρίς καμία επίπτωση για την εταιρία;

         6)Να διερευνήσετε και να μας ενημερώσετε για τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που ως υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης είχαν την κατά το νόμο ευθύνη:

α)να έχει ελεγχθεί πραγματικά η ΜΠΕ (νομιμότητα εγκαταστάσεων, επιπτώσεις κ.λ.π.) και να έχουν απαντηθεί οι προσφυγές και οι καταγγελίες προκειμένου να  τεθεί  τελικά η ΜΠΕ σε συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς.

β)να έχει  επιβεβαιωθεί ακαριαία με την πρώτη καταγγελία η ακυρότητα της απόφασης έγκρισης της ΜΠΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να επαναληφθεί ορθά προλαμβάνοντας όλες τις άλλες διεργασίες και άκυρες αποφάσεις που βασίστηκαν σε αυτή.

γ)να    έχει μεριμνήσει   να εφαρμοστεί το αυτονόητο για τον σχετικό Νόμο ενώ έχουν γίνει παρεμβάσεις στο σύνολο των ανώτερων αρμόδιων αρχών (Βουλή, Δικαιοσύνη).

          6)Τον πλήρη έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και   πιθανής σκοπιμότητας των   σχετικών «λαθών» και «παραλήψεων» , ή στην καλύτερη περίπτωση (για αυτούς)  έλεγχο  ικανότητας να κατέχουν θέση στο Δημόσιο, για όλους τους εμπλεκόμενους στο προηγούμενο  αιτήματα (5). Εφόσον προκύπτουν λόγοι,   επιβολή όλων των διοικητικών ή και ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε όλους τους εμπλεκόμενους, αντίστοιχα αυστηρά της κατάστασης που βιώνουν σήμερα όλοι οι Έλληνες εξαιτίας του καταστροφικού αποτελέσματος αυτών των μηχανισμών και συμπεριφορών.  

           7)Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως το συντομότερο δυνατό   στα αιτήματά μας ή για τις  ενέργειές σας προκειμένου   να απαντηθούν όσα απαιτούν περισσότερο  χρόνο (προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους).

ΑΙΓΙΟ    8-3-2016 

ΠΡΟΣ

1.        Πρωθυπουργό της Ελλάδας  Κο Α. Τσίπρα

2.        Υπουργό ΠΕΚΑ  Κο Π. Σκουρλέτη

3.        Αναπλ. Υπουργό ΠΕΚΑ  Κο Γ. Τσιρώνη

4.        Υπουργό Δικαιοσύνης Κο Ν. Παρασκευόπουλο

5.        Υπουργό Εσωτερικών Κο Π. Κουρουμπλή

6.        Γενικό Επιθεωρητή  Δημόσιας Διοίκησης

7.        Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

8.        Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας

9.         Συνήγορο του Πολίτη

 

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10.     Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κο Π. Παυλόπουλο

11.     Υπουργό Οικονομικών Κο Ε. Τσακαλώτο

12.     Υπουργό Πολιτισμού Κο Α.Μπαλτά

13.     Υπουργό Υγείας Κο Α.   Ξανθό

14.     Υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας

15.     Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών

16.     Υπουργό  Τουρισμού Κα Ε. Κουντουρά

17.     Βουλευτή Φωκίδας Κ. Η. Κωστοπαναγιώτου

 

 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση