• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Πυρκαγιά στην λίμνη Στυμφαλία ανήμερα των Χριστουγέννων του έτους 2020

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΝ

Κ. Υπουργέ ΥΠΕΝ,
Ανήμερα της ημέρας των Χριστουγέννων 25/12/2020 ξέσπασε μια ανεξήγητη - μέχρι στιγμής - πυρκαγιά στην Λίμνη Στυμφαλίας, η οποία κατέκαιγε εκατοντάδες στρέμματα από καλαμιώνες και βλάστηση του προστατευόμενου υδροβιότοπου μέχρι και την Κυριακή 27/12/2020, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.
Ο ισχυρισμός ότι η πυρκαγιά μπορεί να οφείλεται σε… φυσικά αίτια ανήμερα Χριστουγέννων και εν μέσω του χειμώνα στην ορεινή Κορινθία, νομίζουμε ότι δεν τυγχάνει σοβαρής προσέγγισης του γεγονότος.
Η λίμνη Στυμφαλία είναι προστατευόμενος βιότοπος ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000, με κωδικό GR2530002, σε μία έκταση περίπου 13 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όπως γνωρίζετε στο χρονικό διάστημα 2013 – 2018 εκπονήθηκε και λειτούργησε το έργο LIFE- Stymfalia.
Τίτλος έργου: Αειφόρος διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας των υγροτόπων: η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας.

Ακρωνύμιο του προγράμματος: LIFE-Stymfalia

Διάρκεια του προγράμματος: 1 Οκτωβρίου 2013- 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Κωδικός προγράμματος: LIFE12 NAT/GR/000275
Χρηματοδότηση: To πρόγραμμα LIFE-Stymfalia συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός του προγράμματος LIFE-Stymfalia ήταν η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και η μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της  συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και των αγροτικών υπολειμμάτων της περιοχής. Στόχοι του προγράμματος ήταν:
1. Διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των ειδών ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, καθώς και των βιοτόπων τους.
2. Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και ειδικών σχεδίων δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η θεσμική προστασία της περιοχής Natura 2000.
3. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων  της περιοχής, και ειδικότερα των αγροτών, για το πρόγραμμα και τα αναμενόμενα οφέλη.

4. Σχεδιασμός δράσεων από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, με σκοπό την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας και του πολιτιστικού τοπίου της λίμνης.
5. Ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αειφόρο διαχείριση της λίμνης.
6. Δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα προκύπτουν από τις καινοτόμες δράσεις του προγράμματος.
7. Πρόταση για σύστημα αειφόρου διαχείρισης της περιοχής Natura 2000, το οποίο θα εξασφαλίζει τόσο την προστασία της λίμνης, όσο και τη βιωσιμότητα της διαχείρισής της.
Στις 17/12/2020 η Ομοσπονδία μας σας απέστειλε επιστολή με αρ. πρωτ. μας 21/2020 και τίτλο ¨ Ν. 4685/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ¨ Σ΄αυτήν εκφράζουμε τις μεγάλες ανησυχίες μας για την προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην χώρα μας. Η ανησυχίες μας αυτές έχουν φτάσει στον υπερθετικό βαθμό γιατί η εφαρμογή του νέου νόμου δεν προχωρά. Λέμε τα εξής: ¨ Μετά από τις διαβεβαιώσεις σας και την επιχειρηματολογία σας πριν οκτώ μήνες ότι ο νέος νόμος 4685/2020 θα εκσυγχρονίσει και θα φέρει αλλαγές στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των «προβληματικών» Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 δημιουργώντας νέα όργανα διοίκησης και διαχείρισής τους, ακόμη δεν έχετε προχωρήσει στις αλλαγές που νομοθετήσατε και οι προστατευόμενες περιοχές είναι απροστάτευτες. Έχουμε ένα πλήρες συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης των Π.Π. που δεν λειτουργεί στην πράξη. ¨
Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη χώρα μας (C-849/19) για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Και γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα. Επειδή κατά το παρελθόν έχουν συμβεί παρόμοια γεγονότα στην λίμνη. Επειδή, οι αρμόδιοι φορείς θα έπρεπε να είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή τέτοιων αλλά και άλλων παρόμοιων καταστροφικών φαινομένων στον προστατευόμενο υδροβιότοπο της συγκεκριμένης λίμνης.
Ποια ήταν τα αίτια της χριστουγεννιάτικης πυρκαγιάς στον υδροβιότοπο της Λίμνης Στυμφαλίας ;
1. Επηρεάστηκε η προστατευόμενη έκταση και ποια η αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου στην χλωρίδα και πανίδα της λίμνης από αυτή την πυρκαγιά ;
2. Τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε για την αποκατάσταση της οικολογικής ζημιάς;
3. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει και ποια μέτρα έχουν ληφθεί έως τώρα και από ποιους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αποφευχθούν αυτού του είδους τα περιστατικά και ποια η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των γενικότερων δράσεων για τη προστασία της Λίμνης Στυμφαλίας;
4. Η πρόταση του προγράμματος LIFE-Stymfalia για σύστημα αειφόρου διαχείρισης της περιοχής Natura 2000, το οποίο θα εξασφαλίζει τόσο την προστασία της λίμνης, όσο και τη βιωσιμότητα της διαχείρισής της έχει εφαρμοστεί ως σήμερα ; Αν όχι γιατί και ποιοι έχουν ευθύνη;
Σημ. Επισυνάπτεται η επιστολή μας τις 17 ης Δεκεμβρίου 2020 με αρ. πρωτ. 21/2020.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

10/01/2021

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση