NEA

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας-Η θέση του για τα μεγάλα θέματα της περιοχής

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

Παραλίας Ακράτας

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/8/18& ώρα 20:00

στην Πλατεία της Παραλίας

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ :

  • Οι Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι Ακράτας – Αιγείρας
  • Οι Εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών & Πολιτιστικών Συλλόγων Ακράτας – Αιγείρας
  • Τα Μέλη & Φίλοι του Συλλόγου

 

Κυρίες & Κύριοι,

Όπως είναι σε όλους γνωστό, διανύσαμε ήδη μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο, από το καλοκαίρι του 2017 μέχρι σήμερα, καθώς :

  • Παρά τις υποσχέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων τοπικών φορέων δεν δημοπρατήθηκε εντός του 2017 η κατασκευή των τοπικών αποχετευτικών δικτύων των πυκνοδομημένων παραλιακών οικισμών της Ανατολικής Αιγιάλειας, που προβλέπεται να μεταφέρουν τα λύματα στον αναβαθμισμένο Βιολογικό Καθαρισμό του Αιγίου, μέσω του μεγάλου Συλλεκτήριου Αγωγού Λυμάτων, η κατασκευή του οποίου ήδη ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, ορίσθηκε η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ως ο νέος φορέας εκτέλεσης του αποχετευτικού έργου των παραλιακών οικισμών (με προϋπολογισμό έργου 22εκ.€) και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου πριν το καλοκαίρι του 2019, σύμφωνα με τις προβλέψεις των στελεχών της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.
  • Συνεχίσθηκε η υπεραλίευση στον Κορινθιακό Κόλπο και η επιβάρυνση της θάλασσας μας από ποικίλα απόβλητα,με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού των ψαριών και την εμφάνιση, πέρυσι, μεγάλου αριθμού τσουχτρών, γεγονός που υποβάθμισε την τουριστική και οικονομική ζωή της περιοχής μας, αλλά κυρίωςδημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή όλων όσων ζούμε μόνιμα ή παραθερίζουμε στην παραλιακή ζώνη Ακράτας – Αιγείρας.
  • Δεν υπήρξε καμία βελτίωση των υποδομών και των παροχών στην περιοχή μας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας (συνεχίσθηκε η ελλιπής αστυνόμευση, η ηχορύπανση σε κεντρικά σημεία της Παραλίας μέχρι τις πρώτες πρωϊνέςώρες, η έλλειψη διαμορφωμένων χώρων αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου).
  • Παρέμεινε κλειστός για περισσότερες από 100 ημέρες, μετά από συνεχείς κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων της Ανατολικής Αιγιαλείας, ο υπερκορεσμένος χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αιγείρας, που επί σειρά ετών δέχεται απορρίμματα από την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας.

Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ κατασκευάσθηκε εσπευσμένα και άρχισε να λειτουργεί, με σοβαρές ελλείψεις, τον Νοέμβριο του 2006 για να καλύψει τις ανάγκες μόνο των πρώην Δήμων Ακράτας – Αιγείρας – Διακοπτού και στην συνέχεια, όταν το 2011 δημιουργήθηκε ο Καλλικρατικός Δήμος Αιγιαλείας, με Πρωτεύουσα το Αίγιο, άρχισε να δέχεται απορρίμματα από όλες τις περιοχές του διευρυμένου Δήμου, με αποτέλεσμα σταδιακά να υπερκορεσθεί, με σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον την Ανατολικής Αιγιαλείας.                                                         

Είναι άλλωστε αξιοσημείωτα τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε πρόσφατα το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την οποία σε δείγμα καφέ - κίτρινου συσσωρευμένου υγρού που συνέλεξαν οι κάτοικοι σε χαμηλότερο υψόμετρο (200 μέτρα βορειοανατολικά του ΧΥΤΑ) και το έστειλαν για ανάλυση, ανιχνεύθηκαν σε υψηλή συγκέντρωση οργανικές ενώσεις (π.χ. αιθανόλη, φαινόλη, ναφθαλένιο, ακεναφθένιο, ακετόνη, ανθρακένιο, χλωροφόρμιο κ.α.) που «ανιχνεύονται σε στραγγίδια ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία». Επιπλέον στην έρευνα του Πανεπιστημίου αναφέρεται ότι «πολλές από τις ενώσεις ή στοιχεία που ανιχνεύθηκαν είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τερατογόνες. Επομένως οι κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία, σε περίπτωση ρύπανσης των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων από την ανεξέλεγκτη, όπως φαίνεται, διαφυγή στραγγιδίων, είναι προφανείς».  

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι για την προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείραςέχουν ήδη επιβληθεί δύο βαρύτατα πρόστιμα στον Δήμο Αιγιαλείας από την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ένα πρόστιμο από την Ανεξάρτητη Αρχή των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, χωρίς όμως να επιβληθεί, μέχρι σήμερα, από  την Περιφέρεια η οριστική διακοπή της λειτουργείας του, παρά το γεγονός ότι η κανονική άδεια λειτουργίας του έληξε ήδη από το 2014 και η παράταση της αδείας του έληξε τον Φεβρουάριο του 2018.

Η αρνητική εξέλιξη της «ζωής» του ΧΥΤΑ Αιγείρας ήταν αναμενόμενη και είχε επισημανθεί αλλεπάλληλες φορές στην Δημοτική Αρχή από όλους τους Περιβαλλοντικούς Φορείς της Αιγιαλείας, αφού εξαρχής κατά την κατασκευή του ΧΥΤΑ δεν εφαρμόσθηκε το σύνολο των προδιαγραφών της εγκεκριμένης μελέτης του. Για παράδειγμα ουδέποτε κατασκευάσθηκε το υπόγειο δίκτυο για την διοχέτευση και εκτόνωση του βιοαερίου που εκκρίνεται από τα απορρίμματα που εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει ποτέ (!!!) ο πυρσός καύσης του αερίου, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους να προσκληθούν ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιές στην περιοχή, χωρίς καμία προειδοποίηση. Μάλιστα, έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα γεωϋφάσματα που προφυλάσσουν το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα από τα διασταλλάγματα των απορριμμάτων. Στην συνέχεια τα κατεστραμμένα γεωϋφάσματα αντικαταστάθηκαν, εκτός όμως από την περιοχή του ΧΥΤΑ όπου είχαν ήδη εναποτεθεί απορρίμματα. Οπότε είναι άγνωστον αν στα συγκεκριμένα σημεία τα γεωϋφάσματα που βρίσκονταν κάτω από τα απορρίμματα, καταστράφηκαν ή όχι από την πυρκαγιά και αν συνέχισαν να συγκρατούν τα διασταλλάγματα των απορριμμάτων.

Εν τούτοις ο ΧΥΤΑ Αιγείρας συνέχισε να δέχεται απορρίμματα με σοβαρές ελλείψεις και αποκλίσεις σε σχέση με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας του.Είναι γνωστό ότι ενώ έχει προγραμματισθεί να δέχεται 7.500 τόνους απορριμμάτων τον χρόνο από τους πρώην Δήμους Ακράτας – Αιγείρας – Διακοπτού, κατέληξε να δέχεται αρχικά 32.500 τόνους απορριμμάτων από τον ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας, που πρόσφατα, λόγω κρίσης, μειώθηκαν σε 26.000 τόνους τον χρόνο, χωρίς βέβαια να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του υπερκορεσμού. Επίσης, ενώ είχε προγραμματισθεί να εξυπηρετεί 10.000 κατοίκους κατέληξε να εξυπηρετεί 50.000 κατοίκους.

Σήμερα πλέον η κατάσταση είναι εξαιρετικά προβληματική, παρά τις όποιες προσπάθειες των αρμόδιων για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Στην επίλυση του προβλήματος σίγουρα δεν προσφέρουν τίποτα οι συλλήψεις των κατοίκων που αντιδρούσαν στην επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας, χωρίς να έχει προηγηθεί νέα γεώτρηση για να ελεγχθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και χωρίς να έχει υπολογισθεί αν ο όγκος των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στον ΧΥΤΑ, έχει υπερβεί ή όχι τα επιτρεπόμενα όρια.

Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις των κατοίκων προκύπτει ότι στον ΧΥΤΑ Αιγείρας έχουν ήδη εναποτεθεί περισσότερα από 200.000 κυβ. μέτρα απορριμμάτων, ενώ η εγκεκριμένη μελέτη του ΧΥΤΑ προέβλεπε ότι δεν θα εναποτεθούν περισσότερα από 135.000 κυβ. μέτρα απορριμμάτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος όσο και η Δημοτική Αρχή της Αιγιάλειας πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους, να διακόψουν οριστικά την λειτουργία του υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ και να οργανώσουν, έστω και πολύ καθυστερημένα, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αιγιάλεια.      

 Αγαπητοί φίλοι από εμάς εξαρτάται να πιέσουμε τους αρμόδιους για την λύση των προβλημάτων μας. Η συμμετοχή όλων μας στην συγκέντρωση του Συλλόγου μας, αποτελεί μοχλό πίεσης για την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μας.

 

Για Το Δ.Σ.

Του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος                                                                                                                            Η Γ. Γραμματέας

Ν. Καψάνης                                                                                                                           Φ/Κλ. Περεσιάδου

Δνση : Συγκρότημα “Μαργαρίτα”                                                                                                                                                        κιν. : 6946-507987

Αιγαίου 36 – ΚράθιοΑκράτας

 

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση