• Μεσόγειος Θάλασσα:

  Μια θάλασσα κλειστή

 • Κορινθιακός Κόλπος:

  Μια ...μικρή Μεσόγειος, μέσα στη Μεσόγειο.

 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού

  είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων και την οικολογική ισορροπία.

 • Ο Κορινθιακός Κόλπος

  αποτελεί ένα κλειστό και πολύ διακριτό σύστημα.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και Κορινθιακός Κόλπος - "Πώς τα διαχειριζόμαστε σήμερα"

 Ένα από τα ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα στον χώρο των γεωργικών βιομηχανιών, με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων.

Στην Ε.Ε. παράγεται το 78% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου με κυριότερες παραγωγούς χώρες την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Για την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία καταναλώνονται περίπου 20  εκατομμύρια τόννοι νερού ετησίως και παράγονται 30 εκατομμύρια τόννοι υγρών αποβλήτων. Στην Ελλάδα παράγονται 230.000-280.000 τόννοι ελαιόλαδο σε ετήσια βάση, δηλαδή το 12,5 - 15% της παγκόσμιας παραγωγής.  Στην Ελλάδα λειτουργούν 2.500-3.000  ελαιοτριβεία ποικίλης δυναμικότητας, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για την παραγωγή λαδιού. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ελληνικών ελαιοτριβείων είναι επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Οι ποσότητες υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά την περίοδο λειτουργίας των ελαιοτριβείων είναι εξαιρετικά μεγάλες με μέση ημερήσια τιμή ανά ελαιοτριβείο τους 15-20 τόννους. Αρκεί να σημειωθεί ότι για κάθε κιλό λαδιού παράγονται κατά μέσο όρο 5 κιλά υγρών αποβλήτων.

Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει από την λειτουργία των ελαιουργείων κατά την διάρκεια της ελαιοπαραγωγικής περιόδου(Οκτώβριος έως Μάρτιος) σχετίζεται με την διαχείριση (επεξεργασία, τελική διάθεση) του παραγόμενου κατσιγάρου. Ο κατσίγαρος παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου,  αιωρούμενων στερεών και ελαίων. Η ρυπαντική παράμετρος, η οποία κύρια ευθύνεται για τις σημαντικότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τελική διάθεση του κατσίγαρου σε φυσικούς αποδέκτες είναι οι φαινόλες, οι οποίες στις ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις που βρίσκονται στα συγκεκριμένα απόβλητα δρουν βιοτοξικά.

Παρακάτω παρατίθεται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας που εκδόθηκε το 2012 κα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία των οικοσυστημάτων των υδάτινων αποδεκτών(χείμαρροι και ποταμοί):

 Το 2008 καταρτίστηκε η παρακάτω μελέτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης-Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με τίτλο "Μέτρα Φιλικά προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων ". Δείτε τη μελέτη στο παρακάτω link: 

Η ΑΛΚΥΩΝ σε συνεργασία με τα μέλη-συλλόγους της αλλά και άλλους φίλους-συλλόγους και πολίτες, κάνουν αυτοψίες στους χειμάρρους και στα ποτάμια που εν δυνάμει έριχναν η ρίχνουν απόβλητα ελαιοτριβείων. Αμέσως καλούμε τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές των Περιφερειών για επίλυση του προβλήματος όπου παρουσιαστεί.

Καλούμε τους πολίτες του Κορινθιακού Κόλπου να καταγγέλουν, όταν βλέπουν να ρέουν απόβλητα ελαιοτριβείων στους χειμάρρους η στα ποτάμια, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικίας Περιφέρειάς τους.Επίσης να απευθύνονται στην Ομοσπονδία μας στα τηλέφωνα που υπάρχουν στο site.

 

 

 

Νέα των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Κορινθιακού

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση