Γεράνεια όρη Κορινθίας: Διαβολικές συμπτώσεις

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ! Μετά την πυρκαγιά του 2018; Εξόρυξη του βωξίτη που είχε απορριφθεί...

Το 2017, μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που υποβλήθηκε για έγκριση (και περιβαλλοντική άδεια) προκειμένου να πραγματοποιηθούν γεωτρήσεις για κοιτάσματα βωξίτη στα Γεράνεια Όρη, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαρέων, απορρίφθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και τέλος, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (αρμόδια για την άδεια).

Οι λόγοι της απόρριψης ήταν κυρίως ότι: η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά και κινδύνευε να ξεπεράσει την φέρουσα ικανότητά της, οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της ευρύτερης περιοχής δεν είχαν τη δυνατότητα να δεχτούν άλλες πιέσεις από το δευτερογενή τομέα και ιδίως, οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την εξόρυξη και την εκμετάλλευση του βωξίτη, κρίθηκαν ως μη αναστρέψιμες γιατί θα διαταραχθεί η ισορροπία των βιοτόπων, τμήμα των οποίων ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.
Ο βωξίτης όταν περιέχει περισσότερο από 45-50% οξείδιο του αργιλίου ή αλουμίνα (Al2O3) είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμος για την τελική παραγωγή μεταλλικού αλουμινίου.
Το θεσμικά προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον στα Γεράνεια Όρη εμπόδιζε την εξόρυξη του βωξίτη.
Η πυρκαγιά "καθαρίζει" το εμπόδιο.
Διαβολικές συμπτώσεις λέμε.....

ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ (ΚΙΝΕΤΑ, Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ), ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ ΒΩΞΙΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ! Μετά την πυρκαγιά του 2019: Εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα Γεράνεια όρη

Τίποτα δεν είναι τυχαίο,τίποτα δεν γίνεται χωρίς αιτία:
Αυτός εδώ είναι ο χάρτης της περιοχής Λουτρακίου - Περαχώρας από την πλευρά των Γερανείων Ορέων.Φαίνονται καθαρά οι περιοχές όπου επιχειρείται να αδειοδοτηθούν για αιολικά πάρκα,κοινώς για φύτεμα ανεμογεννητριών.
Λεπτομέρεια: Σε αυτήν την περιοχή ξέσπασε στις 13 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πυρκαγιά ενώ ακριβώς δίπλα,πάλι στα Γεράνεια Όρη επιχειρείται η προσπάθεια αδειοδότησης δημιουργίας ορυχείων βωξίτη (δεν τελειώσαμε ακόμα με αυτά).
Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση για να μη γίνει η περιοχή μας από Γη της Επαγγελίας...Κρανίου Τόπος!
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση