• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Η οριοθέτηση των ποταμών και χειμάρρων του Κορινθιακού κόλπου

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 συνήλθε σε συνεδρίαση το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος με πρώτο θέμα

<<Μελέτη οριοθέτησης και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Σελινούντα του Δήμου Αιγιάλειας σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής αυτού>>.

 Η ΑΛΚΥΩΝ εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση με την παρουσία δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και έκανε παρέμβαση αναλύοντας τις θέσεις της ομοσπονδίας.

Η παρέμβαση ήταν η ακόλουθη:

Η ΑΛΚΥΩΝ επί δεκαετίες ζητά από την πολιτεία να γίνονται οριοθετήσεις των ποταμών και των χειμάρρων στο σύνολο της έκτασής τους. Η σημερινή συγκυρία είναι ευνοϊκή για την συνολική οριοθέτησής τους διότι τρέχουν παράλληλα η κατάρτιση των δασικών χαρτών και το κτηματολόγιο.

Τα ποτάμια και οι χείμαρροι είναι βασικά στοιχεία του οικοσυστήματος στη Γη.

-Δεν είναι χώροι για να πετάει ο άνθρωπος τα απόβλητά του.

-Δεν είναι αυλάκια που απλά διοχετεύουν το νερό της βροχής από τα βουνά μας στην θάλασσα.

-Δεν είναι για να τα καταπατούν οι επιτήδειοι.

-Δεν καταληστεύουμε τα υλικά της κοίτης τους, γιατί είναι πολύτιμα στον εμπλουτισμό και στη διαμόρφωση της παράκτιας ζώνης.

-Δεν οριοθετούμε την κοίτη τους με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες κάθε εποχής, αλλά τα αφήνουμε να λειτουργούν ελεύθερα όπως αυτά γνωρίζουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια με βάση τους φυσικούς νόμους.

-Θα κερδίσει ο ανθρώπινος πολιτισμός με αυτή την επιστημονική προσέγγιση και θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη σε βάθος χρόνων για τις γειτνιάζουσες με τα ποτάμια περιοχές.

 Με αυτή τη λογική πρέπει  να γίνει η οριοθέτηση του ποταμού Σελινούντα και των υπόλοιπων ποταμών και χειμάρρων του Κορινθιακού κόλπου. Ευτυχώς στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τα ποτάμια είναι ακόμη ζωντανά, γιατί δεν έχουν εγκιβωτιστεί, πλην αυτών στην πόλη της Πάτρας.

 Η Ομοσπονδία μας ζητά από την ΠΔΕ:

-Η οριοθέτηση του ποταμού Σελινούντα, στην πεδινή του ζώνη, να αποτελέσει πιλοτική εφαρμογή και για την οριοθέτηση στα υπόλοιπα υδάτινα χερσαία συστήματα της Βόρειας Πελοποννήσου.

-Να υπάρξει δημόσια διαβούλευση κατά τη διαδικασία κατάρτισης της μελέτης και όχι αφού έχει ολοκληρωθεί αυτή από τους μελετητές.

-Να ληφθούν υπόψη όχι μόνο το σημερινό εύρος της κοίτης του ποταμού αλλά και όπως αποτυπώνεται στους δασικούς χάρτες  του 1945 και εντεύθεν.

-Σε όποιες περιοχές υπάρχουν κτηματολόγια από το παρελθόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους μελετητές και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Στην εν λόγω περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο του 1933.

-Τέλος, ως Ομοσπονδία συλλόγων του Κορινθιακού κόλπου θα καταβάλλουμε όλες τις δυνατές ενέργειες για να ισχύσουν τα ανωτέρω στην οριοθέτηση του μεγαλύτερου ποταμού της βόρειας Πελοποννήσου.

 

Γραμματεία ΑΛΚΥΩΝ

No images found.

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση