NEA

Κορινθιακός και Αλουμίνιο της Ελλάδας ΑΕ

Θέσεις – Προτάσεις ΑΛΚΥΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ¨ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ¨

Η θάλασσα του Κορινθιακού Κόλπου και οι στεριανές περιοχές του επηρεάζονται άμεσα από την λειτουργία αυτής της μεταλλευτικής εταιρείας.

Η βιώσιμη προοπτική του είναι συνυφασμένη με τον τρόπο λειτουργίας της. Η ΑΛΚΥΩΝ συνεχίζει τις προτάσεις και δράσεις της σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας. Σήμερα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το διήθημα της ερυθράς ιλύος που γίνεται απόθεσή του στην θάλασσα του Κορινθιακού.

  • ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΡΥΘΡΑ ΙΛΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΟ 20% ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ Κ.Κ                                                                           

ΔΙΗΘΗΜΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΚΛΠ ΡΥΠΟΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

Μέχρι σήμερα το διήθημα της ερυθράς ιλύος μετά το φιλτράρισμα της κόκκινης σκόνης ρίχνεται στην θάλασσα με την έγκριση της Ελληνικής πολιτείας( ΑΕΠΟ ) χωρίς να υπάρχει καμία εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων παρότι είναι γνωστό και κοινά αποδεκτό ότι σε αυτό περιλαμβάνονται πλήθος τοξικών στοιχείων για το οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου την τροφική αλυσίδα από την οποία τρέφονται μέσω των αλιευμάτων εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Η επιστημονική μας επιτροπή και η Ομοσπονδία μας έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι το διήθημα έχει μικρότερο ειδικό βάρος απο την ενυδατωμένη ερυθρά ιλύ.

Άρα δεν επικάθεται στο βυθό στο μεγαλύτερο μέρος του αλλά διαχέεται μέσω των ρευμάτων εξολοκλήρου σε όλη την θάλασσα του Κορινθιακού Κόλπου ο οποίος είναι ένας πολύ κλειστός κόλπος με γνωστά ιδιαίτερα ευαίσθητα χαρακτηριστικά που η Ελληνική Πολιτεία έχει αγνοήσει μέχρι σήμερα. Εξομοιώνοντας έτσι η κυβέρνηση την ελληνική πολιτεία με υπανάπτυκτη τριτοκοσμική χώρα.

Ζητάμε την οριστική διακοπή απόρριψης του διηθήματος και οποιουδήποτε άλλου ρύπου – αποβλήτων της εταιρίας στην θάλασσα.

Α. Με την νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ) από ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ θα πρέπει να προβλέπεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ώστε το διήθημα να αποθηκεύετε στην στεριά με ασφαλή μέθοδο και αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Μία πιθανή συγκεκριμένη πρόταση είναι η δημιουργία ανοιχτών στεγανών λεκανών εξάτμισης του νερού και συλλογής στην συνέχεια του στερεού υπολείμματος για περαιτέρω επεξεργασία ή αξιοποίηση.

Β. Να προβλέπεται αποξήλωση των υπαρχόντων αγωγών που επιτρέπουν την διάθεση του βιομηχανικού απόβλητου στην αρχική του μορφή (κόκκινη λάσπη) απ’ ευθείας στην θάλασσα. Εάν η εταιρία επικαλεστεί ανάγκη ύπαρξης της δυνατότητας για οποιοδήποτε λόγο, αυτός θα είναι συγκεκριμένος και για συγκεκριμένη ποσότητα στην χειρότερη των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί η μέγιστη ποσότητα ανά κύκλο παραγωγής είναι μεγέθους ικανού να χωρέσει σε ένα ανοιχτό φρεάτιο ασφαλείας που θα κατασκευάσει η εταιρία μαζί με τους απαιτούμενους αγωγούς και εάν χρειαστεί εκτάκτως θα διοχετεύσει την κόκκινη λάσπη εκεί ώστε να μπορεί στην συνέχεια να την επαναπροωθήσει στην μονάδα φιλτραρίσματος. Η Ελληνική Πολιτεία υποχρεούται να αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη της πραγματικότητα σχετικά με τις δυνατότητές της για έκτακτους ελέγχους κλπ και να εξασφαλίζει το αποτέλεσμα δεδομένων των πραγματικών συνθηκών. Ως εκ τούτου φέρει ακεραία την ευθύνη να μην αφήνει την ορθή λειτουργία στην καλή θέληση του καθενός διότι έτσι ακυρώνει τον λόγο ύπαρξης των ίδιων των μηχανισμών της, όποια και να είναι η λειτουργική δυνατότητά τους.

Γ. Με εφαρμογή της Ευρωπαϊκής αρχής ‘’ ο ρυπαίνων πληρώνει ‘’ με έξοδα της εταιρίας να αρχίσει η εξυγίανση του βυθού του κόλπου της Αντίκυρας που στο 80% της έκτασής του καλύπτεται από την κόκκινη λάσπη όπως και το 25% του συνόλου του βυθού του Κορινθιακού Κόλπου στην περιοχή γύρω από τον κόλπο αυτό. Σε όλη αυτή την επιφάνεια δεν έχουν καλυφθεί με κόκκινη λάσπη οι βραχώδεις εξάρσεις διατηρώντας ζωή που εισαγάγει στην τροφική αλυσίδα βαρέα μέταλλα και ότι άλλο τοξικό πιθανόν να υπάρχει σε αυτό το βιομηχανικό απόβλητο. Το υλικό που θα απομακρύνεται από τον βυθό θα περνά από την διεργασία φιλτραρίσματος όπως και τα απόβλητα της τρέχουσας παραγωγής. Η νέα έγκριση πρέπει να θέσει χρονοδιαγράμματα εργασιών εφαρμογή της. Η απορρόφηση της ερυθράς ιλύος – εξυγίανσης του βυθού της περιοχής αυτής είναι τεχνολογικά πολύ εφικτή και οικονομικά προσιτή για την εταιρεία.

 28/06/2020

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση