Επιστολή προς τον Δήμαρχο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας από την ΄΄ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄ με θέμα την σκάλα φόρτωσης στην Περιστερά

Παρακάτω η επιστολή που στάλθηκε στον Δήμαρχο  δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας από την οικολογική κίνηση Αντίκυρας ΄΄Η Άρτεμις΄΄.

Διαβάστε Περισσότερα

Αέρια ρύπανση από το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ στην Αντίκυρα. Πρέπει να μετριέται τελικά ή όχι;

Η οικολογική κίνηση Αντίκυρας ΄΄Η Άρτεμις΄΄, από το 2012 μάχεται για την εγκατάσταση ενός Ανεξάρτητου Σταθμού Μέτρησης Αέριων Ρύπων στην περιοχή της Αντίκυρας-Άσπρων Σπιτιών όπου λόγω του Αλουμινίου της Ελλάδας δέχεται την μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Διαβάστε Περισσότερα

Απειλή νέας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στον κόλπο της Αντίκυρας Βοιωτίας και τον Κορινθιακό

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε τον Οκτώβριο του 2016 κατέθεσε περιβαλλοντική μελέτη Ανανέωσης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για ανανέωση της αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων, για τις εγκαταστάσεις της (χερσαίες και λιμενικές), στην θέση Περιστερά του όρμου της Αντίκυρας Βοιωτίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρώτη συνάντηση της ΑΛΚΥΩΝ και της Ένωσης - Σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στις 7 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ΑΛΚΥΩΝ με το Σωματείο Ένωση Εργαζομένων στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του σωματείου.

Διαβάστε Περισσότερα

Βιοσυσσώρευση μετάλλων από είδη Ροδόφυτων στον κόλπο της Αντίκυρας κοντά σε ένα εργοστάσιο αλουμινίου

(Αυτή η μελέτη είναι μέρος ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κωδικό αριθμό EV3V-0906)

Αποτελέσματα

Το φάσμα των συγκεντρώσεων μετάλλων στα εφτά είδη που μελετήθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα ΙΙΙ και το Σχήμα 2. Η σύγκριση των συγκεντρώσεων μετάλλων σε κάθε είδος στην ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο περισυλλογής έδειξε ότι σε όλα τα είδη τα κύρια στοιχεία (Ca, Mg, Na και Κ) επέδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις με τo Fe να ακολουθεί. Η αφθονία των υπόλοιπων μετάλλων έδειξε διαφορές ανάμεσα στα είδη. Τα Liagora viscida και Vidalia volubilis επέδειξαν χαμηλή συγκέντρωση Cd, τα Wrangelia penicillata και Laurencia obtusa χαμηλή συγκέντρωση Cu, ενώ το Pterosiphonia complanata χαμηλές συγκεντρώσεις Cu και Cd. Η σχετική πληθώρα των άλλων μετάλλων δεν καθορίστηκε ξεκάθαρα.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση