Μπορεί η θήρα να λειτουργήσει ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Σχόλιο που έχει δημοσιευτεί στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (σχέδιο Υπουργικής Απόφασης) στο opengov.gr

Η αναγνώριση του ρόλου της θήρας ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης*

Η αναφορά της παραπάνω πρότασης εκτιμώ ότι οφείλεται σε μια μεγάλη παρεξήγηση:

Θα μπορούσε, πράγματι, η θήρα να αποτελέσει εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, όμως υπό ορισμένες συνθήκες. Η θήρα να είναι ελεγχόμενη, να ασκείται σε συγκεκριμένες – οριοθετημένες περιοχές, να δίνεται αναφορά ως προς το τι θηρεύτηκε και πόσα, να τηρούνται οι νόμοι οι σχετικοί με το επιτρέπεται και το τι δεν επιτρέπεται να θηρεύεται κ.λπ. Σε χώρες όπου η θήρα πραγματοποιείται στα παραπάνω πλαίσια η θήρα πράγματι αποτελεί εργαλείο διαχείρισης.

Στη χώρα μας, δυστυχώς, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Το κυνήγι ασκείται παντού (εκτός ορισμένων περιοχών), χωρίς ουσιαστικό έλεγχο μιας και οι δυνατότητες ελέγχου από τις δασικές υπηρεσίες είναι περιορισμένες, χωρίς να τηρούνται οι σχετικοί νόμοι (βλ. πληθώρα παραβιάσεων). Επιπλέον, αποτελεί μια πολύ επιβαρυντική για το φυσικό περιβάλλον δραστηριότητα μιας και για την άσκηση του χρησιμοποιούνται μολύβδινα σκάγια (εκτός από τους υγροτόπους) που είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών κάθε χρόνο το Δέλτα του Έβρου (όπου απαγορεύεται η χρήση μολύβδινων σκαγιών στην άσκηση της θήρας) επιβαρρύνεται με περίπου δύο τόννους μολύβδου. Αυτό αποτελεί περιβαλλοντικό έγκλημα που οφείλει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει. Στα δασικά οικοσυστήματα τα οποία δέχονται μεγαλύτερο αριθμό κυνηγών, προφανώς, η επιβάρυνση είναι ακόμη πιο σοβαρή. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του ιδίου ινστιτούτου ένα μεγάλο ποσοστό των κυνηγών (22%) αδυνατούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια ένα είδος πουλιού πριν το πυροβολήσουν. Αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας είναι να θηρεύονται, κατά λάθος, σπάνια ή προστατευόμενα είδη ζώων, όπως άλλωστε φαίνεται και από τα στοιχεία των κέντρων περίθαλψης άγριων ζώων.

Προτείνω, λοιπόν, να ρυθμιστούν μια σειρά πολύ σοβαρών θεμάτων σχετικά με τη θήρα στην Ελλάδα πριν περιληφθεί η παραπάνω πρόταση στο Σχέδιο Στρατηγικής ανάπτυξης για τα δάση.

Σάββας Καζαντζίδης 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση