Οι κάτοικοι Γαλατά ενάντια στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή τους

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δόθηκε άδεια για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Βαράσοβα και στη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας του Γαλατά που έγινε την Κυριακή  1/12/2019 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Απορρίπτουμε κάθε ιδέα για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή της Βαράσοβας. Η Βαράσοβα είναι χαρακτηρισμένο βουνό ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 325/Β΄/01-03-1975) και θέλουμε να παραμείνει στη σημερινή του μορφή. Κάθε προσπάθεια που θα αποβλέπει στην περιβαλλοντική της υποβάθμιση και καταστροφή θα έχει απέναντί της σύσσωμη την κοινωνία.

2. Η Βαράσοβα είναι το ιερό όρος της Αιτωλίας και για την αξιοποίησή της έχουν ενταχθεί σε προγράμματα έργα ήπιας παρέμβασης, όπως το αναρριχητικό μονοπάτι και το δίκτυο μονοπατιών προς τον Άγιο Νικόλαο και τις Ιερές Σκήτες που υπάρχουν διάσπαρτες στο όρος.

3. Η ανάδειξη του όρους Βαράσοβα και η σύνδεσή του με το Βυζαντινό μνημείο την Παναξιώτισσα αποτελεί για την τοπική κοινωνία πρώτη προτεραιότητα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ιδιαίτερα του θρησκευτικού τουρισμού.

4. Η υποτίμηση των προσπαθειών της Κοινότητας Γαλατά, του Δήμου Ναυπακτίας αλλά και συλλογικών φορέων φίλων της Βαράσοβας, που έχουν στόχο την ανάδειξη του υφιστάμενου πολιτιστικού πλούτου με δράσεις φιλικές και συμβατές με το χαρακτήρα και την ιστορία του όρους δείχνουν περιφρόνηση προς την τοπική κοινωνία και το μέλλον της.

5. Η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας του Γαλατά αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση επιτροπής αγώνα για την προστασία της Βαράσοβας και θα πάρει όλα τα νομικά κλπ μέτρα για την προστασία του όρους.

6. Για το σκοπό αυτό καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την αρχαιολογική Υπηρεσία και την Κυβέρνηση να μην επιτρέψουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Βαράσοβα και στην ευρύτερη περιοχή.

 

Η Ευρώπη αποτυγχάνει να αποτρέψει την καταστροφή της φύσης

Τα τελευταία πέντε χρόνια η κατάσταση του περιβάλλοντος επιδεινώθηκε

Στις 4 Δεκεμβρίου, δημοσιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) η τελευταία έκθεση Το ευρωπαϊκό περιβάλλον: Κατάσταση και προοπτικές 2020 (SOER) [1]. Η έκθεση, η οποία συντάσσεται κάθε πέντε χρόνια, υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κατεπείγουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις πρωτοφανούς κλίμακας, ενώ δείχνει ότι η συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη έχει επιδεινωθεί, με την βιοποικιλότητα να υφίσταται το μεγαλύτερο πλήγμα. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η Ευρώπη δεν θα πετύχει τους περισσότερους από τους στόχους της για το 2020, ενώ αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν μέχρι το 2030, θα καταλήξουν σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της φύσης και επιπλέον ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους.

Σύμφωνα με την έκθεση, είναι σαφές ότι η βιοποικιλότητα της Ευρώπης συνεχίζει να πλήττεται με καταστροφικό ρυθμό. Όπως αναφέρεται, «ο αντίκτυπος του ανησυχητικού ρυθμού απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη είναι τόσο καταστροφικός όσο η κλιματική αλλαγή». Τα ζώα, τα έντομα, τα φυτά και τα ενδιαιτήματα που προστατεύονται βάσει της Οδηγίας για τους Οικοτόπους της ΕΕ παρουσιάζουν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες διατήρησης για το 60% των ειδών και το 77% των ενδιαιτημάτων. Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση δείχνει μια συνεχή πτωτική τάση στους πληθυσμούς κοινών ειδών πουλιών και πεταλούδων, με τις πιο έντονες μειώσεις να καταγράφονται στα πουλιά των αγροοικοσυστημάτων (32%) και στις πεταλούδες των λιβαδιών (39%). Από τους 13 συγκεκριμένους στόχους πολιτικής που έχουν τεθεί για το 2020 στον συγκεκριμένο τομέα, υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθούν μόλις δύο: ο καθορισμός θαλάσσιων και χερσαίων προστατευόμενων ζωνών.

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των τελευταίων 25 ετών έχουν δείξει ότι οι πληθυσμοί των πουλιών, και ιδιαίτερα των πουλιών των αγροοικοσυστημάτων, έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις και δεν παρουσιάζουν σημεία ανάκαμψης. Οι μακροπρόθεσμες τάσεις στους πληθυσμούς πουλιών των αγροτικών εκτάσεων, των δασών και όλων των κοινών ειδών καταδεικνύουν ότι η βιοποικιλότητα της Ευρώπης έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απώλεια, τον κατακερματισμό και την υποβάθμιση φυσικών και ημιφυσικών οικοσυστημάτων, κυρίως εξαιτίας της εντατικοποίησης της γεωργίας. Η έκθεση αναφέρει πως μια μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα μπορούσε να βοηθήσει τους πληθυσμούς των πουλιών να ανακάμψουν.

Ο Ariel Brunner, Επικεφαλής Πολιτικής της BirdLife Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, δήλωσε: «Ένα ακόμη βαρύ αποδεικτικό στοιχείο έρχεται να προστεθεί στις αλλεπάλληλες επιστημονικές μελέτες που παρέχουν συντριπτικές αποδείξεις για την πλανητική κρίση που δημιουργήσαμε. Η φύση ξεκληρίζεται στην Ευρώπη. Η φύση ξεκληρίζεται στον πλανήτη μας. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικαιολογία “δεν ήξερα”. Την επόμενη εβδομάδα, ξεκινά η πρωτοβουλία με τίτλο “Πράσινη Συμφωνία” (Green Deal) από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απάντηση της ΕΕ πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της κρίσης. Από την επιβολή του νόμου έως την αποκατάσταση της φύσης, από τη γεωργία μέχρι την αλιεία, η “Πράσινη Συμφωνία” πρέπει να σηματοδοτήσει μια συνολική στροφή και να μας οδηγήσει μακριά από το καταστρεπτικό μονοπάτι όπου βαδίζουμε, υποβαθμίζοντας τους βιολογικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η ζωή μας».

 Σημειώσεις:

1. Η έκθεση Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον - Κατάσταση και Προοπτικές 2020 (SOER) συντάσσεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) ανά πενταετία. Η SOER 2020 είναι η 6η έκθεση που δημοσιεύεται από τον ΕΟΠ από το 1995. Προσφέρει αδιάσειστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να ανταποκριθούμε στις τεράστιες και πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η  ρύπανση του αέρα και των υδάτων. Η SOER 2020 έχει προετοιμαστεί σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης και Παρατήρησης για το Περιβάλλον (Eionet) του ΕΟΠ. Η έκθεση βασίζεται στην εκτεταμένη τεχνογνωσία του Eionet, από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και επιστήμονες στον τομέα του περιβάλλοντος, που προέρχονται από τις 33 χώρες-μέλη του ΕΟΠ και τις έξι συνεργαζόμενες χώρες.

2. Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στα ελληνικά ΕΔΩ.

Στενάζουν" τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας

Η «Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας» λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να εκδώσει στις 14/11/2019 νέες άδειες παραγωγής για 30 καινούριους αιολικούς σταθμούς στον νομό Αιτωλοακαρνανίας και την ήδη χαοτική κατάσταση σχετικά με την εγκατάσταση αμέτρητων αιολικών σταθμών στον νομό, εξέδωσε ανακοίνωση και γνωστοποιεί τα εξής:

1. Σύμφωνα με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, στον νομό μας έχουν ήδη εγκατασταθεί περίπου 150 ανεμογεννήτριες, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται αμέτρητοι αιολικοί σταθμοί διάφορων εταιριών, αποτελούμενοι από περίπου 500 ανεμογεννήτριες. Στον Ελλαδικό χώρο ο συνολικός αριθμός ανεμογεννητριών (εγκατεστημένες & υπό αδειοδότηση), ανέρχεται περίπου στις 20.000 με 25.000.
 
2. Οι 30 νέες άδειες παραγωγής που εκδόθηκαν πρόσφατα από την ΡΑΕ, αφορούν ως γνωστόν, τους 30 αιολικούς σταθμούς των 10 Ενεργειακών Κοινοτήτων της «Ένωσης Αγρινίου», οι οποίοι θα έχουν συνολική ονομαστική ισχύ 153,6MW και θα αποτελούνται από 49 ανεμογεννήτριες ισχύος 3MW και 3,6MW οι οποίες θα τοποθετηθούν διάσπαρτες σε 30 τοποθεσίες στα βουνά της Ναυπακτίας, του Θέρμου, και του Ξηρομέρου.
 
3. Σύμφωνα με την Ένωση Αγρινίου, το συνολικό κόστος της «επένδυσης» ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εξασφαλισμένη τιμή στην οποία θα πωλείται στους πολίτες η παραγόμενη αιολική ενέργεια θα είναι 98€/MWh, (δηλαδή σχεδόν διπλάσια από την τιμή της ενέργειας που παράγεται από τις συμβατικές μονάδες της ΔΕΗ!), είτε φυσά, είτε δεν φυσά άνεμος, δηλαδή είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες. Άρα, οι δηλώσεις της Ένωσης Αγρινίου περί «διανομής κοινωνικού πλούτου στην τοπική κοινωνία» δεν είναι παρά ανυπόστατες ανακρίβειες, καθώς όλοι οι πολίτες θα πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα απλά και μόνο για να έχουν εισόδημα κάποιοι ελάχιστοι. Το ότι αυτοί οι ελάχιστοι, δεν είναι μεγάλοι επιχειρηματίες ή στελέχη γνωστών πολυεθνικών ενεργειακών εταιριών, δεν είναι ούτε θετικό (όπως παρουσιάζεται από την Ένωση), ούτε αναιρεί  το επιπρόσθετο οικονομικό βάρος που υποχρεωτικά όλοι μας θα επωμιστούμε... (για να μην αναφέρουμε και την μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή που θα προκληθεί από τα έργα που αυτοί θα υλοποιήσουν στο παρθένο φυσικό περιβάλλον).
 
4. Όλες οι χώρες που διαθέτουν πολλά αιολικά (Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Αυστραλία κτλ.), ανεξαρτήτως από το αν ηλεκτροδοτούνται από αυτά ή όχι, έχουν και το ακριβότερο ρεύμα παγκοσμίως, επομένως η χώρα μας δεν θα αποτελέσει εξαίρεση αφού ήδη ακολουθεί πιστά αυτή την πολιτική ενισχύοντας - στηρίζοντας - προωθώντας «επενδύσεις» όπως η παραπάνω, και αφού ήδη η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χώρα μας είναι αυξημένη.
 
5. Τα λεγόμενα «αντισταθμιστικά οφέλη» που υποτίθεται ότι λαμβάνουν (σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν συμβαίνει) οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες ύστερα από την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, δεν είναι ούτε οφέλη, ούτε αντισταθμίζουν το ανυπολόγιστο περιβαλλοντικό κόστος. Αυτά τα «οφέλη», (όταν όντως τα αποδίδουν οι εταιρίες) δεν είναι παρά η επιστροφή ενός απειροελάχιστου και αμελητέου ποσού του φόρου «ΕΤΜΕΑΡ» που όλοι οι πολίτες αναγκαστικά πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ προκειμένου να επιδοτούνται οι ενεργειακές εταιρίες και οι αιολικοί σταθμοί τους.
 
6. Οι βιομηχανικού τύπου αιολικοί σταθμοί που τοποθετούνται στα βουνά (και στο παρθένο φυσικό περιβάλλον γενικότερα), κάνουν ακριβώς την ίδια ζημιά τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον από οποιονδήποτε κι αν τοποθετηθούν, είτε αυτός είναι μέλος ενεργειακής κοινότητας, είτε είναι μέτοχος σε πολυεθνική ενεργειακή εταιρία. Επομένως, δεν στεκόμαστε στο ποιός τοποθετεί αυτούς τους αιολικούς σταθμούς, αλλά στο ότι τους τοποθετεί.
 
7. Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, επομένως πρέπει όλοι μας να ενεργοποιηθούμε και να πάρουμε θέση για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.
 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μια ενδιαφέρουσα συλλογιστική για την ΒΑΠΕ

Δεν είναι όμορφα όλα αυτά τα πανέλα των φωτοβολταϊκών που καλύπτουν όλες τις στέγες των σούπερ-μάρκετ μας και των στεγάστρων των πάρκινγκ μας, όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες που ομορφαίνουν τον ορίζοντα των περιοχών μας;

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Κοινωνικη δικτυωση