Γενικά νέα

Το μέγεθος των θηλαστικών μικραίνει με το πέρασμα του χρόνου

Η «έξοδος» των ανθρώπων από την Αφρική, που άρχισε πριν από περίπου 125.000 χρόνια, συνέπεσε -όχι τυχαία- με μια δραματική παγκόσμια μείωση του μεγέθους των θηλαστικών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Η τάση σμίκρυνσης αναμένεται να συνεχισθεί και στο μέλλον, σε βαθμό που μετά από περίπου 200 χρόνια το μεγαλύτερο ζώο στην ξηρά μπορεί να είναι η αγελάδα, η οποία θα ζυγίζει γύρω στα 900 κιλά.

Οι επιστήμονες βρήκαν ελάχιστες ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή και γενικά οι περιβαλλοντικές πιέσεις ήσαν ο καθοριστικός παράγων είτε για την πλήρη εξαφάνιση πολλών ζώων είτε για τη σμίκρυνση του μεγέθους τους. Όπως είπαν, τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά ζώα φαίνονται να έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα εξίσου ευάλωτα στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Όμως, τα μεγάλα ζώα σαφώς μπήκαν στο στόχαστρο του «έμφρονος» ανθρώπου (Homo sapiens) και των ξαδέρφων μας, των Νεάντερταλ. Όπως δήλωσε η επίκουρη καθηγήτρια βιολογίας Κέιτ Λάιονς του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα-Λίνκολν, «αν σκοτώσεις ένα λαγό, θα ταΐσεις την οικογένειά σου για ένα βράδυ, αλλά αν μπορείς να σκοτώσεις ένα μεγάλο θηλαστικό, θα θρέψεις όλο το χωριό σου».

Τα είδη των θηλαστικών που έχουν εξαφανισθεί πια, ήταν συνήθως διπλάσια ή τριπλάσια σε μέγεθος σε σχέση με τα θηλαστικά που επιβίωσαν, κάτι που παρατηρείται σε όλο τον πλανήτη και δεν υπήρξε τοπικό φαινόμενο. Πιο εμβληματική αλλά καθόλου μοναδική περίπτωση υπήρξε το γιγάντιο μαμούθ, το οποίο -παρά το μέγεθός του- κυνηγήθηκε ανελέητα.

Είναι ενδεικτικό ότι προτού ξεκινήσει η ανθρώπινη έξοδος του (Homo sapiens) από τη «μαύρη» ήπειρο πριν από 125.000 χρόνια, στην Αφρική ζούσαν ήδη θηλαστικά με περίπου το μισό μέγεθος σε σχέση με την τότε Ευρασία. Αυτό δείχνει ότι η αλληλεπίδραση ανθρώπων κυνηγών-ζώων είχε κιόλας αρχίσει να γέρνει τη ζυγαριά σε βάρος των δεύτερων.

Μετά τις μαζικές μεταναστεύσεις των προγόνων μας, μία ανάλογη σταδιακή συρρίκνωση του μεγέθους των θηλαστικών άρχισε να παρατηρείται σε όλες πλέον τις ηπείρους. Σταδιακά το μέσο μέγεθος των ζώων στις άλλες ηπείρους έπεσε κάτω και από αυτό των αφρικανικών ζώων. Τελικά, οπουδήποτε στον κόσμο, τα ζώα που απέμειναν, είναι πολύ μικρότερα από ό,τι στο μακρινό παρελθόν.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Βιολογίας Φελίζα Σμιθ του Πανεπιστημίου του Νέο Μεξικό, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science», εκτιμούν ότι έχει υπάρξει πάνω από δέκα φορές μείωση τόσο στο μέσο όσο και στο μέγιστο μέγεθος των θηλαστικών.

Ενδεικτικά, στη βόρεια Αμερική το μέσο βάρος των θηλαστικών της ξηράς έχει πέσει από τα 98 στα 7,6 κιλά στη διάρκεια της ύστερης Πλειστοκαίνου περιόδου, που συνέπεσε με την εφεύρεση των όπλων μακρού βεληνεκούς από τους προγόνους μας. Αν αυτή η διαχρονική τάση συνεχισθεί, το μέσο βάρος των θηλαστικών της αμερικανικής ηπείρου αναμένεται να μειωθεί κι άλλο, μόλις στα 4,9 κιλά, μέσα σε λίγες εκατονταετίες.

Καθώς όμως τα θηλαστικά παίζουν ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων, η σμίκρυνσή τους αυτή θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και σε άλλους οργανισμούς.

Το δασοκτόνο ΣτΕ

Σχετικά με το ζήτημα των επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις για την ανάπτυξη λατομικών δραστηριοτήτων η απόφαση 2222/2017 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτό ότι είναι επιτρεπτή, υπό προϋποθέσεις, η μεταβολή της μορφής εκτάσεως με δασική βλάστηση για την εξόρυξη λατομικών ορυκτών, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν με τη χρησιμοποίηση εκτάσεων στερουμένων δασικής βλάστησης και εφ΄ όσον κριθεί ότι η συγκεκριμένη ανάγκη έχει για την εθνική οικονομία ζωτική σημασία που υπερτερεί της διαφύλαξης της δασικής βλάστησης.

 

Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά κατ΄ εκτίμηση και του βαθμού επάρκειας λατομικών ορυκτών, των υφισταμένων δυνατοτήτων κάλυψης της σχετικής ζήτησης στο σύνολο της Χώρας ή σε ορισμένο τμήμα της και οικονομικών δεδομένων και παραμέτρων αναγομένων σε εθνικό επίπεδο χωρίς να αρκεί, ως λόγος καταστροφής της δασικής βλάστησης, η πιθανή αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους των ενδιαφερομένων. Η ανάγκη αυτή πρέπει να ικανοποιείται κατά την απόφαση με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου.

Εφ΄ όσον πρόκειται για έργο που προβλέπεται από ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως έργο εθνικής σημασίας, οπότε η ζωτική σημασία του για την οικονομία και την κοινωνία είναι αυταπόδεικτη, ως υπέρτερη ανάγκη διαφύλαξης του δασικού πλούτου, η οποία θα εμπόδιζε κατά το Σύνταγμα την κατασκευή του έργου εθνικής σημασίας, μπορεί να νοηθεί μόνον αυτή που ανακύπτει σε ειδικές περιπτώσεις δασικού κεφαλαίου ιδιάζουσας βαρύτητας, όπως οι εθνικοί δρυμοί, οι χώροι ενδιαιτημάτων απειλουμένων ειδών πανίδας, οι περιοχές απόλυτης προστασίας κ.λπ.

Η επίμαχη έκταση πέραν της αυτονόητης αξίας της δασικού χαρακτήρα, δεν αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας δασικό κεφάλαιο. Το γεγονός αυτό αρκεί κατά την απόφαση για τη νομιμότητα της προσβαλλομένης πράξεως, η οποία αφορά έργο εθνικής σημασίας, για την κατασκευή του οποίου δεν βρέθηκαν ικανοποιητικές εναλλακτικές λύσεις σε περιοχές στερούμενες δασικής μορφής.

Το Δικαστήριο δέχθηκε περαιτέρω ότι η παράλειψη οριοθέτησης ρέματος πριν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργου πλησίον αυτού, δεν συνιστά πλημμέλεια της εγκρίσεως. Τούτο ισχύει πολλώ μάλλον επί εκτελέσεως βασικών και εκτεταμένων έργων υποδομής σε περιοχές απομακρυσμένες από οικισμούς, οπότε αρκεί η λήψη μέτρων για την ακώλυτη συνέχιση της λειτουργίας της απορροής των υδάτων και την προστασία τυχόν οικοσυστημάτων.

Με την απόφαση κρίθηκαν σύμφωνες με το Σύνταγμα οι διατάξεις των άρθρων 3-5 και 8 του ν. 1428/1984,* κατά το μέρος που επιτρέπουν εκμετάλλευση λατομικών χώρων και εκτός καθορισμένων λατομικών περιοχών, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα ειδικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και έργα εθνικής σημασίας. Όπως αναφέρεται, τα κριτήρια χωροθέτησης των ειδικών αυτών λατομικών χώρων συνιστούν κριτήρια χωροταξικής φύσεως πρόσφορα για την άμβλυνση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. Για τη νομιμότητα της λειτουργίας λατομικών χώρων αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται, σύμφωνα με την απόφαση, ειδική αιτιολόγηση ως προς την αδυναμία πορισμού των αναγκαίων προϊόντων λατομίας από τυχόν διαθέσιμους χώρους εντός λατομικών περιοχών, αφού ο νόμος δεν τάσσει τέτοια προϋπόθεση.

Με το σκεπτικό αυτό κρίθηκε νόμιμος ο καθορισμός λατομικού χώρου για τη λήψη δανείων (αδρανών) υλικών προς κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης τμήματος του έργου κατασκευής και λειτουργίας του Οδικού άξονα Ε65 Κεντρικής Ελλάδας, τμήμα Μακρυχώρι – Λαμία, καθώς και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου αυτού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την προστασία του Γεωπεριβάλλοντος

Την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την προστασία του Περιβάλλοντος ενημέρωσε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για θέματα Ποιότητας Ζωής, Ιωάννης Σαγιάς. Η συνεδρίαση είχε θέμα «Προστασία του Γεωπεριβάλλοντος: Η κατάσταση σήμερα, προβλήματα και προοπτικές» και ο Βοηθός Συνήγορος αναφέρθηκε στην εμπειρία, στις θέσεις και προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των γεωτόπων στο πλαίσιο της γεωδιατήρησης. Όπως έχει επισημάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, οι γεώτοποι στην πράξη στερούνται προστασίας λόγω, κυρίως, της αναγκαιότητας διοικητικής αναγνώρισής τους ως προστατευόμενου περιβαλλοντικού αντικειμένου. Το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο της Ειδικής Έκθεσης που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Διαβάστε Περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο - μια ενδιαφέρουσα πρόταση

Στην κατωτέρω ιστοσελίδα, μια ενδιαφέρουσα πρόταση όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο Δήμου)

Η κ Δέσποινα Σπανούδη  που παρουσιάζει την πρόταση είναι Χημικός Μηχανικός  και στέλεχος της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης για πολλά χρόνια.

http://despoinaspanoudi.blogspot.gr/2015/02/blog-post_15.html

Δικάζεται γιατί κατήγγειλε το έγκλημα χρήσης φορμόλης στις ιχθυοκαλλιέργειες

Την Πέμπτη 7 Σεπτέμβρη 2017 εκδικάστηκαν στην Ηγουμενίτσα τα ασφαλιστικά μέτρα της εταιρείας Ανδρομέδα σε εργαζόμενο ιχθυολόγο που κατήγγειλε τη χρήση των καρκινογόνων αντιπαρασιτικών (φορμόλη), τις σάπιες τροφές, και τα χρώματα των διχτυών των κλωβών που μετά την επεξεργασία ρίχνονται στη θάλασσα.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση από τον ΣΠΟΑΚ «Αρίων» για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στον Κορινθιακό κόλπο.

Η παρούσα έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πλαστική Σακούλα στον Κορινθιακό; Όχι Ευχαριστώ», το οποίο υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, όλους τους δήμους του Κορινθιακού και πολλούς τοπικούς φορείς, στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον και στην ενδοχώρα του Κορινθιακού κόλπου.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέος ιστότοπος της Πανελλαδικής Συμμαχίας για το Νερό

Ο ιστότοπος της Συμμαχίας (μετά από κάποιες βελτιώσεις) είναι πλέον ενεργός και, προφανώς, θα βελτιώνεται συνεχώς με τη συμβολή όλων. Κάθε συλλογικότητα μπορεί να κάνει σχετική ανάρτηση στο δικό της ιστότοπο, γνωστοποιώντας στους αναγνώστες ότι η Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό - Δίκτυο Κινημάτων και Συλλογικοτήτων διαθέτει ιστότοπο στη διεύθυνση: http://symmaxianerou.blogspot.gr/

Διαβάστε Περισσότερα

Η αλήθεια για το Πλατυγιάλι Αστακού

Με την παρούσα μας επιστολή μας θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τις ανησυχίες μας και κάποιους προβληματισμούς που σχέση έχουν με την επένδυση που προτίθεται να υλοποιήσει η κρατική εταιρία πετρελαίου του ΚΑΤΑΡ Q.P.I στο πλατυγιάλι Αστακού σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση