NEA

Κορινθιακός και Αλουμίνιο της Ελλάδας ΑΕ

Θέσεις – Προτάσεις ΑΛΚΥΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ¨ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ¨

Η θάλασσα του Κορινθιακού Κόλπου και οι στεριανές περιοχές του επηρεάζονται άμεσα από την λειτουργία αυτής της μεταλλευτικής εταιρείας.

Η βιώσιμη προοπτική του είναι συνυφασμένη με τον τρόπο λειτουργίας της. Η ΑΛΚΥΩΝ συνεχίζει τις προτάσεις και δράσεις της σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας. Σήμερα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τους αέριους ρύπους  που εκπέμπει  η εταιρεία  επηρεάζοντας άμεσα  τους ντόπιους πληθυσμούς και διαχέεται στον Κορινθιακό.

ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ  ΤΗΣ ΑτΕ

 Ο τρόπος που γίνεται σήμερα η μέτρηση της ατμοσφαιρικής  ρύπανσης της περιοχής  δεν έχει καμία σοβαρότητα και εγκυρότητα. Τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από πλήθος μαρτυριών κατοίκων της περιοχής  αναδεικνύουν μια άκρως απαράδεκτη πραγματικότητα ακόμη και για υπανάπτυκτη χώρα, εγκληματικά  επιβαρυντική για την δημόσια υγεία. Είναι τουλάχιστον  εξευτελιστικό για την Ελληνική Πολιτεία όταν τις περισσότερες μέρες το χρόνο που δεν επικρατούν ισχυροί άνεμοι ή δεν βρέχει, όλοι οι κάτοικοι και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό όλοι οι επισκέπτες στην περιοχή να έχουν σε τρέχον χρόνο σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή τους εξαιτίας της ατμόσφαιρας που δημιουργεί το εργοστάσιο στον κλειστό κόλπο της Αντίκυρας και σε όποια προσπάθεια διαμαρτυρίας η απάντηση να είναι ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα έχοντας αναθέσει στην ίδια την εταιρία να κάνει μετρήσεις και να καταγράφει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους αέριους ρύπους που η ίδια παράγει. Είμαστε στην διάθεση του καθενός για περαιτέρω διευκρινήσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

     Tην εγκατάσταση  δικτύου σταθμών μέτρησης των ρύπων με διασπορά σε όλο τον κόλπο της Αντίκυρας με έξοδα της εταιρίας. Επίσης στο Κυριάκι,  Μονή Οσιο Λουκά και Στείρι.  Η εγκατάσταση, η επίβλεψη λειτουργίας  και η προβλεπόμενη τακτική επαναρύθμιση της ευαισθησίας των αισθητήρων να γίνεται από ανεξάρτητη αρχή και με επίβλεψη από κοινού από την εταιρία, από εκπρόσωπο της αυτοδιοίκησης και από εκπρόσωπο συλλογικών φορέων της περιοχής ή του Κορινθιακού Κόλπου.  Τα δεδομένα να είναι σε πραγματικό χρόνο διαθέσιμα στο διαδίκτυο στις αδειοδοτούσες και ελεγκτικές αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να δημιουργείται αυτόματα και να διατηρείται για διάρκεια μερικών ετών τουλάχιστον το σχετικό ψηφιακό αρχείο. Το μέγιστο επίπεδο των επιτρεπτών ρύπων είναι γνωστό όπως επίσης και τα πραγματικά στατιστικά δεδομένα υπέρβασής τους λόγω ατυχήματος ή χωρίς υπαιτιότητα του εργοστασίου οπότε θα είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει, κανείς δεν θα μπορεί να κατηγορήσει δίκαια ή άδικα κανένα και θα καταστεί δυνατό να προσδιοριστούν και οι αιτίες πιθανών προβλημάτων.

Η τεχνολογία είναι συγκεκριμένη καταγεγραμμένη και διαθέσιμη στην αγορά και τουλάχιστον το κόστος διάθεσης στο διαδίκτυο των on line  δεδομένων και το αρχείου   είναι ασήμαντο  για το μέγεθος της εταιρίας.

ΧΥΤΕΑ ( Χώρος  υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων )

Η Ομοσπονδία μας έχει καταγράψει   έντονη   διάχυση της χωροθέτησης- λειτουργίας των

υπαρχόντων ΧΥΤΕΑ  στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας πίσω από το εργοστάσιο. Εμείς  ζητάμε χωροθέτηση  από τώρα όλων των νέων ΧΥΤΕΑ και όχι δίπλα στους χείμαρρους.

20/07/2020

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση