NEA

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΠΡΟΣ:  * ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΘΕΜΑ:  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΓΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ  ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

Αξιότιμοι κύριοι

 Η Ομοσπονδία μας, έχει κάνει  μεταξύ άλλων, μία σειρά παρεμβάσεις  για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας του Κορινθιακού Κόλπου. Η Ποσειδωνία προστατεύεται από μία σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Ελλάδα υποχρεούται να εφαρμόσει. Επιπλέον όσων ισχύουν γενικά για όλες τις θάλασσες της Ευρώπης και της Ελλάδας, για τον Κορινθιακό Κόλπο έχουμε επιπλέον:

 Α)Το χαρακτηρισμό του ως περιοχή NATURA το 2018  για την προστασία μιας σειράς θαλάσσιων  οργανισμών μεταξύ των οποίων και η Ποσειδωνία. Στις  περιοχές NATURA, τα προστατευόμενα είδη προστατεύονται  σε οποιαδήποτε ποσότητα και αν εμφανίζονται κατά τόπους   επιπλέον και ανεξάρτητα των όποιων γενικών διατάξεων ειδάλλως δεν θα υπήρχε νόημα ύπαρξης του προγράμματος NATURA και των Φορέων διαχείρισης .

 Β)Η μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ ( επίσημου συμβούλου της Ελληνική Πολιτείας)  με τίτλο «Χαρτογράφηση οικοτόπων του θαλάσσιου μετώπου της περιοχής του δικτύου ΝATURA-2000 GR 2450004 (Ναύπακτος-Ιτέα), με έμφαση στα υποθαλάσσια λιβάδια των Αγγειόσπερμων φυτών Posidonia oceanica και Cymodocea nodosa και στόχο την βελτίωση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Μεσογειακής Αλιείας» του 2013. Η μελέτη καταγράφει με λεπτομέρεια που υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας  από την Ναύπακτο έως πρίν το Γαλαξίδι. Στα συμπεράσματα της μελέτης γράφει : «Τα λιβάδια αυτά δεν είναι εκτεταμένα, συγκρινόμενα με εκείνα των ακτών του βόρειου Ιόνιου, ωστόσο για μια ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή όπως ο Κορινθιακός η παρουσία τους θεωρείται κρίσιμη για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή.  Για την προστασία των λιβαδιών στην περιοχή που μελετήθηκε προτείνουμε αυστηρή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού Μεσογειακής αλιείας που απαγορεύει γενικά την αλιεία με συρόμενα εργαλεία πάνω από υποθαλάσσια λιβάδια και ιδιαίτερα πάνω από λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)» . Είναι σαφές πως η αναφορά στην αλιεία γίνεται επειδή ο στόχος της μελέτης είναι εξαρχής η σχέση της Ποσειδωνίας με την αλιεία και μπορείτε να κατανοήσετε πως η αναφορά «κρίσιμη για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας» ταυτίζεται με το «κρίσιμη για το οικοσύστημα».  Για το λόγο αυτό υποδεικνύει ως απαραίτητη  την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και την πλήρη απαγόρευση της ανθρώπινης δραστηριότητας   πάνω από Ποσειδωνία όσο μικρή έκταση και να καταλαμβάνει και ανεξαρτήτου πυκνότητας.

 Λαμβάνοντας υπόψη  πόσο σημαντικό και μοναδικό ρόλο παίζουν γενικώς στην βιωσιμότητα του κάθε οικοσυστήματος  τα λιβάδια Ποσειδωνίας σύμφωνα με όλες τις σχετικές επιστήμες και λαμβάνοντας γνώση από τους χάρτες της προαναφερόμενης μελέτης πόσο μικρές είναι οι εκτάσεις της Ποσειδωνίας στο ένα έκτο περίπου των ακτογραμμών του Κορινθιακού (από Ναύπακτο μέχρι πριν το Γαλαξίδι), γίνεται σαφές γιατί, όπως αναφέρει και η Μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ,  πρέπει να προστατευτεί και η παραμικρή έκταση λιβαδιού με απόλυτη απαγόρευση της ανθρώπινης δραστηριότητας που την καταστρέφει.  

 Επιπλέον της αλιείας όμως υπάρχει και άλλη  ανθρώπινη  δραστηριότητα που καταστρέφει τις Ποσειδωνίες, οι ιχθυοκαλλιέργειες. Και για αυτή την δραστηριότητα απαγορεύεται  από τους Ευρωπαϊκούς  Κανονισμού το ανάπτυγμα μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών  πάνω  η πλησίον απο λιβάδια Ποσειδωνίας αλλά και σε ικανή απόσταση από αυτά.  Παρόλα αυτά και παρά τις αντιδράσεις μας συστηματικά μέχρι σήμερα, αδειοδοτούνται  όλο και περισσότερες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών πάνω από λιβάδια Ποσειδωνίας . Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη αδειοδότηση  επέκτασης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην θέση  ΒΑΘΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ  Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδας.    

 Σας παραθέτουμε τον χάρτη της ΜΠΕ της επέκτασης αυτής και ταυτόχρονα το αντίστοιχο απόσπασμα του χάρτη από την χαρτογράφηση της Ποσειδωνίας από το ΕΛΚΕΘΕ στο σημείο αυτό. Η εικόνα αυτή από μόνη της εκθέτει την σοβαρότητα της Πολιτείας και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την σκοπιμότητα που υπηρέτησαν μέχρι σήμερα οι αρμόδιες και συναρμόδιες Ελληνικές αρχές .

Για την αδειοδότηση των ιχθυοκαλλιεργειών   οι αρχές επικαλούνται την ύπαρξη ή μη Ποσειδωνίας όπως απορρέει από την  μελέτη «Εντοπισμός, χαρτογράφηση, και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια» που έχει εκπονηθεί το 2015 από τρείς Ελληνικού φορείς στους οποίους περιλαμβάνεται και πάλι το ΕΛΚΕΘΕ   στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007- 2013».

Η χρήση αυτής της μελέτης και όχι της προαναφερόμενης του 2013 ως κριτήριο ύπαρξης ή μη Ποσειδωνίας  είναι  προσχηματική  και απαράδεκτη διότι:

 Α) Η μελέτη του 2015 αφορά καταγραφή βάση των αρχικών  γενικών  διατάξεων της Ε.Ε. και έχει εκτελεστεί για όλη την Ελληνική Επικράτεια   χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κορινθιακού. Χωρίζει το χάρτη σε τετράγωνα διαστάσεων 1χλμ Χ 1 χλμ και χρωματίζει το κάθε τετράγωνο ανάλογα με το ποσοστό της Ποσειδωνίας στο σύνολο του τετραγώνου. Αυτό είναι απαράδεκτο διότι οι κλίσεις του παράκτιου βυθού του Κορινθιακού Κόλπου είναι πολύ μεγάλες (ακολουθούν κατά κανόνα τις κλίσεις των βουνών που καταλήγουν στην θάλασσα)  με αποτέλεσμα    η  συνολική επιφάνεια της ζώνης  του βάθους που ζεί η Ποσειδωνία να αποτελεί στο σύνολό της ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου. Το μεγαλύτερο μέρος κάθε τετραγώνου αποτελείτε από στεριά ή από βάθη πολύ μεγαλύτερα από αυτά που ζεί η Ποσειδωνία.  Για αυτό ακριβώς το λόγο τα λιβάδια Ποσειδωνίας στην μελέτη του 2013 αποτελούν στην πλειοψηφία τους  στενόμακρες λωρίδες κατά μήκος της ακτής. Το απαράδεκτο της χρήσης των χαρτών αυτών είναι προκύπτει συγκρίνοντας τους χάρτες μεταξύ της Ναυπάκτου έως πρίν το Γαλαξίδι και στις δύο μελέτες.

- Στην μελέτη του 2015 ελάχιστες περιοχές έχουν Ποσειδωνία οπότε σύμφωνα με τους χάρτες αυτούς  μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα ιχθυοκαλλιέργειες.

 -Στην μελέτη του 2013 είναι σαφές πως υπάρχει Ποσειδωνία σε λωρίδες μικρού πλάτους κατά μήκος των ακτών σε πολύ μεγαλύτερο μέρος της ακτής και για το λόγο της μικρής συνολικά έκτασης η Ποσειδωνία αυτή χαρακτηρίζεται επίσημα από το ΕΛΚΕΘΕ πολύτιμή που πρέπει να προστατευτεί απόλυτα.  

 Β) Εφαρμόζοντας  την μελέτη γενικών κριτηρίων  του 2015 προκύπτει  ότι  στο σύνολο του Κορινθιακού Κόλπου   μόνο έξι περιοχές έχουν  κάλυψη από Ποσειδωνία πάνω από 35% οπότε   προβλέπεται μόνο εκεί η απαγόρευση ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επίσης πολύ λίγες είναι οι περιοχές  με μικρότερα ποσοστά ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ακτών του Κορινθιακού παρουσιάζονται λευκού χρώματος, δηλαδή με Ποσειδωνία από 0 έως 5% που δεν προβλέπεται καμία προστασία. Η  μικρή ποσότητα της Ποσειδωνίας που την καθιστά πολύτιμη σύμφωνα με το ίδιο το ΕΛΚΕΘΕ αγνοείται και αντιμετωπίζεται ανεύθυνα και απαράδεκτα ως ανύπαρκτη.

 Γ) Ο Κορινθιακός Κόλπος στο μεταξύ (2018) έχει χαρακτηριστεί NATURA μεταξύ άλλων και για την προστασία της Ποσειδωνίας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλήρη γνώση των λόγων για τους οποίους προβλέπεται η απόλυτη προστασία της Ποσειδωνίας ανεξάρτητα των γενικών διατάξεων. Είναι μάλλον προκλητικός ο ισχυρισμός ότι στο σύνολο του Κορινθιακού Κόλπου η Ποσειδωνία η οποία καλείται να προστατέψει ο Φορέας είναι μόνο οι ελάχιστες περιοχές στις οποίες  παρουσιάζει  ύπαρξη Ποσειδωνίας η μελέτη του 2015.

 Δ) Εκπρόσωποι του ΕΛΚΕΘΕ  μας έχουν ενημερώσει επίσημα πως  κατά την παράδοση της μελέτης του 2015 οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου έχουν λάβει πλήρη γνώση για τις ιδιαιτερότητες του Κορινθιακού Κόλπου και της μελέτης του 2013  και στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής είχε συμφωνηθεί πως σε αμέσως επόμενο στάδιο το Υπουργείο θα προχωρούσε σε ανάθεση αναλυτικής καταγραφής των λιβαδιών Ποσειδωνίας στο σύνολο των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου (όπως έχει υλοποιηθεί κατά την μελέτη του 2013 για την περιοχή Ναύπακτος –πριν το Γαλαξίδι)  προκειμένου η Ποσειδωνία να προστατευτεί ανάλογα με την σημασία που έχει για το οικοσύστημα της ημίκλειστης θάλασσας.  Το Υπουργείο μέχρι σήμερα σκανδαλωδώς  δεν έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια αλλά εξακολουθεί να αδειοδοτεί  επιχειρήσεις  που καταστρέφουν την Ποσειδωνία. 

Σήμερα έχουμε σε εκκρεμότητα  ΜΠΕ  για νέες  άδειες για ιχθυοκαλλιέργειες (μετακίνηση- επέκταση)  πάνω σε λιβάδια Ποσειδωνίας:

Α) Στην θέση Πούντα στον Όρμο Ανεμοκάμπι της τοπικής κοινότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών και μάλιστα μέσα στο προστατευόμενο «Δελφικό Τοπίο»

Β) Στην θέση ακρωτηρίου Μούντα της τοπικής κοινότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.

Και στις δύο περιοχές δεν υπάρχει ακριβής χαρτογράφηση της Ποσειδωνίας και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από μέλη της Ομοσπονδίας μας οι θέσεις είναι πάνω σε λιβάδια Ποσειδωνίας όπως και την προαναφερόμενη θέση Βαθειά Λιμάνια   Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδας.

Υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας είναι ούτως ή άλλως η προστασία επι της ουσίας του Ελληνικών θαλασσών και των παράκτιων οικοσυστημάτων,  πόσο μάλλον όταν αυτό προκύπτει  από Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πιστοποιείται από τους πλέον επίσημους επιστημονικούς φορείς και της Ελλάδας.

Υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης είναι η προστασία των περιοχών NATURA έναντι οποιουδήποτε περιλαμβανομένου της Ελληνικής Πολιτείας.

Η πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι πως πέραν από το εάν έχει ξεπεραστεί ή όχι  η φέρουσα ικανότητα της ημίκλειστης θάλασσας του Κορινθιακού Κόλπου για Ιχθυοκαλλιέργειες, και πέραν από της αισθητικής υποβάθμισης και αναπτυξιακής απαξίωσης που προκαλούν οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας πάνω στην ακτή και σε κλειστούς όρμους, οι εγκαταστάσεις κλωβών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να  γίνονται  σε   απόσταση από την ακτή με την τεχνολογία ανοιχτής θάλασσας όπως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  Θεωρούμε ότι είναι ντροπή  και όχι επίτευγμα ότι στην χώρα μας   αναπτύσσονται επιχειρήσεις που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα στην διεθνή αγορά όπως αυτά των ιχθυοκαλλιεργειών, με βασικό λόγο το ότι εδώ  καταπατούμε τους περιβαλλοντικούς κανόνες παραγωγής και δεχόμαστε την περιβαλλοντική καταστροφή και την αισθητική υποβάθμιση των ακτών μας. Αυτό χαρακτηρίζει τις υπανάπτυκτες τριτοκοσμικές χώρες.  Εμείς  δεν δεχόμαστε ότι η χώρα μας κατατάσσεται σε αυτές και πιστεύουμε ότι το ίδιο ισχύει και για εσάς. Για τους πιο πάνω λόγους αιτούμαστε:

1)Την άμεση αναστολή κάθε νέας αδειοδότησης ιχθυοκαλλιεργειών σε μικρή απόσταση από τις ακτές τουλάχιστον έως ότου η Ελληνική Πολιτεία πράξει τα αυτονόητα και καταγράψει τις λίγες αλλά πολύτιμες ποσειδωνίες στον Κορινθιακό Κόλπο.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του  Κ.Κ. και της μικρής κλίμακάς του πρέπει να απαγορευτούν  οι ιχθυοκαλλιέργειες  πάνω σε  λιβάδια Ποσειδωνίας ανεξαρτήτως του μεγέθους και της πυκνότητάς τους. Το ΥΠΕΝ να βγάλει  εγκύκλιο προ τούτο.

2)Την έμπρακτη  αναγνώριση ότι η χώρα μας δεν  ανήκει στις υπανάπτυκτες τριτοκοσμικές χώρες όπου κυριαρχεί η διαπλοκή και η διαφθορά και οι μόνες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται είναι αυτές που παράγουν φτηνά άρα και ανταγωνιστικά προϊόντα επειδή τους επιτρέπεται να καταπατούν – αγνοούν τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και να εκποιούν το μέλλον της κάθε περιοχής. Για τις υπάρχουσες μονάδες να μετακινηθούν σταδιακά στην ανοιχτή θάλασσα.. Η πολιτική αυτή θα λύσει οριστικά πολλά σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα  όπως αυτά της προστασίας της Ποσειδωνίας, θα σταματήσει να απαξιώνει τουριστικά όλο και περισσότερες παραλιακές περιοχές του Κορινθιακού.

Παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η παρούσα επιστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Συνημμένα


Με Τιμή

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                            ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση