ΟΦΥΠΕΚΑ: Καταγραφή της βιοποικιλότητας σε είκοσι αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας

Ξεκινά εντός των προσεχών ημερών το έργο της καταγραφής της βιοποικιλότητας σε είκοσι από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2022 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), συνολικού προϋπολογισμού 285.500 ευρώ.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου στα γραφεία του ΟΦΥΠΕΚΑ,  συζητήθηκαν οι άξονες και οι κατευθύνσεις για την υλοποίηση του έργου, προκειμένου οι σαράντα οκτώ επιστήμονες από πέντε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ένα ινστιτούτο και ένα ερευνητικό κέντρο, υπό τον επιστημονικό συντονισμό του ΕΚΠΑ, να ξεκινήσουν άμεσα τις εργασίες πεδίου για την επιτόπια αναγνώριση και καταγραφή των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας στους εξής αρχαιολογικούς χώρους:  Ακρόπολη - Αρχαία Αγορά - Λόφοι,  Επίδαυρος,  Ολυμπία, Φίλιπποι, Μεσσήνη, Απτέρα Χανίων, Mon Repos στην Κέρκυρα, Δωδώνη, της Νικόπολη, Μετέωρα, Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών, Παλαιά Πόλη Ιωαννίνων και νησί της λίμνης, Ακροκόρινθος, Γραμβούσα-Μπάλος, Μυστράς, Δήλος, Σούνιο, Βραυρώνα, Δελφοί και Φαιστός.

Οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν λειτουργήσει ως θύλακες  προστασίας και καταφύγια για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, διότι χάρη στη θεσμική θωράκισή τους, έχουν τεθεί περιορισμοί σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων που ασκεί πιέσεις στη βιοποικιλότητα, όπως η εκτός σχεδίου δόμηση, το κυνήγι, η υπεράντληση υδάτων ή η ρύπανση του εδάφους από την γεωργία.  Είναι χαρακτηριστικό ότι το στενοενδημικό φυτό Μικρομέρια της Ακρόπολης (Micromeria acropolitana) απαντά αποκλειστικά στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, όπως στους Δελφούς ή στην Επίδαυρο διαβιούν σπάνια είδη πουλιών και ερπετών.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα διαρκέσει 18 μήνες, το ΥΠΠΟΑ θα προσδιορίσει το γεωγραφικό αντικείμενο μελέτης σε κάθε επιλεγμένο αρχαιολογικό χώρο και θα συνεισφέρει με τα διαθέσιμα στοιχεία βιοποικιλότητας, το ΥΠΕΝ θα εξασφαλίσει τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών για τις εργασίες πεδίου, το ΕΚΠΑ αναλαμβάνει την επιστημονικό συντονισμό εξειδικευμένων επιστημόνων από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ενώ ο ΟΦΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα αξιοποιήσει τα δεδομένα που θα προκύψουν στην επιχειρησιακή του λειτουργία και στο σχεδιασμό των διαχειριστικών του δράσεων.

ΠΗΓΗ: greenagenda.gr

Επιστολή ΑΛΚΥΩΝ με θέμα επιβαρυντικός για την πανίδα της περιοχής ο τεχνικός φωτισμός σε Ακροκόρινθο.

Κα  Προϊσταμένη,

     Η Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε  το έτος   1996, είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, μετεξέλιξη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  με έτος ιδρύσεως το 1978  και απαρτίζεται από δεκάδες ενεργούς συλλόγους  όλων των  Νομών που βρέχονται από τον Κορινθιακό κόλπο.

 Κοινός μας  σκοπός είναι  η προστασία και βιώσιμη προοπτική του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Κορινθιακού κόλπου και των χερσαίων περιοχών αυτού, η αξιοβίωτη πρόοδος  των  πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται σ’αυτές τις περιοχές.

Η Ομοσπονδία μας αναδεικνύει , προωθεί , συντονίζει και διεκδικεί την επίλυση  των μεγάλων  προβλημάτων της περιοχής μας τόσο στο στεριανό όσο και στο θαλάσσιο τμήμα του κόλπου.

Ασυμβίβαστος με την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000  ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ GR 2530003   και ιδιαίτερα επιβαρυντικός  για την πανίδα της περιοχής είναι ο φωτισμός του βράχου και των τειχών της  που σχεδιάζεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο  φωτισμός αυτός μπορεί να αποσκοπεί στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και παράγοντα αποπροσανατολισμού της κίνησης της τοπικής ορνιθοπανίδας ειδικά  σ’ αυτά τα είδη που φωλιάζουν τόσο στις εσοχές των βράχων όσο και μέσα στα τείχη. Συνέπεια θα είναι η απομάκρυνση  αυτών  από την εν λόγω περιοχή  και αναζήτηση  νέας στην ευρύτερη γεωγραφική  βραχώδη έκταση με ότι αυτό συνεπάγεται  στην βιώσιμη προοπτική του πληθυσμού τους. Τα είδη που ζουν και φωλιάζουν στο κάστρο και στην γύρω περιοχή της Ακροκορίνθου  είναι μικρά και μεσαία αρπακτικά όπως το βραχοκιρκίνεζο και η γερακίνα, νυκτόβια όπως ο γκιώνης και η κουκουβάγια, είδη εξειδικευμένα στους ανοικτούς βιοτόπους  όπως ο βραχοτσοπανάκος και  ο κλειδωνάς, ενώ το κάστρο και η τριγύρω περιοχή  είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ενδημικά και προστατευόμενα είδη ερπετών.

Η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δραστηριότητες εντός ευαίσθητων περιοχών όπως ζωνών με Νομικό καθεστώς «NATURA» και άλλων, αποτελεί νομική υποχρέωση των ασκούντων τη δραστηριότητα .

Η επιστολή κοινοποιείται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος «Να εξετάσει την αναγκαιότητα κατάταξης του εν λόγω έργου σε κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά την παρ. 6 του αρ. 1 του ν.4014/2011, εν όψει των δυνητικά αρνητικών και δύσκολα αντιστρέψιμων επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στα ευαίσθητα είδη της περιοχής που είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή  «Natura 2000» με κωδ, GR 2530003    όπως είναι η μείωση ή/και τοπική εξαφάνιση πληθυσμών αρπακτικών πουλιών, οι μετακινήσεις νυχτόβιων θηλαστικών κλπ,  λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της πρόληψης.

 H παραπάνω παρέμβαση είναι αναμενόμενο, περισσότερο να μας εκθέσει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς περιβάλλοντος σε αναμενόμενο έλεγχο και καταδίκη της χώρας μας, παρά να προβάλει την περιοχή, γι΄ αυτό και ζητάμε την άμεση παρέμβαση   της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορίνθου.

 

                                         Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

30/05/2023

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση